Gå til sidens indhold

Fortsat stigende industriproduktion i juni

Industriens produktionsindeks
Sæsonkorrigeret
+1,1 %
maj til juni 2022

Industriens produktion og omsætning juni 2022

Industriens samlede produktionsindeks steg 1,1 pct. fra maj til juni, og produktionen har dermed været stigende siden årets begyndelse. Udviklingen betyder samtidig, at produktionsindekset i andet kvartal ligger 6,9 pct. højere end i første kvartal. Udviklingen sker på trods af de globale usikkerheder som følge af Ruslands invasion af Ukraine, samt de stigende råvarepriser og forsyningsvanskeligheder. Det lader dog til, at det endnu ikke har påvirket industrien. Industriens produktion og omsætning er første pejlemærke for udviklingen i dansk økonomi, som er baseret på indberetninger om virksomhedernes faktiske aktiviteter. Alle tal er korrigeret for normale sæsonudsving og prisudvikling. I forhold til juni 2021 er produktionsindekset steget med 23,5 pct. i ikke-sæsonkorrigerede tal.

Produktionsindeks, industri, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/ipop2015

Fremgangen i juni var bredt funderet

Med stigende produktion i syv af industriens brancher var fremgangen i det samlede produktionsindeks bredt funderet. Det var branchen transportmiddelindustri, der havde den største procentvise stigning i produktionen i juni på 14,2 pct. Det var dog maskinindustrien, der bidrog mest til stigningen i det samlede indeks med en stigning i produktionen på 5,6 pct. og en vægt på 14,0 pct. Set over hele andet kvartal var det medicinalindustrien, som havde den størtste stigning i produktionen i forhold til første kvartal på 18,1 pct.

Mindre fald i fem brancher

Fem af industriens brancher oplevede faldende produktion i juni. Det største fald på 10,1 pct. oplevede den mindre betydningsfulde branche tekstil- og læderindustri. Faldet i denne branche og de øvrige fire brancher med faldende produktion var dog ikke betydningsfulde nok til at trække det samlede produktionsindeks ned.

Stigende omsætning i juni

Industriens samlede omsætning steg med 1,8 pct. fra maj til juni og lå i andet kvartal 7,4 pct. over omsætningen i første kvartal. Omsætningen steg 3,1 pct. på eksportmarkedet og faldt 0,5 pct. på hjemmemarkedet i juni. Omsætningen indgår sammen med virksomhedernes lagerforskydninger i beregningen af produktionen. Alle tal for omsætning er målt i løbende priser og korrigeret for normale sæsonudsving.

Industriens produktion og omsætning, sæsonkorrigeret. Juni 2022

 


 

Investerings-
godeindustri
 

Mellem-
produkt-
industri

Fremstilling af
varige
forbrugsgoder

Fremstilling af
ikke-varige
forbrugsgoder

Industri

 

 

 

Apr.-
juni

Juni
 

Apr.-
juni

Juni
 

Apr.-
juni

Juni
 

Apr.-
juni

Juni
 

Apr.-
juni

Juni
 

 

 

procentvis ændring i forhold til foregående tre måneder/måned

Produktionsindeks1

I alt

1,8

5,5

2,7

3,5

2,0

-2,0

12,6

-0,5

6,9

1,1

Omsætning2

I alt

1,7

4,6

4,4

-0,5

6,0

-1,5

8,4

0,2

7,4

1,8

 

Eksport

-0,2

5,3

5,9

1,2

6,0

-3,5

8,2

0,8

6,3

3,1

 

Hjemme

7,0

2,7

3,1

-2,1

6,1

0,6

8,9

-1,5

9,4

-0,5

 

 

vægte produktionsindeks

Vægte3

 

 

27,2

 

26,7

 

3,1

 

42,1

 

100,0

1 I faste priser.
2 I løbende priser.
3 Vægtene er et udtryk for de enkelte sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2015.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ipoo2015

Revisioner af tidligere offentliggjorte tal

Den samlede industriproduktion steg 0,3 pct. i april og 3,1 pct. i maj. Dermed er udviklingen i produktionen opjusteret med 0,2 procentpoint i april og 0,3 procentpoint i maj i forhold til den seneste offentliggørelse. Revisionerne skyldes forsinkede og ændrede indberetninger fra virksomhederne.

Øvrige indikatorer for eksport

Udenrigshandel med varer udarbejder også statistik om eksport, som alene omfatter varer, der krydser den danske grænse. Industriens produktion og omsætning omfatter både salg af varer produceret i og uden for Danmark. Der kan derfor være forskelle i udviklingstendenserne i de to statistikker. Betalingsbalance og udenrigshandel for juni 2022 bliver offentliggjort 9. august.

Industriens produktion, sæsonkorrigeret. Juni 2022

 

 

2022

Jan.-mar./
apr.-juni

Maj./
juni

 

Vægte1

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

 

 

 

 

indeks 2015 = 100

ændring i pct.

Industri

100,0

130,8

132,3

139,7

140,1

144,5

146,1

6,9

1,1

Føde-, drikke- og tobaksvareindustri

14,1

114,3

109,1

115,4

116,9

117,0

115,5

3,1

-1,3

Tekstil- og læderindustri

1,1

123,4

121,7

127,7

128,0

134,5

120,9

2,8

-10,1

Træ- og papirindustri, trykkerier

4,0

99,3

98,1

101,2

104,7

99,9

96,0

0,7

-3,9

Kemisk industri og olieraffinaderier mv.

7,1

139,3

132,4

144,5

139,7

148,0

156,6

6,8

5,8

Medicinalindustri

20,1

175,8

177,4

195,5

208,5

219,7

220,0

18,1

0,1

Plast-, glas- og betonindustri

7,0

123,1

121,4

129,0

119,1

123,4

120,6

-2,8

-2,3

Metalindustri

8,7

105,6

105,7

100,2

100,6

108,8

106,2

1,3

-2,4

Elektronikindustri

6,0

112,3

118,2

111,1

111,0

115,8

119,4

1,3

3,1

Fremstilling af elektrisk udstyr

3,4

129,6

123,4

123,3

126,2

129,9

135,9

4,2

4,6

Maskinindustri

14,0

115,2

112,9

118,6

117,0

118,8

125,5

4,2

5,6

Transportmiddelindustri

1,5

111,7

105,8

123,9

106,3

111,9

127,8

1,3

14,2

Møbler og anden industri mv.

13,0

133,3

155,9

164,3

155,8

154,2

156,9

3,0

1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsgodeindustri

27,2

114,4

117,3

124,2

117,5

119,1

125,6

1,8

5,5

Mellemproduktindustri

26,7

123,6

120,9

122,8

121,4

125,8

130,2

2,7

3,5

Fremstilling af varige forbrugsgoder

3,1

111,7

114,2

114,0

117,3

115,8

113,5

2,0

-2,0

Fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder

42,1

147,3

151,7

162,1

169,0

175,5

174,7

12,6

-0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industri ekskl. medicinalindustri

79,9

119,4

121,0

125,7

122,9

125,5

127,5

2,7

1,6

Industri ekskl. fremst. af motorer,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vindmøller og pumper

93,7

133,4

134,7

142,5

142,7

147,5

148,7

6,9

0,8

1 Vægtene er et udtryk for de enkelte branchegruppers og sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2015.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ipop2015

Industriens produktionsindeks
Sæsonkorrigeret
+1,1 %
maj til juni 2022

Nyt fra Danmarks Statistik

8. august 2022 - Nr. 271

Hent som PDF
Næste udgivelse: 7. september 2022

Kontakt

Kilder og metode

Trenden i figuren er beregnet ved et centreret nimåneders glidende gennemsnit af faktiske observationer. Det glidende gennemsnit er i enden af tidsserien beregnet på færre observationer, idet gennemsnittet ikke anvender forecastede observationer. Brancherne i industrien er grupperet i fire sektorer. Investeringsgoder er produktionsmidler i form af fast realkapital fx maskiner. Mellemprodukter er materialer, som andre erhverv videreforarbejder, fx kemiske produkter. Varige forbrugsgoder er fx møbler. Ikke-varige forbrugsgoder er fx fødevarer, tøj og medicin. EUROSTAT udsender desuden hver måned en pressemeddelse, som kan findes på Eurostats hjemmeside. Pressemeddelelsen udsendes ca. midt på måneden efter alle EU-lande har indsendt deres data. Det skal bemærkes, at EUROSTAT i sin pressemeddelse kommenterer på udviklingen i industrien inkl. råstofudvinding og energiforsyning.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation