Gå til sidens indhold

Nedadgående trend i detailsalget fortsætter

Udvikling i detailsalget
Pris- og sæsonkorrigeret
+0,1%
juli - august 2022

Detailomsætningsindeks august 2022

Detailhandlens omsætningsindeks for august steg 0,1 pct. i forhold til juli, når der korrigeres for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Stigningen i august ses inden for beklædning mv. samt fødevarer og andre dagligvarer som steg med hhv. 0,5 og 1,5 pct. mens andre forbrugsvarer faldt 1,1 pct. Over sommermånederne juni-august ses et fald på 2,4 pct. i forhold til de foregående tre måneder, og dermed fortsætter den nedadgående trend i detailhandlen. Salget ligger dog fortsat over niveauet før COVID-19.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsvingKilde: www.statistikbanken.dk/deta152, sæsonkorrigeret mængdeindeks

Detailsalget af beklædning mv. faldt mest i forhold til 2021

Hvis der udelukkende korrigeres for prisudvikling, var det samlede detailsalg 5,0 pct. lavere i august 2022 i forhold til samme måned 2021. Udviklingen dækker over et fald inden for alle varegrupper, hvor beklædning mv. faldt 11,5 pct., mens fødevarer og andre dagligvarer samt andre forbrugsvarer faldt med hhv. 2,2 og 6,1 pct. Samlet set var sommermånederne juni-august 2022 7,4 pct. lavere end i 2021.

Tilbagegang for supermarkeder og fremgang for discountforretninger

Når man sammenligner omsætningsindekset i løbende 12-månedersperioder for detailhandlen i dagligvarebutikker, er salget i discountforretninger højere end i 2021, mens supermarkeder er faldet i forhold til sidste år. Udviklingen skal ses i lyset af den markante stigning i forbrugerpriserne, se Nyt fra Danmarks Statistik 2022:307. I forhold til de kommende måneder ser udviklingen ud til at kunne fortsætte, idet både forbrugerforventningerne og konjunkturbarometer for detailhandel forventer højere priser, se hhv. Nyt fra Danmarks Statistik 2022:322 og Nyt fra Danmarks Statistik 2022:291.

Omsætningsindeks, løbende 12-måneders perioder. Januar 2020-august 2022Kilde: Særkørsel med data fra: www.statistikbanken.dk/deta151, værdiindeks i løbende 12-måneders perioder

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsving

 

2022

 

2022

 

Mar.
 

Apr.
 

Maj
 

Juni
 

Juli*
 

Aug.*
 

 

Mar.
-maj

Juni
-aug.*

 

indeks, 2015 = 100

Detailhandel i alt

109,1

110,8

108,6

106,7

106,9

107,0

 

109,5

106,9

Fødevarer og andre dagligvarer

98,4

98,6

96,1

95,9

96,4

97,8

 

97,7

96,7

Beklædning mv.

108,7

114,8

110,0

102,9

102,5

103,0

 

111,1

102,8

Andre forbrugsvarer

120,4

122,8

121,5

118,8

118,9

117,7

 

121,6

118,5

 

procentvis ændring i forhold til foregående måned / tre måneder

Detailhandel i alt

-1,0

1,6

-2,0

-1,8

0,2

0,1

 

-1,3

-2,4

Fødevarer og andre dagligvarer

-1,4

0,2

-2,5

-0,2

0,5

1,5

 

-2,7

-1,0

Beklædning mv.

-1,5

5,6

-4,2

-6,4

-0,4

0,5

 

3,7

-7,5

Andre forbrugsvarer

-0,5

2,0

-1,1

-2,2

0,1

-1,1

 

-1,1

-2,6

* Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/deta152, sæsonkorrigeret mængdeindeks

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling

 

2021

2022

 

2021

2022

 

Juni
 

Juli
 

Aug.
 

Juni
 

Juli*
 

Aug.*
 

 

Juni
-aug.

Juni
-aug.*

 

indeks, 2015 = 100

Detailhandel i alt

119,4

116,3

113,2

109,2

106,3

107,6

 

116,3

107,7

Fødevarer og andre dagligvarer

105,6

104,4

103,9

98,3

98,3

99,9

 

103,5

98,8

Beklædning mv.

113,1

133,7

130,2

118,0

111,4

101,8

 

126,3

110,4

Andre forbrugsvarer

136,8

132,1

126,3

118,7

113,5

116,9

 

127,6

116,4

 

procentvis ændring i forhold til samme måned / tre måneder året før

Detailhandel i alt

6,1

5,2

3,9

-8,6

-8,6

-5,0

 

5,1

-7,4

Fødevarer og andre dagligvarer

-1,7

-0,7

-2,2

-5,9

-5,4

-2,2

 

-1,5

-4,5

Beklædning mv.

33,4

34,1

30,4

-11,8

-14,4

-11,5

 

32,7

-12,6

Andre forbrugsvarer

8,2

5,5

5,1

-10,1

-10,1

-6,1

 

6,3

-8,8

* Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/deta152, mængdeindeks

Udvikling i detailsalget
Pris- og sæsonkorrigeret
+0,1%
juli - august 2022

Nyt fra Danmarks Statistik

28. september 2022 - Nr. 328

Hent som PDF
Næste udgivelse: 27. oktober 2022

Kontakt

Kilder og metode

Detailsalget er et mængdeindeks korrigeret for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Varegruppernes vægt i indekset var: fødevarer og andre dagligvarer 44,4 pct., beklædning mv. 8,2 pct., andre forbrugsvarer 47,4 pct. for 2021. Stikprøve, beregningsmetoder m.m. er beskrevet i statistikdokumentationen. Se også emnesiden detailomsætningsindeks.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation