Gå til sidens indhold

Svagt stigende tilgang af nye biler

Nyregistrerede personbiler
Sæsonkorrigeret
13.200
september 2022
9,7 %
august til september 2022

Nyregistrerede motorkøretøjer september 2022

Der blev registreret 13.200 nye personbiler i september opgjort i sæsonkorrigerede tal, og det er 9,7 pct. flere end i august. Tilgangen til husholdningerne og erhvervene i september var hhv. 12,9 pct. og 6,6 pct. højere end i august. Det samlede antal registreringer af nye biler i tredje kvartal var 4,3 pct. højere end i andet kvartal. I husholdningerne var stigningen på 4,7 pct., mens tilgangen i erhvervene steg med 3,9 pct. I denne artikel er der fokus på udviklingen i rækkevidden og egenvægten for de nye elbiler.

Månedlig tilgang af nye personbiler i husholdninger og erhverv, faktiske og sæsonkorrigerede værdierKilde: www.statistikbanken.dk/bil55

Elbilerne udgjorde 23 pct. af de nye biler i september

3.000 elbiler udgjorde i september 2022 23,0 pct. af de nye personbiler opgjort i faktiske tal mod 19,0 pct. i august. Husholdningerne stod for 2.100 elbiler, og det svarer til 30,8 pct. af deres nye biler mod 23,5 pct. i august. Elbilandelen i erhvervene var 14,3 pct. i september mod 14,1 i august. Ud over de 3.000 nye elbiler blev der registreret lidt over 1.300 importerede brugte.

Pluginhybriderne udgjorde med 2.200 biler i september 16,8 pct. af de nye biler mod 18,0 pct. i august. Heraf gik 1.200 gik til husholdningerne, hvilket svarer til 17,7 pct. af deres nye biler mod 17,1 pct. i august. De resterende 1.000 biler gik til erhvervene svarende til 15,9 pct. af deres tilgang i september mod 19,1 pct. i august.

Andelen af nye elbiler og pluginhybrider er steget kraftigt det seneste år

Elbilerne og pluginhybriderne mv. udgjorde i perioden oktober 2021 - september 2022 samlet set 39,1 pct. af de nye biler mod 28,9 pct. i de foregående 12 måneder. For husholdningernes vedkommende var andelen 43,8 pct. mod 33,1 pct. I erhvervene var andelen 34,0 pct. mod 23,3 pct.

Tilgangen af nye personbiler fordelt på drivmiddel, faktiske talKilde: www.statistikbanken.dk/bil51

Betragtelig stigning i elbilernes gennemsnitlige egenvægt

Egenvægten for nye elbiler er steget fra 1.668 kg i perioden 2018-2019 til 1.857 kg. i perioden 2021-2022, mens egenvægten for de nye fossile biler har været stort set konstant omkring 1.300 kg set over alle årene. Den ret betydelige forskel samt udviklingen heri hænger sammen med, at de efterspurgte elbiler i de senere år helt overvejende ligger i segmenterne SUV og Large, mens der stadig er en betydelig andel af fossile biler i segmenterne small og medium.

Gennemsnitlig egenvægt for nyregistrerede elbiler og fossile bilerKilde: Egne beregninger på basis af data i bilregistret

Øget rækkevidde medfører tungere biler

En medvirkende årsag til forskydningen mod de tungere segmenter er sandsynligvis den længere og for mange attraktive rækkevidde, der fås i disse segmenter. I perioden 2018-2019 har 51 pct. af de nye elbiler en rækkevidde på 351-450 km, mens 68 pct. af de nye biler i 2021-2022 har en rækkevidde på 401-550 km. Parallelt hermed er den gennemsnitlige batterikapacitet i de solgte nye biler steget fra 69,4 kWh til 77,3 kWh. Figuren nedenfor til højre illustrerer, at øget rækkevidde medfører en tungere bil.

Nye elbiler fordelt efter rækkevidde og egenvægtKilde: Egne beregninger på basis af data i bilregistret

Markant lavere tilgang i de seneste 12 måneder

Den samlede tilgang af nye biler i perioden oktober 2021 - september 2022 var på 155.500, hvilket var 21,1 pct. eller 41.700 lavere end i den foregående 12-månedersperiode. Tilgangen til husholdningerne faldt med 27,7 pct. til 82.200 biler, mens den faldt med 12,2 pct. i erhvervene til 73.400 biler. De fossilt drevne biler (benzin og diesel) gik 32,5 pct. tilbage i forhold til de foregående 12 måneder, mens elbilerne steg med 36,0 pct. Pluginhybriderne faldt med 11,2 pct.

Tilgang af nye personbiler, sæsonkorrigeret

 

2022

 

2022

 

Apr.

Maj

Juni

Juli

Aug.

Sept.

 

Juli-sept./
apr.-juni

Sept./
aug.

 

antal

 

pct.

Tilgang i alt

12208

11967

11691

12092

12072

13247

 

4,3

9,7

I husholdningerne

6090

6142

5769

6078

5999

6774

 

4,7

12,9

I erhvervene

6118

5825

5922

6014

6073

6473

 

3,9

6,6

Kilde: www.statistikbanken.dk/bil5 og bil55

Køb, leasing og tilgang af nye køretøjer, faktiske tal

 

September

Æn-
dring

 

Okt. 2020
- sept. 2021

Okt. 2021
- sept. 2022

Æn-
dring

 

2021

2022

 

 

 

 

 

 

antal

pct.

 

antal

pct.

Nye personbiler i alt

14283

13056

-8,6

 

197215

155530

-21,1

Benzin

6405

6264

-2,2

 

106781

77118

-27,8

Diesel

1440

1588

10,3

 

33375

17527

-47,5

El

3187

3005

-5,7

 

21644

29431

36,0

Pluginhybrid mv.

3251

2199

-32,4

 

35415

31454

-11,2

Husholdningerne

 

 

 

 

 

 

 

Køb

6447

4977

-22,8

 

88109

61099

-30,7

Privatleasing

1821

1873

2,9

 

25561

21054

-17,6

Samlet tilgang

8268

6850

-17,2

 

113670

82153

-27,7

Erhvervene

 

 

 

 

 

 

 

Køb

7836

8079

3,1

 

109106

94431

-13,5

Ikke-leasingbiler (a)

1406

1048

-25,5

 

18904

14436

-23,6

Til leasing

6430

7031

9,3

 

90202

79995

-11,3

Erhvervsleasing (b)

4609

5158

11,9

 

64641

58941

-8,8

Samlet tilgang (a+b)

6015

6206

3,2

 

83545

73377

-12,2

Erhvervskøretøjer i alt

2875

3035

5,6

 

38015

33606

-11,6

Varebiler

2499

2471

-1,1

 

33492

28461

-15,0

Lastbiler

145

213

46,9

 

2026

2059

1,6

Sættevognstrækkere

223

264

18,4

 

1925

2292

19,1

Busser

8

87

987,5

 

572

794

38,8

Kilde: www.statistikbanken.dk/bil55

Nyregistrerede personbiler
Sæsonkorrigeret
13.200
september 2022
9,7 %
august til september 2022

Nyt fra Danmarks Statistik

11. oktober 2022 - Nr. 346

Hent som PDF
Næste udgivelse: 10. november 2022

Kontakt

Kilder og metode

Trenden i den månedsopgjerte figur er beregnet af sæsonkorrek-tionsprogrammet jDemetra, som benytter modellen X12-Arima.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation