Gå til sidens indhold

Detailsalget faldt i september

Udvikling i detailsalget
Pris- og sæsonkorrigeret
-0,4%
August - september 2022

Detailomsætningsindeks september 2022

Detailhandlen lå 0,4 pct. lavere i september end august, når der korrigeres for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Nedgangen i september skyldes et fald i fødevarer og andre dagligvarer på 3,0 pct. som ikke kunne opvejes af stigninger i beklædning mv. samt andre forbrugsvarer på hhv. 3,7 og 1,1 pct. I tredje kvartal faldt detailhandlens omsætning 1,4 pct. i forhold til anden kvartal 2022, og dermed fortsætter den nedadgående trend. Salget ligger fortsat over niveauet før COVID-19.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsvingKilde: www.statistikbanken.dk/deta152, sæsonkorrigeret mængdeindeks

Detailsalget af beklædning mv. faldt mest i forhold til 2021

Hvis der udelukkende korrigeres for prisudvikling, var det samlede detailsalg 5,4 pct. lavere i september 2022 i forhold til samme måned 2021. Udviklingen dækker over en nedgang inden for alle varegrupper, hvor beklædning mv. faldt 6,6 pct., mens fødevarer og andre dagligvarer samt andre forbrugsvarer faldt med hhv. 4,9 og 5,6 pct. Samlet set var tredje kvartal 2022 6,6 pct. lavere end samme kvartal 2021.

Den samlede detailhandel stiger svagt i værdi mens mængden er faldende

Udviklingen i værdiindekset for detailhandlens omsætning viser, at værdien af salget fortsat er på et højt niveau. Mængdeindekset for detailhandlen er derimod faldet fra et højdepunkt på 109,8 i februar 2022 til 105,5 i september 2022. Afstanden mellem værdiindekset og mængdeindekset er vokset i 2022 i takt med, at inflationen er steget fra 4,9 pct. i januar 2022 til 11,1 pct. i september 2022, se Nyt fra Danmarks Statistik 2022:358. Udviklingen ser ud til at kunne fortsætte i de kommende måneder, idet både forbrugerforventningerne og konjunkturbarometer for detailhandel viser forventninger om højere priser i de kommende måneder, se hhv. Nyt fra Danmarks Statistik 2022:356 og Nyt fra Danmarks Statistik 2022:330.

Detailhandlen i løbende 12-måneders perioder sammenholdt med inflation. Januar 2019 - september 2022Kilde: Særkørsel med data fra: Eurostat HCIP - inflation samt www.statistikbanken.dk/deta152, værdiindeks i løbende 12-måneders perioder

Revision af 2022 data

I forbindelse med denne offentliggørelse revideres tallene tilbage til og med januar 2022. Dette skyldes, at der er modtaget en række sene indberetninger. Revisionerne påvirker ikke den overordnede udvikling, men det kan betyde nogle justeringer på de underliggende brancher. Dette berører derfor primært data i tabel Deta151 i statistikbanken.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsving

 

2022

 

2022

 

Apr.
 

Maj
 

Juni
 

Juli
 

Aug.*
 

Sept.*
 

 

Apr.
-juni

Juli
-sept.*

 

indeks, 2015 = 100

Detailhandel i alt

110,3

108,2

106,5

106,8

107,1

106,7

 

108,4

106,9

Fødevarer og andre dagligvarer

98,5

95,9

96,3

96,9

98,5

95,6

 

96,9

97,0

Beklædning mv.

114,7

111,4

105,4

105,6

106,3

110,2

 

110,5

107,4

Andre forbrugsvarer

121,8

120,5

117,5

117,6

116,3

117,7

 

119,9

117,2

 

procentvis ændring i forhold til foregående måned / tre måneder

Detailhandel i alt

1,7

-1,9

-1,6

0,3

0,3

-0,4

 

-1,4

-1,4

Fødevarer og andre dagligvarer

-0,0

-2,6

0,4

0,5

1,7

-3,0

 

-3,2

0,1

Beklædning mv.

7,4

-2,8

-5,4

0,2

0,6

3,7

 

5,3

-2,9

Andre forbrugsvarer

2,0

-1,1

-2,5

0,1

-1,0

1,1

 

-1,2

-2,3

* Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/deta152, sæsonkorrigeret mængdeindeks

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling

 

2021

2022

 

2021

2022

 

Juli
 

Aug.
 

Sept.
 

Juli
 

Aug.*
 

Sept.*
 

 

Juli
-sept.

Juli
-sept.*

 

indeks, 2015 = 100

Detailhandel i alt

116,3

113,2

106,7

105,8

107,3

100,9

 

112,1

104,7

Fødevarer og andre dagligvarer

103,9

102,1

96,2

98,7

100,7

91,4

 

100,7

97,0

Beklædning mv.

130,2

115,0

111,1

112,4

101,8

103,7

 

118,8

106,0

Andre forbrugsvarer

126,3

124,4

116,8

111,8

115,3

110,3

 

122,5

112,5

 

procentvis ændring i forhold til samme måned / tre måneder året før

Detailhandel i alt

5,2

3,9

3,1

-9,0

-5,2

-5,4

 

4,1

-6,6

Fødevarer og andre dagligvarer

-0,7

-2,2

-1,0

-5,0

-1,4

-4,9

 

-1,3

-3,7

Beklædning mv.

34,1

30,4

30,4

-13,7

-11,5

-6,6

 

31,7

-10,8

Andre forbrugsvarer

5,5

5,1

2,2

-11,4

-7,3

-5,6

 

4,3

-8,2

* Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/deta152, mængdeindeks

Udvikling i detailsalget
Pris- og sæsonkorrigeret
-0,4%
August - september 2022

Nyt fra Danmarks Statistik

27. oktober 2022 - Nr. 359

Hent som PDF
Næste udgivelse: 25. november 2022

Kontakt

Kilder og metode

Detailsalget er et mængdeindeks korrigeret for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Varegruppernes vægt i indekset var: fødevarer og andre dagligvarer 44,4 pct., beklædning mv. 8,2 pct., andre forbrugsvarer 47,4 pct. for 2021.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation