Gå til sidens indhold

Højeste konkursniveau i ti år

Konkurser i aktive virksomheder
Sæsonkorrigeret
251
september
+7,6 %
fra august til september

Konkurser september 2022

Der var 251 erklærede konkurser i september blandt aktive virksomheder, når der korrigeres for normale sæsonudsving, og det er 7,6 pct. flere end i august. Konkurserne medførte 1.242 tabte job (omregnet til fuld tid) i faktiske tal, hvilket er 39,1 pct. flere end i august. Antallet af konkurser i aktive virksomheder i tredje kvartal var 3,1 pct. højere end i andet kvartal, mens jobtabet var 22,2 pct. lavere. Konkurser blandt de aktive virksomheder, der har fået momslån, udgjorde 45 pct. af det faktiske antal konkurser i de aktive virksomheder i årets første tre kvartaler. Det har medvirket til, at det gennemsnitlige antal konkurser i aktive virksomheder i årets første ni måneder lå på det højeste niveau siden 2012. I de seneste fire måneder, hvor det gennemsnitlige antal konkurser ikke er set større siden de tilsvarende perioder efter finanskrisen i 2009 og 2010, stod virksomhederne med momslån for 49 pct. af konkurserne.

Konkurser i aktive virksomheder, sæsonkorrigeret og trend samt konkursramte fuldtidsjobKilde: www.statistikbanken.dk/konk3 og egne beregninger baseret på tal fra Konkursregistret, der ikke kan genfindes i Statistikbanken

Tvangsopløsninger og konkursbegæringer som tidlige indikatorer

Tvangsopløsninger og konkursbegæringer giver gode indikationer på, hvad der kan forventes af konkurserklæringer i de kommende måneder, og de hjælper med at isolere aktuelt betingede udviklinger i de nyeste konkurstal fra tidligere begivenheder. Se mere i Nyt fra Danmarks Statistik 2022:118

De foreløbigt indkomne konkursbegæringer i september indikerer 550-600 konkurser i oktober. Det er uvist hvor mange begæringssager i september, der endnu ikke er blevet oprettet, men erfaringsmæssigt vil ca. 90 pct. heraf ende med en konkurs. Tvangsopløsningerne i august vil på normal vis medføre 1.200-1.400 konkurser i oktober.

Tvangsopløsninger, konkursbegæringer og konkurserKilde: www.statistikbanken.dk/konk11e samt særudtræk fra Erhvervsregistret, der ikke er i Statistikbanken.

Erklærede konkurser i september i faktiske tal

Det totale antal erklærede konkurser i september var på 530 opgjort i faktiske tal. Heraf var 257 konkurser eller 48 pct. i aktive virksomheder, der har ansatte og/eller en omsætning der er større end eller lig med 1 mio. kr. De resterende 273 konkurser var i såkaldte nulvirksomheder, der ikke har ansatte og kun en mindre omsætning.

Region Hovedstaden stod for 41 pct. af de tabte job

Der blev tabt 1.242 job ved de 530 erklærede konkurser i september mod 893 tabte job i august. Der er tre konkurser med 60-90 tabte job. I tredje kvartal blev i alt 3.179 job ramt af konkurs mod 4.084 i andet kvartal. Region Hovedstaden stod for 41 pct. af de tabte job i september, mens Region Sjælland stod for 15 pct. og Region Syddanmark for 13 pct. Region Midtjylland stod for 18 pct. og Region Nordjylland for 12 pct.

Tvangsopløsninger, efterfølgende konkurser og tidsforløb. Januar 2015 - september 2022

 

Tvangsopløsninger

Konkurser1

Andel

Gennemsnit

Median

 

antal

pct.

dage

I alt

72619

31899

43,9

111

92

Aktive virksomheder

8094

4369

54,0

110

71

Nulvirksomheder

64525

27530

42,7

111

94

1 Kun konkurser med en forudgående tvangsopløsning.
Kilde: Egne beregninger på særudtræk fra Erhvervsregistret, der ikke er i Statistikbanken

Konkurser og tabte job i udvalgte branchegrupper og i regioner mv.

 

2021

2022

 

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Juli

Aug.

Sep.

 

antal konkurser

Sæsonkorrigerede i alt

488

731

586

610

577

458

730

674

814

652

588

570

667

Heraf i aktive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

virksomheder

173

222

195

194

179

167

248

205

211

261

213

233

251

Faktiske i alt

385

774

795

981

447

363

970

729

833

630

477

311

530

Landbrug, skovbrug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

og fiskeri

6

7

10

14

7

6

13

10

8

7

3

4

4

Industri, råstofindvinding

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

og forsyningsvirksomhed

14

31

41

43

24

24

33

23

35

27

33

13

34

Bygge og anlæg

77

115

112

129

74

59

128

103

108

137

77

68

92

Handel og transport mv.

116

217

220

243

129

120

266

201

224

186

121

120

163

Ejendomshandel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

og udlejning

11

25

18

19

6

5

23

21

20

12

16

7

17

Erhvervsservice

71

139

147

182

81

70

170

119

153

104

92

46

97

Øvrige brancher, ex.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uoplyste

89

240

246

351

125

79

337

251

285

157

135

53

123

Uoplyst aktivitet

1

-

1

-

1

-

-

1

-

-

-

-

-

Hovedstaden

182

448

452

626

208

133

578

394

512

259

234

112

229

Sjælland

45

78

84

86

46

62

95

53

83

77

62

44

64

Syddanmark

54

79

47

75

60

73

115

66

87

87

59

52

72

Midtjylland

64

117

173

155

105

63

134

173

121

164

89

74

110

Nordjylland

40

52

39

39

28

32

48

43

30

43

33

29

55

 

antal tabte fuldtidsjob

I alt

1248

808

1232

694

555

669

1076

1393

948

1743

1044

893

1242

Hovedstaden

555

321

594

271

132

213

282

430

390

510

426

256

515

Sjælland

184

55

221

63

106

224

270

108

73

366

204

185

184

Syddanmark

191

133

129

93

96

107

249

313

166

283

203

174

167

Midtjylland

178

154

177

218

191

85

160

451

214

512

156

195

221

Nordjylland

140

145

111

49

30

40

115

91

105

72

55

83

155

Kilde: www.statistikbanken.dk/konk4 (branchegeupper), konk15 (enkeltbrancher) konk8 og egne beregninger.

Konkurser i aktive virksomheder
Sæsonkorrigeret
251
september
+7,6 %
fra august til september

Nyt fra Danmarks Statistik

6. oktober 2022 - Nr. 337

Hent som PDF
Næste udgivelse: 7. november 2022

Kontakt

Kilder og metode

Læs mere om kilder og metode i statistikdokumentationen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation