Gå til sidens indhold

Flere konkurser, men færre tabte job

Konkurser i aktive virksomheder
Sæsonkorrigeret
230
august
+9,6 %
fra juli til august

Konkurser august 2022

Der var 230 erklærede konkurser i august blandt aktive virksomheder, når der korrigeres for normale sæsonudsving, og det er 9,6 pct. flere end i juli. Konkurserne medførte 893 tabte job (omregnet til fuld tid) i faktiske tal, hvilket er 14,5 pct. færre end i juli. Antallet af konkurser i aktive virksomheder i perioden juni-august var 6,2 pct. højere end i marts-maj, mens jobtabet var 7,7 pct. højere. Den seneste udvikling understøtter en stigende tendens i antallet af konkurser gennem det seneste år.

Konkurser i aktive virksomheder, sæsonkorrigeret og trend samt konkursramte fuldtidsjobKilde: www.statistikbanken.dk/konk3 og egne beregninger baseret på tal fra Konkursregistret, der ikke kan genfindes i Statistikbanken

Tvangsopløsninger og konkursbegæringer som tidlige indikatorer

Tvangsopløsninger og konkursbegæringer giver gode indikationer på, hvad der kan forventes af konkurserklæringer i de kommende måneder, og de hjælper med at isolere aktuelt betingede udviklinger i de nyeste konkurstal fra tidligere begivenheder. Se mere herom i Nyt fra Danmarks Statistik 2022:118

Det store antal tvangsopløsninger i august - ca. 3.800 - er på niveau med det antal, der sædvanligvis forekommer i august. I et normalt årsforløb er det i denne måned, at sagerne om tvangsopløsning forekommer i størst tal, bl.a. pga. manglende aflevering af virksomhedernes årsrapport. Det må på baggrund af erfaringerne fra tidligere år forventes, at ca. 44 pct. eller 1.650 heraf ender med en konkurserklæring - flest i oktober og november.

 

Tvangsopløsninger, konkursbegæringer og konkurserKilde: www.statistikbanken.dk/konk11e samt særudtræk fra Erhvervsregistret, der ikke er i Statistikbanken.

Erklærede konkurser i august i faktiske tal

Det totale antal erklærede konkurser i august var på 311 opgjort i faktiske tal. Heraf var 190 konkurser eller 61 pct. i aktive virksomheder, der har ansatte og/eller en omsætning ≥ 1 mio. kr. De resterende 121 konkurser var i såkaldte nulvirksomheder, der ikke har ansatte og kun en mindre omsætning.

Region Hovedstaden stod for 29 pct. af de tabte job

Der blev tabt 893 job ved de 311 erklærede konkurser i august mod 1.044 tabte job i juli. Der er ingen enkelte konkurser med over 50 tabte job. I juni-august blev i alt 3.680 job ramt af konkurs mod 3.417 i marts-maj. Region Hovedstaden stod for 29 pct. af de tabte job i august, mens Region Sjælland stod for 21 pct. og Region Syddanmark for 19 pct. Region Midtjylland stod for 22 pct. og Region Nordjylland for 9 pct.

Tvangsopløsninger, efterfølgende konkurser og tidsforløb. Januar 2015 - august 2022

 

Tvangsopløsninger

Konkurser1

Andel

Gennemsnit

Median

 

antal

pct.

dage

I alt

72428

31631

43,7

111

92

Aktive virksomheder

8030

4305

53,6

110

72

Nulvirksomheder

64398

27326

42,4

111

94

1 Kun konkurser med en forudgående tvangsopløsning.
Kilde: Egne beregninger på særudtræk fra Erhvervsregistret, der ikke er i Statistikbanken

Konkurser og tabte job i udvalgte branchegrupper og i regioner mv.

 

2021

2022

 

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Juli

Aug.

 

antal konkurser

Sæsonkorrigerede i alt

373

495

728

587

611

578

460

731

675

816

650

584

559

Heraf i aktive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

virksomheder

107

178

228

195

194

178

167

247

203

208

259

210

230

Faktiske i alt

194

385

774

795

981

447

363

970

729

833

630

477

311

Landbrug, skovbrug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

og fiskeri

3

6

7

10

14

7

6

13

10

8

7

3

4

Industri, råstofindvinding

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

og forsyningsvirksomhed

6

14

31

41

43

24

24

33

23

35

27

33

13

Bygge og anlæg

34

77

115

112

129

74

59

128

103

108

137

77

68

Handel og transport mv.

56

116

217

220

243

129

120

266

201

224

186

121

120

Ejendomshandel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

og udlejning

5

11

25

18

19

6

5

23

21

20

12

16

7

Erhvervsservice

35

71

139

147

182

81

70

170

119

153

104

92

46

Øvrige brancher, ex.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uoplyste

55

89

240

246

351

125

79

337

251

285

157

135

53

Uoplyst aktivitet

-

1

-

1

-

1

-

-

1

-

-

-

-

Hovedstaden

81

182

448

452

626

208

133

578

394

512

259

234

112

Sjælland

22

45

78

84

86

46

62

95

53

83

77

62

44

Syddanmark

21

54

79

47

75

60

73

115

66

87

87

59

52

Midtjylland

50

64

117

173

155

105

63

134

173

121

164

89

74

Nordjylland

20

40

52

39

39

28

32

48

43

30

43

33

29

 

antal tabte fuldtidsjob

I alt

331

1248

808

1232

694

555

669

1076

1393

948

1743

1044

893

Hovedstaden

79

555

321

594

271

132

213

282

430

390

510

426

256

Sjælland

24

184

55

221

63

106

224

270

108

73

366

204

185

Syddanmark

10

191

133

129

93

96

107

249

313

166

283

203

174

Midtjylland

70

178

154

177

218

191

85

160

451

214

512

156

195

Nordjylland

148

140

145

111

49

30

40

115

91

105

72

55

83

Kilde: www.statistikbanken.dk/konk4 (branchegeupper), konk15 (enkeltbrancher) konk8 og egne beregninger.

Konkurser i aktive virksomheder
Sæsonkorrigeret
230
august
+9,6 %
fra juli til august

Nyt fra Danmarks Statistik

6. september 2022 - Nr. 298

Hent som PDF
Næste udgivelse: 6. oktober 2022

Kontakt

Kilder og metode

Se flere konjunkturindikatorer, og de nyeste nøgletal på www.dst.dk/konjunkturdata.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation