Gå til sidens indhold

Detailsalget faldt i december

Udvikling i detailsalget
Pris- og sæsonkorrigeret
-2,2 %
november - december 2022

Detailomsætningsindeks december 2022

Detailsalget faldt 2,2 pct. fra november til december, når der korrigeres for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Når detailsalget i december 2022 sammenlignes med salget i december måned i 2021 ses et fald på 7,6 pct. Salget i december 2022 er det laveste for en december måned siden 2016 med en indeksværdi på 102,0.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsvingKilde: www.statistikbanken.dk/deta152, sæsonkorrigeret mængdeindeks

Detailsalget af fødevarer og andre dagligvarer på et lavpunkt i december

Udviklingen i december dækker over et fald i beklædning mv. på 5,5 pct. mens fødevarer og andre dagligvarer samt andre forbrugsvarer faldt med hhv. 2,6 pct. og 1,0 pct. Varegruppen Fødevarer og andre dagligvarer har en vægt på 44,4 pct. i indekset og bidrager derfor væsentligt til det samlede fald. Varegruppen nåede et lavpunkt på 92,6 i december, hvilket er det laveste niveau i statistikkens historie.

Den samlede detailhandel stiger svagt i værdi mens mængden er faldende

Udviklingen i værdiindekset for detailhandlens omsætning viser, at værdien af salget fortsat er på et højt niveau. Mængdeindekset for detailhandlen er derimod faldet fra et højdepunkt på 109,8 i februar 2022 til 103,1 i december 2022. Afstanden mellem værdiindekset og mængdeindekset er vokset i 2022 i takt med, at inflationen er steget fra 4,9 pct. i januar 2022 til højdepunktet på 11,1 pct. i september 2022, se Nyt fra Danmarks Statistik 2023:23.

Detailhandlen i løbende 12-måneders perioder sammenholdt med inflation. Januar 2019 - december 2022Kilde: Særkørsel med data fra: Eurostat HCIP - inflation samt www.statistikbanken.dk/deta152, værdiindeks i løbende 12-måneders perioder

Detailsalget faldt set over en tre-måneders periode

Set over en tre-måneders periode fra oktober-december, faldt detailsalget med 2,7 pct. i forhold til de foregående tre måneder. Udviklingen dækker over et fald i fødevarer og andre dagligvarer på 2,3 pct. mens beklædning mv. og andre forbrugsvarer faldt med hhv. 0,7 pct. og 3,5 pct.

Detailsalget af andre forbrugsvarer faldt mest i forhold til 2021

Hvis der udelukkende korrigeres for prisudvikling, var det samlede detailsalg 7,8 pct. lavere i december 2022 i forhold til samme måned 2021. Nedgangen ses inden for alle varegrupper, hvor fødevarer og andre dagligvarer samt beklædning mv. faldt med hhv. 6,5 pct. og 7,0 pct. Andre forbrugsvarer havde det største fald på 10,2 pct.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsving

 

2022

 

2022

 

Juli
 

Aug.
 

Sept.
 

Okt.
 

Nov.*
 

Dec.*
 

 

Juli
-sep.

Okt.
-dec.*

 

indeks, 2015 = 100

Detailhandel i alt

106,4

106,6

106,3

104,3

104,3

102,0

 

106,5

103,5

Fødevarer og andre dagligvarer

96,7

98,2

95,9

96,4

95,1

92,6

 

97,0

94,7

Beklædning mv.

104,8

104,9

108,2

102,7

109,5

103,5

 

106,0

105,2

Andre forbrugsvarer

117,0

115,7

116,9

113,0

112,8

111,6

 

116,5

112,5

 

procentvis ændring i forhold til foregående måned / tre måneder

Detailhandel i alt

0,2

0,1

-0,2

-1,9

-0,1

-2,2

 

-1,4

-2,7

Fødevarer og andre dagligvarer

0,5

1,5

-2,4

0,5

-1,3

-2,6

 

0,1

-2,3

Beklædning mv.

0,0

0,2

3,1

-5,1

6,6

-5,5

 

-2,5

-0,7

Andre forbrugsvarer

-0,0

-1,1

1,0

-3,3

-0,2

-1,0

 

-2,5

-3,5

* Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/deta152, sæsonkorrigeret mængdeindeks

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling

 

2021

2022

 

2021

2022

 

Okt.
 

Nov.
 

Dec.
 

Okt.
 

Nov.*
 

Dec.*
 

 

Okt.
-dec.

Okt.
dec.*

 

indeks, 2015 = 100

Detailhandel i alt

113,3

120,8

131,3

101,9

111,9

121,1

 

121,8

111,6

Fødevarer og andre dagligvarer

101,2

99,6

114,0

94,9

93,8

105,7

 

104,9

98,1

Beklædning mv.

126,8

117,9

133,5

102,4

115,8

133,7

 

126,1

117,3

Andre forbrugsvarer

123,1

143,7

148,9

109,1

130,0

134,4

 

138,6

124,5

 

procentvis ændring i forhold til samme måned / tre måneder året før

Detailhandel i alt

-2,5

1,6

3,9

-10,1

-7,4

-7,8

 

1,1

-8,4

Fødevarer og andre dagligvarer

-3,3

-0,5

-1,5

-6,2

-5,8

-7,3

 

-1,8

-6,5

Beklædning mv.

19,6

16,6

39,0

-19,3

-1,8

0,1

 

24,8

-7,0

Andre forbrugsvarer

-5,9

0,8

3,2

-11,4

-9,5

-9,8

 

-0,5

-10,2

* Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/deta152, mængdeindeks

Udvikling i detailsalget
Pris- og sæsonkorrigeret
-2,2 %
november - december 2022

Nyt fra Danmarks Statistik

26. januar 2023 - Nr. 26

Hent som PDF
Næste udgivelse: 24. februar 2023

Kontakt

Kilder og metode

Detailsalget er et mængdeindeks korrigeret for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Varegruppernes vægt i indekset var: fødevarer og andre dagligvarer 44,4 pct., beklædning mv. 8,2 pct., andre forbrugsvarer 47,4 pct. for 2021. Stikprøve, beregningsmetoder m.m. er beskrevet i statistikdokumentationen. Se også emnesiden detailomsætningsindeks.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation