Gå til sidens indhold

Uændret detailsalg i juli men nedadgående trend

Udvikling i detailsalget
Pris- og sæsonkorrigeret
0,0%
juni - juli 2022

Detailomsætningsindeks juli 2022

Detailhandlens omsætningsindeks for juli er uændret i forhold til juni, når der korrigeres for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Udviklingen afspejler, at en stigning i andre forbrugsvarer på 0,12 pct. akkurat opvejes af fald i fødevarer og andre dagligvarer samt beklædning mv. på hhv. 0,10 og 0,02 pct. Over perioden maj-juli ses et fald på 2,5 pct. i forhold til de foregående tre måneder. Dermed fortsætter den nedadgående trend i detailsalget.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsvingKilde: www.statistikbanken.dk/deta152, sæsonkorrigeret mængdeindeks

Detailsalget er fortsat faldende i forhold til 2021

Hvis der udelukkende korrigeres for prisudvikling, var det samlede detailsalg 9,1 pct. lavere i juli 2022 i forhold til samme måned 2021. Udviklingen dækker over et fald inden for alle varegrupper, hvor beklædning mv. faldt 15,6 pct., mens fødevarer og andre dagligvarer samt andre forbrugsvarer faldt med hhv. 6,1 og 10,2 pct.

Faldende købelyst af varige forbrugsgoder

Danskernes interesse for køb af varige forbrugsgoder, defineret som Eurostat-varegruppen elektriske varer og møbler, er faldende. Trods den nedadgående trend ligger Danmark og Sverige dog fortsat over niveauet før COVID-19, mens Finland og Norge ligger under. Den faldende tendens ses også i forbrugerforventningerne, hvor danskerne i stigende grad har meddelt, at de holder igen med køb af større forbrugsgoder, se Nyt fra Danmarks Statistik 2022:284.

Elektriske varer og møbler, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsvingKilde: Eurostat som indeholder tal til og med juni 2022 (hentet 23. august 2022): Eurostat Tabel STS_TRTU_M, arbejdsdage- og sæsonkorrigeret

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsving

 

2022

 

2022

 

Feb.
 

Mar.
 

Apr.
 

Maj
 

Juni*
 

Juli*
 

 

Feb.
-apr.

Maj
-juli*

 

indeks, 2015 = 100

Detailhandel i alt

110,3

109,5

110,9

108,7

106,9

106,9

 

110,2

107,5

Fødevarer og andre dagligvarer

99,6

98,0

98,1

95,8

95,9

95,8

 

98,6

95,8

Beklædning mv.

108,1

107,0

114,1

110,5

103,9

103,9

 

109,7

106,1

Andre forbrugsvarer

122,1

122,1

123,7

121,8

119,1

119,2

 

122,6

120,0

 

procentvis ændring i forhold til foregående måned / tre måneder

Detailhandel i alt

-0,8

-0,8

1,3

-2,0

-1,7

0,01

 

-0,9

-2,5

Fødevarer og andre dagligvarer

-1,5

-1,6

0,1

-2,3

0,1

-0,10

 

-2,2

-2,8

Beklædning mv.

7,8

-1,0

6,7

-3,2

-5,9

-0,02

 

5,2

-3,3

Andre forbrugsvarer

-1,7

-0,0

1,3

-1,5

-2,2

0,12

 

-1,0

-2,1

* Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/deta152, sæsonkorrigeret mængdeindeks

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling

 

2021

2022

 

2021

2022

 

Maj
 

Juni
 

Juli
 

Maj
 

Juni*
 

Juli*
 

 

Maj
-juli

Maj
-juli*

 

indeks, 2015 = 100

Detailhandel i alt

120,1

119,4

116,3

112,1

109,1

105,7

 

116,8

110,9

Fødevarer og andre dagligvarer

105,6

104,4

103,9

99,5

98,4

97,5

 

102,6

99,6

Beklædning mv.

113,1

133,7

130,2

113,2

117,5

109,9

 

112,5

116,2

Andre forbrugsvarer

136,8

132,1

126,3

125,0

118,5

113,4

 

132,7

121,6

 

procentvis ændring i forhold til samme måned / tre måneder året før

Detailhandel i alt

5,5

6,1

5,2

-6,7

-8,6

-9,1

 

5,6

-8,1

Fødevarer og andre dagligvarer

-4,8

-1,7

-0,7

-5,8

-5,7

-6,1

 

-2,5

-5,9

Beklædning mv.

38,9

33,4

34,1

0,1

-12,1

-15,6

 

35,2

-9,6

Andre forbrugsvarer

10,2

8,2

5,5

-8,6

-10,3

-10,2

 

8,0

-9,7

* Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/deta152, mængdeindeks

Udvikling i detailsalget
Pris- og sæsonkorrigeret
0,0%
juni - juli 2022

Nyt fra Danmarks Statistik

26. august 2022 - Nr. 289

Hent som PDF
Næste udgivelse: 28. september 2022

Kontakt

Kilder og metode

Detailsalget er et mængdeindeks korrigeret for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Varegruppernes vægt i indekset var: fødevarer og andre dagligvarer 44,4 pct., beklædning mv. 8,2 pct., andre forbrugsvarer 47,4 pct. for 2021. Stikprøve, beregningsmetoder m.m. er beskrevet i statistikdokumentationen. Se også emnesiden detailomsætningsindeks.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation