Gå til sidens indhold

Fortsat faldende tendens i detailsalget i oktober

Udvikling i detailsalget
Pris- og sæsonkorrigeret
-1,7%
september - oktober 2022

Detailomsætningsindeks oktober 2022

Detailhandlen faldt med 1,7 pct. fra september til oktober, når der korrigeres for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Nedgangen i oktober dækker over en stigning i fødevarer og andre dagligvarer på 0,6 pct. som ikke kunne opveje et fald i beklædning mv. samt andre forbrugsvarer på hhv. 4,7 og 3,1 pct. Den seneste udvikling betyder, at detailsalget er ved at være tilbage på niveauet før COVID-19. Udviklingen ses også i Konjunkturbarometrene for detailhandel, hvor forventningerne til omsætningen har været negative gennem det seneste halve år, se Nyt fra Danmarks Statistik 2022:362.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsvingKilde: www.statistikbanken.dk/deta152, sæsonkorrigeret mængdeindeks

Detailsalget af beklædning mv. faldt mest i forhold til 2021

Hvis der udelukkende korrigeres for prisudvikling, var det samlede detailsalg 10,3 pct. lavere i oktober 2022 i forhold til samme måned 2021. Nedgangen ses inden for alle varegrupper, beklædning mv. faldt 18,6 pct., mens fødevarer og andre dagligvarer samt andre forbrugsvarer faldt med hhv. 6,6 og 11,6 pct.

Niveauet for detailhandlen nærmer sig 2019 niveauet

Mængdeindekset for detailhandlen i oktober 2022 er 0,2 pct. over samme måned i 2019. Denne samlede udvikling dækker over, at beklædning mv. samt andre forbrugsvarer ligger hhv. 11,4 og 1,0 pct. over oktober 2019 mens fødevarer og andre dagligvarer ligger 2,7 pct. lavere. Dermed har den nedadgående trend siden midten af 2021 fået detailsalget til at nærme sig niveauet før COVID-19. Den nedadgående trend i detailhandlen ser ud til at kunne fortsætte, idet forbrugerne fortsat forventer stigende priser, se Nyt fra Danmarks Statistik 2022:388.

Detailhandlen mængdeindeks fordelt på varegrupperKilde: Kilde: www.statistikbanken.dk/deta152, sæsonkorrigeret mængdeindeks

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsving

 

2022

 

2022

 

Maj
 

Juni
 

Juli
 

Aug.
 

Sept.*
 

Okt.*
 

 

Maj
-juli

Aug.
-okt.*

 

indeks, 2015 = 100

Detailhandel i alt

108,0

106,3

106,5

106,9

106,4

104,6

 

106,9

106,0

Fødevarer og andre dagligvarer

95,9

96,3

96,9

98,4

95,8

96,3

 

96,4

96,8

Beklædning mv.

111,1

105,7

105,7

106,6

109,3

104,2

 

107,5

106,7

Andre forbrugsvarer

119,9

116,9

116,7

115,9

117,0

113,4

 

117,8

115,4

 

procentvis ændring i forhold til foregående måned / tre måneder

Detailhandel i alt

-1,7

-1,6

0,2

0,4

-0,4

-1,7

 

-2,4

-0,9

Fødevarer og andre dagligvarer

-2,6

0,4

0,5

1,6

-2,6

0,6

 

-2,7

0,5

Beklædning mv.

2,0

-4,9

0,0

0,9

2,6

-4,7

 

-0,2

-0,7

Andre forbrugsvarer

-1,7

-2,5

-0,1

-0,7

1,0

-3,1

 

-2,6

-2,1

* Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/deta152, sæsonkorrigeret mængdeindeks

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling

 

2021

2022

 

2021

2022

 

Aug.
 

Sept.
 

Okt.
 

Aug.
 

Sept.*
 

Okt.*
 

 

Aug.
-okt.

Aug.
-okt.*

 

indeks, 2015 = 100

Detailhandel i alt

113,2

106,7

113,3

107,2

100,9

101,6

 

111,1

103,3

Fødevarer og andre dagligvarer

102,1

96,2

101,2

100,6

91,7

94,5

 

99,8

95,6

Beklædning mv.

115,0

111,1

126,8

101,6

102,9

103,3

 

117,7

102,6

Andre forbrugsvarer

124,4

116,8

123,1

115,4

110,2

108,8

 

121,4

111,5

 

procentvis ændring i forhold til samme måned / tre måneder året før

Detailhandel i alt

3,9

3,1

-2,5

-5,3

-5,4

-10,3

 

1,4

-7,0

Fødevarer og andre dagligvarer

-2,2

-1,0

-3,3

-1,5

-4,6

-6,6

 

-2,2

-4,2

Beklædning mv.

30,4

30,4

19,6

-11,7

-7,4

-18,6

 

26,3

-12,8

Andre forbrugsvarer

5,1

2,2

-5,9

-7,2

-5,6

-11,6

 

0,3

-8,2

* Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/deta152, mængdeindeks

Udvikling i detailsalget
Pris- og sæsonkorrigeret
-1,7%
september - oktober 2022

Nyt fra Danmarks Statistik

25. november 2022 - Nr. 398

Hent som PDF
Næste udgivelse: 23. december 2022

Kontakt

Kilder og metode

Detailsalget er et mængdeindeks korrigeret for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Varegruppernes vægt i indekset var: fødevarer og andre dagligvarer 44,4 pct., beklædning mv. 8,2 pct., andre forbrugsvarer 47,4 pct. for 2021.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation