Gå til sidens indhold

Stadig højere stigninger i forbrugerpriserne

Forbrugerprisindekset, årlig stigning
+8,7 %
juli 2021 - juli 2022
Kerneinflationen i Danmark
(Årlig stigning i forbrugerprisindekset eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+5,5 %
juli 2021 - juli 2022

Forbruger- og nettoprisindeks juli 2022

I juli 2022 steg det samlede forbrugerprisindeks med 8,7 pct. i forhold til samme måned året før. I juni var den tilsvarende stigning 8,2 pct. Det er den højeste årsstigning i forbrugerprisindekset siden februar 1983, hvor årsstigningen ligeledes var 8,7 pct. Det er i høj grad prisændringer inden for varer, der hæver årsstigningen i forbrugerprisindekset. Varer er i gennemsnit steget 13,2 pct. det seneste år, og det er den højeste årsstigning siden februar 1982, hvor årsstigningen ligeledes var 13,2 pct. Inden for varer er det i meget høj grad prisstigninger på fødevarer, el, brændstof og gas, der gør sig gældende i juli 2022. Forbrugerprisindekset eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer (kerneinflationen) havde en årsstigning på 5,5 pct. i juli, hvilket er en stigning fra 4,8 pct. måneden før. Det er i høj grad prisstigninger på sommerhusleje, flyrejser samt tøj, der trækker kerneinflationen op i forhold til juni. Det er den højeste kerneinflation siden februar 1988.

Procentvis årlig ændring i forbrugerprisindekset og kerneinflationenKilde: www.statistikbanken.dk/pris113 og pris111 samt egne beregninger

Elektricitet hæver prisudviklingen det seneste år

Produktgruppen boligbenyttelse, el og varme havde den største påvirkning på det samlede forbrugerprisindeks i juli. Isoleret set bidrog produktgruppen til 2,8 procentpoint i årsstigningen i det samlede forbrugerprisindeks. Bidraget fra produktgruppen skyldes i høj grad højere priser på elektricitet.

Vækstbidrag til årsstigningen i forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint - hovedgrupperKilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111

Fødevarer trak indekset op den seneste måned

Fra juni til juli steg forbrugerprisindekset 1,1 pct. Isoleret set trak prisændringer på fødevarer, sommerhusleje og elektricitet indekset op med 0,83 procentpoint. Modsat trak prisændringer på benzin og diesel samt tøj og hotelovernatninger indekset ned med 0,30 procentpoint.

Vækstbidrag til forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint

 

Juni - juli 2022

 

 

Juli 2021 - juli 2022

 

 

pct.

 

 

 

pct.

Månedlig ændring i

 

 

 

Årlig ændring i

 

 

forbrugerprisindekset

 

1,1

 

forbrugerprisindekset

 

8,7

 

vægt i
FPI
i pct.

vækst-
bidrag
i procent-
point

 

 

vægt i
FPI
i pct.

vækst-
bidrag
i procent-
point

Største positive bidrag

 

 

 

Største positive bidrag

 

 

Fødevarer

11,02

0,40

 

Fødevarer

11,02

1,74

Sommerhusleje

0,37

0,23

 

Elektricitet

2,55

1,35

Elektricitet

2,55

0,20

 

Benzin og diesel

2,39

0,94

Største negative bidrag

 

 

 

Største negative bidrag

 

 

Benzin og diesel

2,39

-0,18

 

IT-udstyr

1,16

-0,04

Tøj

3,55

-0,06

 

Spil, legetøj ol.

0,66

-0,02

Hotelovernatninger

0,29

-0,06

 

Bøger

0,29

-0,01

Kilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111

Forbrugerprisindeks, nettoprisindeks og det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP)

 

 

2021

2022

Ændring

 

Vægte
pr. januar
2022

Juli

 

Juni

Juli

 

Juni - juli
2022
 

Juni 2021
- juni 2022
 

Juli 2021
- juli 2022
 

 

 

indeks, 2015 = 100

pct.

Forbrugerprisindeks i alt

100,00

105,7

113,6

114,9

1,1

8,2

8,7

Fødevarer og ikke-alkoholiske

 

 

 

 

 

 

 

drikkevarer

12,58

107,2

119,2

122,9

3,1

13,0

14,6

Alkoholiske drikkevarer og tobak

4,27

119,8

127,9

129,1

0,9

7,8

7,8

Beklædning og fodtøj

4,58

88,1

93,9

92,2

-1,8

2,0

4,7

Boligbenyttelse, el og varme

29,93

107,0

115,9

117,0

0,9

9,0

9,3

Boligudstyr,

 

 

 

 

 

 

 

husholdningstjenester

6,40

95,7

102,5

103,1

0,6

7,9

7,7

Sundhed

3,17

103,9

106,5

106,5

0,0

1,9

2,5

Transport

11,82

107,3

122,0

121,7

-0,2

15,0

13,4

Kommunikation

1,95

80,6

83,4

83,6

0,2

3,6

3,7

Fritid og kultur

10,62

105,1

107,8

109,9

1,9

3,3

4,6

Uddannelse

0,92

117,1

119,6

119,6

0,0

2,1

2,1

Restauranter og hoteller

5,01

115,0

121,2

126,0

4,0

9,1

9,6

Andre varer og tjenester

8,76

108,5

111,1

111,5

0,4

2,4

2,8

Varer

52,45

101,3

113,4

114,7

1,1

12,7

13,2

Tjenester

47,55

109,9

112,9

114,1

1,1

3,4

3,8

Forbrugerprisindeks

 

 

 

 

 

 

 

ekskl. energi og

 

 

 

 

 

 

 

ikke-forarbejdede fødevarer

87,15

105,6

110,3

111,4

1,0

4,8

5,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoprisindeks i alt

105,8

113,6

115,1

1,3

8,1

8,8

HICP i alt

105,3

114,0

115,4

1,2

9,1

9,6

HICP-CT i alt

105,0

113,3

115,0

1,5

8,7

9,5

Kilde: www.statistikbanken.dk/pris111, pris114, pris117 og pris118

Forbrugerprisindekset, årlig stigning
+8,7 %
juli 2021 - juli 2022
Kerneinflationen i Danmark
(Årlig stigning i forbrugerprisindekset eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+5,5 %
juli 2021 - juli 2022

Nyt fra Danmarks Statistik

10. august 2022 - Nr. 273

Hent som PDF
Næste udgivelse: 12. september 2022

Kontakt

Kilder og metode

Forbrugerprisindekset (FPI) og det danske EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) opgøres på grundlag af de priser, forbrugerne betaler for varer og tjenester, altså inklusive moms og afgifter. I FPI indgår prisudviklingen for ejerboliger, beregnet ved estimerede lejeværdier, mens prisudviklingen for ejerboliger ikke indgår i HICP. Nettoprisindekset beregnes derimod ved så vidt muligt at fratrække indirekte skatter og afgifter, mens tilskud til nedsættelse af priserne tillægges. HICP-CT beregnes ved at fastholde satserne på de indirekte skatter og afgifter på niveauet fra december året før.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation