Gå til sidens indhold

Stigende tendens for konkurser i alle brancher

Konkurser i aktive virksomheder
Sæsonkorrigeret
274
oktober
+ 6,1 %
fra september til oktober

Konkurser oktober 2022

Der var 274 erklærede konkurser i oktober blandt aktive virksomheder, når der korrigeres for normale sæsonudsving, og det er 6,1 pct. flere end i september. Konkurserne medførte 1.505 tabte job (omregnet til fuld tid) i faktiske tal, hvilket er 21,2 pct. flere end i september. Antallet af konkurser i aktive virksomheder i perioden august-oktober var 10,7 pct. højere end i maj-juli, mens jobtabet var 2,5 pct. lavere. Konkurser blandt de aktive virksomheder, der har fået momslån, udgjorde 45 pct. af det faktiske antal konkurser i de aktive virksomheder i årets første ti måneder. Det var 1.007 ud af 2.236 konkurser, og det har også været niveauet efter tilbagebetalingsfristen den 1. april (gælder momslånene 1, 2 og 3, som udgør hovedparten). Der er i denne artikel fokus på udviklingen af antallet af konkurser i aktive virksomheder inden for udvalgte branchegrupper siden 2009.

Konkurser i aktive virksomheder, sæsonkorrigeret og trend samt konkursramte fuldtidsjobKilde: www.statistikbanken.dk/konk3 og egne beregninger baseret på tal fra Konkursregistret, der ikke kan genfindes i Statistikbanken.

Hvilke brancher trækker stigningen i antal konkurser?

Stigningen i antallet af konkurser i aktive virksomheder i 2022 er især trukket af udviklingen inden for byggeri, erhvervsservice, detailhandel og restauranter. Figuren nedenfor viser udviklingstendenserne for antallet af konkurser i udvalgte branchegrupper. Mens udviklingen siden finanskrisen i 2009-2010 har været præget af relativt små udsving, er billedet vendt i 2022 med ret store stigninger i de fleste af branchegrupperne. Byggeri og restauranter ligger for øjeblikket ca. 70 pct. højere end niveauet i 2019, mens de fleste af de øvrige brancher ligger ca. 40 pct. højere. Eneste undtagelse er industri, der ligger på samme niveau som i 2019.

Konkurserne blandt de aktive virksomheder med momslån har spillet en betydelig rolle i udviklingen i 2022. Det gælder for de viste brancher, at konkurserne i aktive momslånvirksomheder i 2022 udgjorde mellem 35,8 pct. (detailhandel) og 53,6 pct. (engroshandel) af konkurserne i branchernes aktive virksomheder. En del af konkurserne ville formentlig være faldet tidligere, hvis virksomhederne ikke havde haft adgang til de forskellige støtteordninger ifm. COVID-19.

Udviklingstendenser for antallet af konkurser i aktive virksomheder, udglattede værdierKilde: Egne beregninger baseret på tal fra Konkursregistret, der ikke kan genfindes i Statistikbanken. Udglatningen af de faktiske tal er foretaget vha. et Hodrick-Prescott filter.

Tvangsopløsninger og konkursbegæringer som tidlige indikatorer

Tvangsopløsninger og konkursbegæringer giver gode indikationer på, hvad der kan forventes af konkurserklæringer i de kommende måneder, og de hjælper med at isolere aktuelt betingede udviklinger i de nyeste konkurstal fra tidligere begivenheder. Se mere i Nyt fra Danmarks Statistik 2022:118

Af de foreløbigt 832 indkomne konkursbegæringer i oktober vil erfaringsmæssigt ca. 740 ende med en konkurs - flest i november. Hertil kommer konkurserne fra endnu ikke oprettede begæringssager. Af de 3.834 tvangsopløsninger i august forventes 1.600-1.700 på normal vis at ende med en konkurs i løbet af november og december.

Tvangsopløsninger, konkursbegæringer og konkurserKilde: www.statistikbanken.dk/konk11e samt særudtræk fra Erhvervsregistret, der ikke er i Statistikbanken.

Erklærede konkurser i oktober i faktiske tal

Der var i alt 909 erklærede konkurser i oktober opgjort i faktiske tal. Heraf var 325 konkurser eller 36 pct. i aktive virksomheder, der har ansatte og/eller en omsætning større end eller lig med 1 mio. kr. De resterende 584 konkurser var i såkaldte nulvirksomheder, der ikke har ansatte og kun en mindre omsætning.

Region Hovedstaden stod for 34 pct. af de tabte job

Der blev tabt 1.505 job ved de 909 erklærede konkurser i oktober mod 1.242 tabte job i september. I august-oktober blev i alt 3.640 job ramt af konkurs mod 3.735 i maj-juli. Region Hovedstaden stod for 34 pct. af de tabte job i oktober, mens Region Sjælland stod for 15 pct. og Region Syddanmark for 23 pct. Region Midtjylland stod for 19 pct. og Region Nordjylland for 9 pct.              

Tvangsopløsninger, efterfølgende konkurser og tidsforløb. Januar 2015 - oktober 2022

 

Tvangsopløsninger

Konkurser1

Andel

Gennemsnit

Median

 

antal

pct.

dage

I alt

72786

32620

44,8

110

92

Aktive virksomheder

8121

4472

55,1

109

70

Nulvirksomheder

64665

28148

43,5

111

93

1 Kun konkurser med en forudgående tvangsopløsning.
Kilde: Egne beregninger på særudtræk fra Erhvervsregistret, der ikke er i Statistikbanken.

Konkurser og tabte job i udvalgte branchegrupper og i regioner mv.

 

2021

2022

 

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Okt.

 

antal konkurser

Sæsonkorrigerede i alt

632

590

615

582

464

736

686

836

670

606

597

692

745

Heraf i aktive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

virksomheder

203

195

194

180

167

248

207

215

266

218

242

258

274

Faktiske i alt

774

795

981

447

363

970

729

833

630

477

311

530

909

Landbrug, skovbrug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

og fiskeri

7

10

14

7

6

13

10

8

7

3

4

4

3

Industri, råstofindvinding

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

og forsyningsvirksomhed

31

41

43

24

24

33

23

35

27

33

13

34

30

Bygge og anlæg

115

112

129

74

59

128

103

108

137

77

68

92

155

Handel og transport mv.

217

220

243

129

120

266

201

224

186

121

120

163

287

Ejendomshandel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

og udlejning

25

18

19

6

5

23

21

20

12

16

7

17

17

Erhvervsservice

139

147

182

81

70

170

119

153

104

92

46

97

144

Øvrige brancher, ex.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uoplyste

240

246

351

125

79

337

251

285

157

135

53

123

273

Uoplyst aktivitet

-

1

-

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

Hovedstaden

448

452

626

208

133

578

394

512

259

234

112

229

532

Sjælland

78

84

86

46

62

95

53

83

77

62

44

64

88

Syddanmark

79

47

75

60

73

115

66

87

87

59

52

72

98

Midtjylland

117

173

155

105

63

134

173

121

164

89

74

110

144

Nordjylland

52

39

39

28

32

48

43

30

43

33

29

55

47

 

antal tabte fuldtidsjob

I alt

808

1232

694

555

669

1076

1393

948

1743

1044

893

1242

1505

Hovedstaden

321

594

271

132

213

282

430

390

510

426

256

515

505

Sjælland

55

221

63

106

224

270

108

73

366

204

185

184

232

Syddanmark

133

129

93

96

107

249

313

166

283

203

174

167

345

Midtjylland

154

177

218

191

85

160

451

214

512

156

195

221

282

Nordjylland

145

111

49

30

40

115

91

105

72

55

83

155

141

Kilde: www.statistikbanken.dk/konk4 (branchegeupper), konk15 (enkeltbrancher) konk8 og egne beregninger.

Konkurser i aktive virksomheder
Sæsonkorrigeret
274
oktober
+ 6,1 %
fra september til oktober

Nyt fra Danmarks Statistik

7. november 2022 - Nr. 370

Hent som PDF
Næste udgivelse: 7. december 2022

Kontakt

Kilder og metode

Se flere konjunkturindikatorer, og de nyeste nøgletal på www.dst.dk/konjunkturdata.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation