Gå til sidens indhold

Igen lavere inflation end i foregående måned

Inflationen i Danmark
(Procentvis årlig stigning i forbrugerprisindekset)
+7,7 %
januar 2022 - januar 2023
Kerneinflationen i Danmark
(Procentvis årlig stigning i forbrugerprisindekset eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+6,6 %
januar 2022 - januar 2023

Forbruger- og nettoprisindeks januar 2023

I januar 2023 steg det samlede forbrugerprisindeks med 7,7 pct. i forhold til samme måned året før. I december var den tilsvarende stigning 8,7 pct. Den lavere inflation i januar i forhold til december skyldes i høj grad prisændringer på el. Det er fortsat prisændringer inden for varer, der bidrager mest til den stadig høje inflation. Varer er i gennemsnit steget 10,2 pct. det seneste år, hvilket særligt skyldes årlige prisstigninger på fødevarer. Forbrugerprisindekset ekskl. energi og ikke-forarbejdede fødevarer (kerneinflationen) havde en årsstigning på 6,6 pct. i januar, hvilket er det samme som måneden før. Det er bl.a. prisændringer på restaurant- og cafebesøg, nye biler samt møbler og boligudstyr, der holder kerneinflationen oppe.

Inflation og kerneinflationKilde: www.statistikbanken.dk/pris111

Elektricitet hæver prisudviklingen det seneste år

Produktgruppen boligbenyttelse, el og varme havde den største påvirkning på det samlede forbrugerprisindeks i januar. Isoleret set bidrog produktgruppen med 2,0 procentpoint af årsstigningen i det samlede forbrugerprisindeks. Bidraget fra produktgruppen skyldes i høj grad højere priser på elektricitet, gas og andet brændsel i januar 2023 i forhold til januar 2022.

Vækstbidrag for inflationen i procentpoint - hovedgrupperKilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111

Fødevarer og fjernvarme trak indekset op den seneste måned

Fra december til januar steg forbrugerprisindekset med 0,4 pct. Isoleret set trak prisændringer på fødevarer, fjernvarme samt brændstof indekset op med 0,49 procentpoint. Modsat trak prisændringer på elektricitet, tøj og nye biler indekset ned med 0,68 procentpoint.

Vækstbidrag for forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint

 

Dec. 2022 - jan. 2023

 

 

Jan. 2022 - jan. 2023

 

 

pct.

 

 

 

pct.

Månedlig ændring i

 

 

 

Årlig ændring i forbrugerprisindekset

forbrugerprisindekset

 

0,4

 

(inflation)

 

7,7

 

vægt i
FPI
i pct.

vækst-
bidrag
i procent-
point

 

 

vægt i
FPI
i pct.

vækst-
bidrag
i procent-
point

Største positive bidrag

 

 

 

Største positive bidrag

 

 

Fødevarer

10,51

0,21

 

Fødevarer

10,51

1,63

Fjernvarme

1,56

0,16

 

Husleje

20,30

0,58

Brændstof

2,60

0,12

 

Restaurant- og cafebesøg

6,15

0,41

Største negative bidrag

 

 

 

Største negative bidrag

 

 

Elektricitet

3,62

-0,44

 

Spil og hobbyartikler

0,25

-0,04

Tøj

3,38

-0,19

 

Udstyr til sport, camping

0,21

-0,01

Nye biler

3,54

-0,05

 

Bøger

0,28

-0,01

Kilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111

Forbrugerprisindeks, nettoprisindeks og det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP)

 

 

2022

2023

Ændring

 

Vægte
pr. januar
2023

Jan.

 

Dec.

Jan.

Vægte
pr. januar
2023

Dec. 2021
- dec. 2022.
 

Jan. 2022
- jan. 2023.

 

 

indeks, 2015 = 100

pct.

Forbrugerprisindeks i alt

100,00

108,1

115,9

116,4

0,4

8,7

7,7

Fødevarer og ikke-alkoholiske

 

 

 

 

 

 

 

drikkevarer

11,97

108,6

121,2

124,3

2,6

14,9

14,5

Alkoholiske drikkevarer og tobak

3,16

120,6

127,8

131,4

2,8

7,7

9,0

Beklædning og fodtøj

4,35

88,1

97,6

92,3

-5,4

3,8

4,8

Boligbenyttelse, el og varme

30,13

112,9

120,5

120,3

-0,2

9,7

6,6

Boligudstyr,

 

 

 

 

 

 

 

husholdningstjenester

5,67

96,6

107,6

107,1

-0,5

12,6

10,9

Sundhed

2,90

105,2

108,1

108,0

-0,1

3,2

2,7

Transport

11,22

109,7

117,3

118,4

0,9

8,1

7,9

Kommunikation

1,74

80,6

86,0

85,0

-1,2

6,2

5,5

Fritid og kultur

11,43

106,0

110,5

111,2

0,6

4,8

4,9

Uddannelse

0,86

119,5

122,4

123,2

0,7

2,5

3,1

Restauranter og hoteller

7,60

111,5

121,3

122,7

1,2

8,9

10,0

Andre varer og tjenester

8,97

110,0

113,6

115,5

1,7

5,0

5,0

Varer

49,54

105,7

116,5

116,5

0,0

12,8

10,2

Tjenester

50,46

110,0

114,1

115,2

1,0

4,2

4,7

Forbrugerprisindeks

 

 

 

 

 

 

 

ekskl. energi og

 

 

 

 

 

 

 

ikke-forarbejdede fødevarer

86,02

106,2

112,6

113,2

0,5

6,6

6,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoprisindeks i alt

107,9

116,0

117,4

1,2

8,9

8,8

HICP i alt

108,0

116,5

117,1

0,5

9,6

8,4

HICP-CT i alt

107,6

116,1

117,6

1,3

9,5

9,3

Kilde: www.statistikbanken.dk/pris111, pris114, pris117 og pris118

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Nyt vægtgrundlag i forbrugerprisindekset

Fra januar 2023 benytter forbruger- og nettoprisindekset samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) et nyt vægtgrundlag. Det nye vægtgrundlag er baseret på det estimerede forbrug i 2022. Vægtskiftet har kun begrænset betydning for den beregnede årsstigning i det samlede forbrugerprisindeks i januar. Var der ikke skiftet vægtgrundlag, ville årsstigningen i det samlede forbrugerprisindeks have været 0,1 procentpoint lavere altså 7,6 pct. Det nye vægtgrundlag kan findes i Forbrugerprisindekset på dst.dk under Vægtgrundlag.

Opdatering af opgørelsen af elprisen

Forsyningstilsynet har i deres opgørelse af elprisen for januar 2023 opdateret sammensætningen af spotpris- og fastpriskontrakter, som de regner den gennemsnitlige elpris ud fra. Opgørelsen er blevet opdateret på baggrund af data for 2021. Var elprisen regnet på baggrund af den gamle sammensætning, ville årsstigningen i det samlede forbrugerprisindeks have været 0,1 procentpoint højere altså 7,8 pct.

Inflationen i Danmark
(Procentvis årlig stigning i forbrugerprisindekset)
+7,7 %
januar 2022 - januar 2023
Kerneinflationen i Danmark
(Procentvis årlig stigning i forbrugerprisindekset eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+6,6 %
januar 2022 - januar 2023

Nyt fra Danmarks Statistik

10. februar 2023 - Nr. 43

Hent som PDF
Næste udgivelse: 10. marts 2023

Kontakt

Kilder og metode

Forbrugerprisindekset (FPI) og det danske EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) opgøres på grundlag af de priser, forbrugerne betaler for varer og tjenester, altså inklusive moms og afgifter. I FPI indgår prisudviklingen for ejerboliger, beregnet ved estimerede lejeværdier, mens prisudviklingen for ejerboliger ikke indgår i HICP. Nettoprisindekset beregnes derimod ved så vidt muligt at fratrække indirekte skatter og afgifter, mens tilskud til nedsættelse af priserne tillægges. HICP-CT beregnes ved at fastholde satserne på de indirekte skatter og afgifter på niveauet fra december året før.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation