Gå til sidens indhold

1.800 flere lønmodtagere i december 2022

Beskæftigelse for lønmodtagere (md) december 2022

Lønmodtagerbeskæftigelsen steg med 1.800 personer fra november til december, hvilket svarer til en stigning på 0,1 pct. I sektoren offentlig forvaltning og service steg antallet af lønmodtagere med 900 personer i december, og i virksomheder og organisationer, som primært består af private virksomheder, steg lønmodtagerbeskæftigelsen med 700 personer. Tallene i denne offentliggørelse er foreløbige og korrigeret for normale sæsonudsving.

Personer med lønmodtagerjob, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03

175.600 flere lønmodtagere på tre år

I december 2022 var der i alt 2.973.100 lønmodtagere. Det er 175.600 flere personer med et lønmodtagerjob end tre år tidligere i december 2019. Det svarer til, at lønmodtagerbeskæftigelsen er blevet 6,3 pct. højere på de tre år. I sektoren virksomheder og organisationer var lønmodtagerbeskæftigelsen 136.000 højere i december 2022 sammenlignet med tre år tidligere, svarende til 6,9 pct. I offentlig forvaltning og service var der 39.500 flere lønmodtagere sammenlignet med december 2019. Det svarer til 4,7 pct.

Markant flere lønmodtagere i sundhed og socialvæsen end i december 2019

Antallet af lønmodtagere i december 2022 var højere i 17 ud af 19 brancher sammenlignet med december 2019. Den største forskel var i branchen sundhed og socialvæsen, hvor der var 36.300 flere lønmodtagere i december 2022 i forhold til tre år tidligere. Det svarer til 7,1 pct. Udviklingen i sundhed og socialvæsen skyldes både flere lønmodtagere i det offentlige og i det private - omkring to tredjedele af stigningen var i den offentlige og en tredjedel var i den private del af branchen.

Også betydeligt flere lønmodtagere i bl.a. videnservice, industri og handel

I branchen videnservice, som omfatter juridisk bistand, revision, arkitekt- og ingeniørvirksomhed samt reklamevirksomhed, var der 26.400 flere lønmodtagere i december 2022 i forhold til december 2019. Branchen har dermed 17,2 pct. flere lønmodtagere i december 2022, end der var tre år tidligere. I industri var der 18.900 flere lønmodtagere i december 2022 sammenlignet med tre år tidligere. Det svarer til en stigning på 6,1 pct. I handel var lønmodtagerbeskæftigelsen 18.500 højere i december 2022 i forhold til december 2019, og i bygge og anlæg var der 17.100 flere lønmodtagere i december 2022. 

Personer med lønmodtagerjob efter branche, sæsonkorrigeret. Udvikling fra december 2019 til december 2022*Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter branche, sæsonkorrigeret.

 

December
2019
 

November
2022*
 

December 2022*

 

Udvikling
dec. 2019
- dec. 2022

 

antal

udvikling
i pct. ift. md. før

antal

pct.

I alt

2797559

2971331

2973141

0,1

175582

6,3

Landbrug, skovbrug og fiskeri

42325

42142

42008

-0,3

-317

-0,7

Råstofindvinding

4494

4054

4002

-1,3

-492

-10,9

Industri

308621

327452

327559

0,0

18938

6,1

Energiforsyning

10823

12701

12895

1,5

2072

19,1

Vandforsyning og renovation

11843

13511

13515

0,0

1672

14,1

Bygge og anlæg

167646

185078

184792

-0,2

17146

10,2

Handel

438741

457525

457208

-0,1

18467

4,2

Transport

144001

144338

144393

0,0

392

0,3

Hoteller og restauranter

120334

128648

128358

-0,2

8024

6,7

Information og kommunikation

112139

125535

125872

0,3

13733

12,2

Finansiering og forsikring

83796

88024

87911

-0,1

4115

4,9

Ejendomshandel og udlejning

41239

44383

44297

-0,2

3058

7,4

Videnservice

152922

178539

179287

0,4

26365

17,2

Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service

155702

161071

160812

-0,2

5110

3,3

Offentlig administration, forsvar og politi

148508

158063

159661

1,0

11153

7,5

Undervisning

223905

228954

229027

0,0

5122

2,3

Sundhed og socialvæsen

509864

546187

546183

0,0

36319

7,1

Kultur og fritid

57677

60467

60346

-0,2

2669

4,6

Andre serviceydelser mv.

62508

64180

64391

0,3

1883

3,0

Uoplyst aktivitet

472

479

625

..

..

..

*Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter sektor, sæsonkorrigeret.

 

December
2019
 

November
2022*
 

December 2022*

 

Udvikling
dec. 2019
- dec. 2022

 

antal

udvikling
i pct. ift. md. før

antal

pct.

I alt

2797559

2971331

2973141

0,1

175582

6,3

Offentlig forvaltning og service

833505

872038

872977

0,1

39472

4,7

Virksomheder og organisationer1

1963581

2098812

2099539

0,0

135958

6,9

Uoplyst sektor

472

482

625

..

..

..

*Foreløbige tal.
1Virksomheder og organisationer omfatter den private sektor og offentlige virksomheder (offentlige selskaber og lignende med markedsmæssig produktion).
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk04

Revision i forhold til seneste offentliggørelse

I forhold til seneste offentliggørelse er antallet af lønmodtagere nedjusteret med 400 personer i oktober og med 1.700 personer i november før sæsonkorrektion. Revisionen er normal for statistikken og skyldes, at datagrundlaget er blevet mere fuldstændigt.

Nyt fra Danmarks Statistik

21. februar 2023 - Nr. 56

Hent som PDF
Næste udgivelse: 21. marts 2023

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser udviklingen i antal personer med lønmodtagerjob fra måned til måned. Statistikken bygger på arbejdsgivernes indberetninger til SKATs eIndkomst.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation