Gå til sidens indhold

Lidt højere årsstigninger i forbrugerpriserne

Forbrugerprisindekset, årlig stigning
+8,9 %
aug. 2021 - aug. 2022
Kerneinflationen i Danmark
(Årlig stigning i forbrugerprisindekset eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+6,0 %
aug. 2021 - aug. 2022

Forbruger- og nettoprisindeks august 2022

I august 2022 steg det samlede forbrugerprisindeks med 8,9 pct. i forhold til samme måned året før. I juli var den tilsvarende stigning 8,7 pct. Det er den højeste årsstigning i forbrugerprisindekset siden januar 1983, hvor årsstigningen var 9,0 pct. Det er i høj grad prisændringer inden for varer, der hæver årsstigningen i forbrugerprisindekset. Varer er i gennemsnit steget 13,4 pct. det seneste år, og det er den højeste årsstigning siden september 1981, hvor årsstigningen var 13,7 pct. Inden for varer er det i meget høj grad årlige prisstigninger på fødevarer, el, gas og brændstof, der gør sig gældende i august 2022. Forbrugerprisindekset eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer (kerneinflationen) havde en årsstigning på 6,0 pct. i august, hvilket er en stigning fra 5,5 pct. måneden før. Det er bl.a. prisstigninger på nye biler og restauranter, der trækker kerneinflationen op. Det er den højeste kerneinflation siden februar 1988, hvor den ligeledes var 6,0 pct.

Procentvis årlig ændring i forbrugerprisindekset og kerneinflationenKilde: www.statistikbanken.dk/pris113 og pris111 samt egne beregninger

Elektricitet hæver prisudviklingen det seneste år

Produktgruppen boligbenyttelse, el og varme havde den største påvirkning på det samlede forbrugerprisindeks i august. Isoleret set bidrog produktgruppen til 3,0 procentpoint i årsstigningen i det samlede forbrugerprisindeks. Bidraget fra produktgruppen skyldes i høj grad højere priser på elektricitet og andre energiformer.

Vækstbidrag til årsstigningen i forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint - hovedgrupperKilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111

Gas trak indekset op den seneste måned

Fra juli til august var forbrugerprisindekset uændret. Isoleret set trak prisændringer på gas, husleje og tøj indekset op med 0,35 procentpoint. Modsat trak prisændringer på benzin og diesel samt sommerhusleje og charterrejser indekset ned med 0,43 procentpoint.

Vækstbidrag til forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint

 

Juli - aug. 2022

 

 

Aug. 2021 - aug. 2022

 

 

pct.

 

 

 

pct.

Månedlig ændring i

 

 

 

Årlig ændring i

 

 

forbrugerprisindekset

 

0,0

 

forbrugerprisindekset

 

8,9

 

vægt i
FPI
i pct.

vækst-
bidrag
i procent-
point

 

 

vægt i
FPI
i pct.

vækst-
bidrag
i procent-
point

Største positive bidrag

 

 

 

Største positive bidrag

 

 

Gas

0,65

0,24

 

Fødevarer

11,02

1,84

Husleje

21,06

0,06

 

Elektricitet

2,55

1,26

Tøj

3,55

0,05

 

Gas

0,65

0,69

Største negative bidrag

 

 

 

Største negative bidrag

 

 

Benzin og diesel

2,39

-0,25

 

IT-udstyr

1,16

-0,04

Sommerhusleje

0,37

-0,10

 

Spil, legetøj o.l.

0,66

-0,03

Charterrejser

0,41

-0,08

 

Bøger

0,29

-0,02

Kilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111

Forbrugerprisindeks, nettoprisindeks og det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP)

 

 

2021

2022

Ændring

 

Vægte
pr. januar
2022

August

 

Juli

 

August

 

Juli - aug.
2022
 

Juli 2021
- juli 2022
 

Aug. 2021
- aug. 2022
 

 

 

indeks, 2015 = 100

pct.

Forbrugerprisindeks i alt

100,00

105,5

114,9

114,9

0,0

8,7

8,9

Fødevarer og ikke-alkoholiske

 

 

 

 

 

 

 

drikkevarer

12,58

106,1

122,9

123,0

0,1

14,6

15,9

Alkoholiske drikkevarer og tobak

4,27

119,7

129,1

128,8

-0,2

7,8

7,6

Beklædning og fodtøj

4,58

89,8

92,2

93,5

1,4

4,7

4,1

Boligbenyttelse, el og varme

29,93

107,3

117,0

118,1

0,9

9,3

10,1

Boligudstyr,

 

 

 

 

 

 

 

husholdningstjenester

6,40

94,4

103,1

103,2

0,1

7,7

9,3

Sundhed

3,17

103,9

106,5

106,2

-0,3

2,5

2,2

Transport

11,82

106,9

121,7

119,5

-1,8

13,4

11,8

Kommunikation

1,95

81,7

83,6

83,6

0,0

3,7

2,3

Fritid og kultur

10,62

104,8

109,9

109,0

-0,8

4,6

4,0

Uddannelse

0,92

118,2

119,6

121,3

1,4

2,1

2,6

Restauranter og hoteller

5,01

112,4

126,0

125,3

-0,6

9,6

11,5

Andre varer og tjenester

8,76

108,2

111,5

111,6

0,1

2,8

3,1

Varer

52,45

101,2

114,7

114,8

0,1

13,2

13,4

Tjenester

47,55

109,5

114,1

114,0

-0,1

3,8

4,1

Forbrugerprisindeks

 

 

 

 

 

 

 

ekskl. energi og

 

 

 

 

 

 

 

ikke-forarbejdede fødevarer

87,15

105,3

111,4

111,6

0,2

5,5

6,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoprisindeks i alt

105,5

115,1

115,1

0,0

8,8

9,1

HICP i alt

105,0

115,4

115,4

0,0

9,6

9,9

HICP-CT i alt

104,7

115,0

115,0

0,0

9,5

9,8

Kilde: www.statistikbanken.dk/pris111, pris114, pris117 og pris118

Forbrugerprisindekset, årlig stigning
+8,9 %
aug. 2021 - aug. 2022
Kerneinflationen i Danmark
(Årlig stigning i forbrugerprisindekset eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+6,0 %
aug. 2021 - aug. 2022

Nyt fra Danmarks Statistik

12. september 2022 - Nr. 307

Hent som PDF
Næste udgivelse: 10. oktober 2022

Kontakt

Kilder og metode

Forbrugerprisindekset (FPI) og det danske EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) opgøres på grundlag af de priser, forbrugerne betaler for varer og tjenester, altså inklusive moms og afgifter. I FPI indgår prisudviklingen for ejerboliger, beregnet ved estimerede lejeværdier, mens prisudviklingen for ejerboliger ikke indgår i HICP. Nettoprisindekset beregnes derimod ved så vidt muligt at fratrække indirekte skatter og afgifter, mens tilskud til nedsættelse af priserne tillægges. HICP-CT beregnes ved at fastholde satserne på de indirekte skatter og afgifter på niveauet fra december året før.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation