Gå til sidens indhold

Lidt højere stigninger i forbrugerpriserne

Forbrugerprisindekset, årlig stigning
+10,1 %
okt. 2021 til okt. 2022
Kerneinflationen i Danmark
(Årlig stigning i forbrugerprisindekset eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+6,2 %
okt. 2021 til okt. 2022

Forbruger- og nettoprisindeks oktober 2022

I oktober 2022 steg det samlede forbrugerprisindeks med 10,1 pct. i forhold til samme måned året før. I september var den tilsvarende stigning 10,0 pct. Det er den højeste årsstigning i forbrugerprisindekset siden november 1982, hvor årsstigningen ligeledes var 10,1 pct. Det er i høj grad prisændringer inden for varer, der hæver årsstigningen i forbrugerprisindekset. Varer er i gennemsnit steget 16,0 pct. det seneste år, og det er den højeste årsstigning siden juni 1980, hvor årsstigningen for varer var 16,2 pct. Inden for varer er det i meget høj grad årlige prisstigninger på el, fødevarer, gas og brændstof, der gør sig gældende i oktober 2022. Forbrugerprisindekset eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer (kerneinflationen) havde en årsstigning på 6,2 pct. i oktober, hvilket er en stigning fra 5,9 pct. måneden før. Det er bl.a. prisændringer på nye biler og møbler, der holder kerneinflationen oppe.

Procentvis årlig ændring i forbrugerprisindekset og kerneinflationenKilde: www.statistikbanken.dk/pris113 og pris111 samt egne beregninger

Elektricitet og gas hæver prisudviklingen det seneste år

Produktgruppen boligbenyttelse, el og varme havde den største påvirkning på det samlede forbrugerprisindeks i oktober. Isoleret set bidrog produktgruppen til 4,2 procentpoint i årsstigningen i det samlede forbrugerprisindeks. Bidraget fra produktgruppen skyldes i høj grad højere priser på elektricitet samt gas.

Vækstbidrag til årsstigningen i forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint - hovedgrupperKilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111

El, benzin og fast brændsel trak indekset op den seneste måned

Fra september til oktober steg forbrugerprisindekset med 1,0 pct. Isoleret set trak prisændringer på elektricitet, benzin og fast brændsel indekset op med 0,44 procentpoint. Modsat trak prisændringer på gas, sukkervarer samt okse- og kalvekød indekset ned med 0,07 procentpoint.

Vækstbidrag til forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint

 

Sept. - okt. 2022

 

 

Okt. 2021 - okt. 2022

 

 

pct.

 

 

 

pct.

Månedlig ændring i

 

 

 

Årlig ændring i

 

 

forbrugerprisindekset

 

1,0

 

forbrugerprisindekset

 

10,1

 

vægt i
FPI
i pct.

vækst-
bidrag
i procent-
point

 

 

vægt i
FPI
i pct.

vækst-
bidrag
i procent-
point

Største positive bidrag

 

 

 

Største positive bidrag

 

 

Elektricitet

2,55

0,24

 

Elektricitet

2,55

2,12

Benzin

1,68

0,10

 

Fødevarer

11,02

1,82

Fast brændsel

0,26

0,10

 

Gas

0,65

0,76

Største negative bidrag

 

 

 

Største negative bidrag

 

 

Gas

0,65

-0,04

 

Spil, legetøj o.l.

0,66

-0,05

Sukkervarer, marmelade ol.

1,70

-0,02

 

IT-udstyr

1,16

-0,04

Okse- og kalvekød

0,66

-0,01

 

Bøger

0,29

-0,01

Kilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Ændring i beregningen af elprisen

Tidligere har elprisen, der indgår i forbrugerprisindekset, indeholdt spotpriskontrakter, hvor prisen har vedrørt måneden før den måned, som indekset vedrører. Fra og med oktober 2022 indeholder elprisen alene spotpriskontrakter fra samme tidsperiode, som indekset dækker, hvilket hele tiden har været gældende for fastpriskontrakter. Metodeændringen for elprisen medfører, at udviklingen for elprisen i oktober indeholder udvikling i spotpriskontrakter for to måneder.  

Forbrugerprisindeks, nettoprisindeks og det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP)

 

 

2021

2022

Ændring

 

Vægte
pr. januar
2022

Okt.

 

Sept.

 

Okt.

 

Sept.- okt.
2022
 

Sept. 2021
- sept. 2022
 

Okt. 2021
- okt. 2022
 

 

 

indeks, 2015 = 100

pct.

Forbrugerprisindeks i alt

100,00

106,8

116,4

117,6

1,0

10,0

10,1

Fødevarer og ikke-alkoholiske

 

 

 

 

 

 

 

drikkevarer

12,58

106,2

122,3

122,9

0,5

15,3

15,7

Alkoholiske drikkevarer og tobak

4,27

119,4

128,9

129,5

0,5

8,0

8,5

Beklædning og fodtøj

4,58

93,8

97,4

98,2

0,8

4,7

4,7

Boligbenyttelse, el og varme

29,93

109,1

123,1

124,6

1,2

14,5

14,2

Boligudstyr,

 

 

 

 

 

 

 

husholdningstjenester

6,40

96,5

105,5

106,8

1,2

10,2

10,7

Sundhed

3,17

103,9

106,0

107,0

0,9

2,5

3,0

Transport

11,82

109,6

119,2

121,2

1,7

11,1

10,6

Kommunikation

1,95

82,4

83,9

85,2

1,5

2,4

3,4

Fritid og kultur

10,62

106,2

109,2

110,1

0,8

3,4

3,7

Uddannelse

0,92

119,4

121,3

122,4

0,9

2,6

2,5

Restauranter og hoteller

5,01

112,0

121,1

121,9

0,7

9,0

8,8

Andre varer og tjenester

8,76

108,1

111,4

113,3

1,7

3,1

4,8

Varer

52,45

103,4

118,0

119,9

1,6

15,9

16,0

Tjenester

47,55

109,8

113,5

114,0

0,4

3,7

3,8

Forbrugerprisindeks

 

 

 

 

 

 

 

ekskl. energi og

 

 

 

 

 

 

 

ikke-forarbejdede fødevarer

87,15

105,9

111,8

112,5

0,6

5,9

6,2

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoprisindeks i alt

106,7

116,4

117,7

1,1

10,0

10,3

HICP i alt

106,5

117,1

118,6

1,3

11,1

11,4

HICP-CT i alt

106,2

116,7

118,2

1,3

11,0

11,3

Kilde: www.statistikbanken.dk/pris111, pris114, pris117 og pris118

Forbrugerprisindekset, årlig stigning
+10,1 %
okt. 2021 til okt. 2022
Kerneinflationen i Danmark
(Årlig stigning i forbrugerprisindekset eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+6,2 %
okt. 2021 til okt. 2022

Nyt fra Danmarks Statistik

10. november 2022 - Nr. 376

Hent som PDF
Næste udgivelse: 12. december 2022

Kontakt

Kilder og metode

Forbrugerprisindekset (FPI) og det danske EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) opgøres på grundlag af de priser, forbrugerne betaler for varer og tjenester, altså inklusive moms og afgifter. I FPI indgår prisudviklingen for ejerboliger, beregnet ved estimerede lejeværdier, mens prisudviklingen for ejerboliger ikke indgår i HICP. Nettoprisindekset beregnes derimod ved så vidt muligt at fratrække indirekte skatter og afgifter, mens tilskud til nedsættelse af priserne tillægges. HICP-CT beregnes ved at fastholde satserne på de indirekte skatter og afgifter på niveauet fra december året før.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation