Gå til sidens indhold

Fald i den danske industriproduktion i juli

Industriens produktionsindeks
Sæsonkorrigeret
-2,6 %
juni til juli 2022

Industriens produktion og omsætning juli 2022

Den danske industris samlede produktion faldt 2,6 pct. i juli. Faldet kommer efter seks måneder med stigende produktion og set over perioden maj-juli, så er produktionen steget med 4,8 pct. i forhold til de foregående tre måneder. På trods af faldende produktion i juli ser det ud til, at den danske industri klarer sig bedre end andre vestlige lande. I juli var produktionen i Danmark 10,1 pct. højere end i december 2021, mens produktionen i USA var 2,1 pct. højere. Hverken Sverige, Tyskland, Storbritannien eller det samlede EU-27 havde, ved udarbejdelsen af denne artikel, udgivet tal for produktionen for juli. Produktionen i Sverige lå i juni 2,8 pct. højere end december 2021, mens produktionen i EU-27 og Storbritannien lå henholdsvis 1,7 pct. og 0,1 pct. højere. Den tyske produktion var i juni 1,7 pct. lavere end december 2021. Industriens produktion og omsætning er første pejlemærke for udviklingen i dansk økonomi, som er baseret på indberetninger om virksomhedernes faktiske aktiviteter. Alle tal er korrigeret for normale sæsonudsving og prisudvikling.

Produktionsindeks, industri, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/ipop2015 og www.OECD.org

Faldet i den danske industriproduktion var bredt funderet

Med faldende produktion i ni af industriens brancher var faldet i det samlede produktionsindeks bredt funderet. Det var branchen transportmiddelindustri, der havde det største procentvise fald i produktionen i juli på 31,0 pct. Det var dog møbler og anden industri, der bidrog mest til faldet i det samlede indeks med et fald i produktionen på 5,0 pct. og en vægt på 13,0 pct.

Stigning i produktionen i tre brancher i juli

Tre af industriens brancher oplevede stigende produktion i juli. Den største stigning på 10,9 pct. oplevede branchen metalindustri. Derudover var der mindre stigninger i træ- og papirindustri, trykkerier og medicinalindustri, der fylder 20 pct. i det samlede produktionsindeks.

Faldende omsætning i juli

Industriens samlede omsætning faldt med 3,0 pct. fra juni til juli, men lå i perioden maj-juli 6,1 pct. over omsætningen i de foregående tre måneder. Omsætningen faldt 3,2 pct. på eksportmarkedet og 2,6 pct. på hjemmemarkedet i juli. Omsætningen indgår sammen med virksomhedernes lagerforskydninger i beregningen af produktionen. Alle tal for omsætning er målt i løbende priser og korrigeret for normale sæsonudsving.

Industriens produktion og omsætning, sæsonkorrigeret. Juli 2022

 


 

Investerings-
godeindustri
 

Mellem-
produkt-
industri

Fremstilling af
varige
forbrugsgoder

Fremstilling af
ikke-varige
forbrugsgoder

Industri

 

 

 

Maj -
juli

Juli
 

Maj -
juli

Juli
 

Maj -
juli

Juli
 

Maj -
juli

Juli
 

Maj -
juli

Juli
 

 

 

procentvis ændring i forhold til foregående tre måneder/måned

Produktionsindeks1

I alt

0,9

-6,1

2,9

-4,2

-1,9

-0,8

8,7

-1,0

4,8

-2,6

Omsætning2

I alt

1,1

-3,8

4,6

-3,5

1,0

-0,8

7,4

0,2

6,1

-3,0

 

Eksport

-0,4

-4,5

8,3

-3,2

6,1

1,1

7,6

1,3

6,3

-3,2

 

Hjemme

5,2

-2,0

1,5

-3,8

-3,6

-2,7

6,7

-3,0

5,8

-2,6

 

 

vægte produktionsindeks

Vægte3

 

 

27,2

 

26,7

 

3,1

 

42,1

 

100,0

1 I faste priser.
2 I løbende priser.
3 Vægtene er et udtryk for de enkelte sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2015.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ipoo2015

Revisioner af tidligere offentliggjorte tal

Den samlede industriproduktion steg 3,3 pct. i maj og 0,6 pct. i juni. Dermed er udviklingen i produktionen opjusteret med 0,2 procentpoint i maj og nedjusteret med 0,5 procentpoint i juni i forhold til den seneste offentliggørelse. Revisionerne skyldes forsinkede og ændrede indberetninger fra virksomhederne.

Øvrige indikatorer for eksport

Import og eksport af varer og tjenester udarbejder også statistik om eksport, som alene omfatter varer, der krydser den danske grænse. Industriens produktion og omsætning omfatter både salg af varer produceret i og uden for Danmark. Der kan derfor være forskelle i udviklingstendenserne i de to statistikker. Betalingsbalance og udenrigshandel for juli 2022 bliver offentliggjort 8. september.

Industriens produktion, sæsonkorrigeret. Juli 2022

 

 

2022

Feb.-apr./
maj-juli

Juni/
juli

 

Vægte1

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Juli

 

 

 

 

indeks 2015 = 100

ændring i pct.

Industri

100,0

132,3

139,5

140,0

144,6

145,4

141,6

4,8

-2,6

Føde-, drikke- og tobaksvareindustri

14,1

109,0

115,2

116,6

116,6

115,0

110,4

0,4

-4,0

Tekstil- og læderindustri

1,1

121,0

126,5

127,3

135,1

120,3

99,6

-5,3

-17,2

Træ- og papirindustri, trykkerier

4,0

98,3

101,5

105,3

101,6

100,1

100,9

-0,8

0,8

Kemisk industri og olieraffinaderier mv.

7,1

132,4

144,5

139,6

148,2

156,5

148,0

8,7

-5,4

Medicinalindustri

20,1

177,3

195,5

208,5

219,9

220,6

221,7

13,9

0,5

Plast-, glas- og betonindustri

7,0

121,5

126,5

119,1

122,7

117,7

108,1

-5,1

-8,2

Metalindustri

8,7

106,6

101,4

100,9

112,6

100,1

111,0

4,8

10,9

Elektronikindustri

6,0

117,9

110,8

110,3

114,7

117,4

108,4

0,4

-7,7

Fremstilling af elektrisk udstyr

3,4

123,0

122,7

125,6

128,9

132,9

120,9

3,1

-9,0

Maskinindustri

14,0

113,2

118,7

116,9

118,7

125,2

123,4

5,3

-1,4

Transportmiddelindustri

1,5

105,5

123,7

106,0

111,3

128,7

88,8

-1,9

-31,0

Møbler og anden industri mv.

13,0

155,4

163,8

155,3

153,8

157,3

149,5

-2,9

-5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsgodeindustri

27,2

117,4

124,2

117,3

119,0

125,5

117,8

0,9

-6,1

Mellemproduktindustri

26,7

121,1

122,4

121,4

126,5

127,2

121,8

2,9

-4,2

Fremstilling af varige forbrugsgoder

3,1

114,1

113,9

117,1

115,5

112,0

111,1

-1,9

-0,8

Fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder

42,1

151,5

161,9

168,8

175,6

175,1

173,4

8,7

-1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industri ekskl. medicinalindustri

79,9

121,0

125,4

122,8

125,7

126,5

121,5

1,2

-4,0

Industri ekskl. fremst. af motorer,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vindmøller og pumper

93,7

134,7

142,3

142,6

147,7

147,9

144,2

4,8

-2,5

1 Vægtene er et udtryk for de enkelte branchegruppers og sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2015.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ipop2015

Industriens produktionsindeks
Sæsonkorrigeret
-2,6 %
juni til juli 2022

Nyt fra Danmarks Statistik

7. september 2022 - Nr. 300

Hent som PDF
Næste udgivelse: 7. oktober 2022

Kontakt

Kilder og metode

Trenden i figuren er beregnet ved et centreret nimåneders glidende gennemsnit af faktiske observationer. Det glidende gennemsnit er i enden af tidsserien beregnet på færre observationer, idet gennemsnittet ikke anvender forecastede observationer. Brancherne i industrien er grupperet i fire sektorer. Investeringsgoder er produktionsmidler i form af fast realkapital fx maskiner. Mellemprodukter er materialer, som andre erhverv videreforarbejder, fx kemiske produkter. Varige forbrugsgoder er fx møbler. Ikke-varige forbrugsgoder er fx fødevarer, tøj og medicin. EUROSTAT udsender desuden hver måned en pressemeddelse, som kan findes på Eurostats hjemmeside. Pressemeddelelsen udsendes ca. midt på måneden efter alle EU-lande har indsendt deres data. Det skal bemærkes, at EUROSTAT i sin pressemeddelse kommenterer på udviklingen i industrien inkl. råstofudvinding og energiforsyning.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation