Gå til sidens indhold

Markant fald i stigningerne i forbrugerpriserne

Inflationen i Danmark
(Procentvis årlig stigning i forbrugerprisindekset)
+8,9 %
nov. 2021 - nov. 2022
Kerneinflationen i Danmark
(Procentvis årlig stigning i forbrugerprisindekset eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+6,0 %
nov. 2021 - nov. 2022

Forbruger- og nettoprisindeks november 2022

I november 2022 steg det samlede forbrugerprisindeks med 8,9 pct. i forhold til samme måned året før. I oktober var den tilsvarende stigning 10,1 pct. Det er første gang siden december 2021, at årsstigningen er lavere end forrige måneds årsstigning, hvilket især skyldes lavere priser på gas, elektricitet, benzin og diesel i forhold til forrige måned. Det er fortsat i høj grad prisændringer inden for varer, der bidrager til den stadig høje inflation. Varer er i gennemsnit steget 13,3 pct. det seneste år, hvilket i høj grad skyldes årlige prisstigninger på elektricitet og fødevarer i november 2022. Forbrugerprisindekset eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer (kerneinflationen) havde en årsstigning på 6,0 pct. i november, hvilket er et fald fra 6,2 pct. måneden før. Det er bl.a. prisændringer på IT-udstyr og TV, der trækker kerneinflationen lidt ned.

Inflation og kerneinflationKilde: www.statistikbanken.dk/pris113 og pris111

Elektricitet hæver prisudviklingen det seneste år

Produktgruppen boligbenyttelse, el og varme havde den største påvirkning på det samlede forbrugerprisindeks i november. Isoleret set bidrog produktgruppen til 3,4 procentpoint i årsstigningen i det samlede forbrugerprisindeks. Bidraget fra produktgruppen skyldes i høj grad højere priser på elektricitet.

Vækstbidrag for inflationen i procentpoint - hovedgrupperKilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111

Gas, elektricitet, benzin og diesel trak indekset ned den seneste måned

Fra oktober til november faldt forbrugerprisindekset med 0,9 pct. Isoleret set trak prisændringer på gas, elektricitet, benzin og diesel indekset ned med 0,87 procentpoint. Modsat trak prisændringer på husleje, fødevarer samt spil, legetøj o.l. indekset op med 0,16 procentpoint.

Vækstbidrag for forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint

 

Okt. - nov. 2022

 

 

Nov. 2021 - nov. 2022

 

 

pct.

 

 

 

pct.

Månedlig ændring i

 

 

 

Årlig ændring i

 

 

forbrugerprisindekset

 

-0,9

 

forbrugerprisindekset (inflation)

 

8,9

 

vægt i
FPI
i pct.

vækst-
bidrag
i procent-
point

 

 

vægt i
FPI
i pct.

vækst-
bidrag
i procent-
point

Største positive bidrag

 

 

 

Største positive bidrag

 

 

Husleje

21,06

0,08

 

Elektricitet

2,55

1,81

Fødevarer

11,02

0,06

 

Fødevarer

11,02

1,77

Spil, legetøj o.l.

0,66

0,02

 

Husleje

21,06

0,58

Største negative bidrag

 

 

 

Største negative bidrag

 

 

Gas

0,65

-0,41

 

IT-udstyr

1,16

-0,05

Elektricitet

2,55

-0,28

 

Radio- og TV-udstyr

0,95

-0,04

Benzin og diesel

2,39

-0,18

 

Bøger

0,29

-0,02

Kilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111

Forbrugerprisindeks, nettoprisindeks og det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP)

 

 

2021

2022

Ændring

 

Vægte
pr. januar
2022

Nov.

 

Okt.

Nov.

Okt.- nov.
2022
 

Okt. 2021
- okt. 2022
 

Nov. 2021
- nov. 2022
 

 

 

indeks, 2015 = 100

pct.

Forbrugerprisindeks i alt

100,00

107,1

117,6

116,6

-0,9

10,1

8,9

Fødevarer og ikke-alkoholiske

 

 

 

 

 

 

 

drikkevarer

12,58

107,1

122,9

123,5

0,5

15,7

15,3

Alkoholiske drikkevarer og tobak

4,27

119,8

129,5

129,2

-0,2

8,5

7,8

Beklædning og fodtøj

4,58

94,6

98,2

97,8

-0,4

4,7

3,4

Boligbenyttelse, el og varme

29,93

109,7

124,6

122,0

-2,1

14,2

11,2

Boligudstyr,

 

 

 

 

 

 

 

husholdningstjenester

6,40

95,4

106,8

106,5

-0,3

10,7

11,6

Sundhed

3,17

104,4

107,0

107,7

0,7

3,0

3,2

Transport

11,82

110,6

121,2

119,0

-1,8

10,6

7,6

Kommunikation

1,95

81,9

85,2

84,8

-0,5

3,4

3,5

Fritid og kultur

10,62

105,7

110,1

109,5

-0,5

3,7

3,6

Uddannelse

0,92

119,4

122,4

122,4

0,0

2,5

2,5

Restauranter og hoteller

5,01

111,5

121,9

121,2

-0,6

8,8

8,7

Andre varer og tjenester

8,76

108,3

113,3

113,4

0,1

4,8

4,7

Varer

52,45

104,1

119,9

117,9

-1,7

16,0

13,3

Tjenester

47,55

109,8

114,0

114,1

0,1

3,8

3,9

Forbrugerprisindeks

 

 

 

 

 

 

 

ekskl. energi og

 

 

 

 

 

 

 

ikke-forarbejdede fødevarer

87,15

106,1

112,5

112,5

0,0

6,2

6,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoprisindeks i alt

107,0

117,7

116,7

-0,8

10,3

9,1

HICP i alt

106,9

118,6

117,3

-1,1

11,4

9,7

HICP-CT i alt

106,6

118,2

116,9

-1,1

11,3

9,7

Kilde: www.statistikbanken.dk/pris111, pris114, pris117 og pris118

Inflationen i Danmark
(Procentvis årlig stigning i forbrugerprisindekset)
+8,9 %
nov. 2021 - nov. 2022
Kerneinflationen i Danmark
(Procentvis årlig stigning i forbrugerprisindekset eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+6,0 %
nov. 2021 - nov. 2022

Nyt fra Danmarks Statistik

12. december 2022 - Nr. 420

Hent som PDF
Næste udgivelse: 10. januar 2023

Kontakt

Kilder og metode

Forbrugerprisindekset (FPI) og det danske EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) opgøres på grundlag af de priser, forbrugerne betaler for varer og tjenester, altså inklusive moms og afgifter. I FPI indgår prisudviklingen for ejerboliger, beregnet ved estimerede lejeværdier, mens prisudviklingen for ejerboliger ikke indgår i HICP. Nettoprisindekset beregnes derimod ved så vidt muligt at fratrække indirekte skatter og afgifter, mens tilskud til nedsættelse af priserne tillægges. HICP-CT beregnes ved at fastholde satserne på de indirekte skatter og afgifter på niveauet fra december året før.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation