Gå til sidens indhold

Materialeomkostninger til byggeri stiger fortsat

Byggeomkostningsindeks for boliger 3. kvt. 2022

I tredje kvartal 2022 steg de samlede omkostninger ved at bygge nye boliger med 2,6 pct. i forhold til kvartalet før. Dette skyldtes en stigning på 3,7 pct. i materialeomkostninger, mens arbejdsomkostninger med et fald på 0,4 pct trak de samlede omkostninger i modsat retning. Den samme modsatrettede tendens ses for omkostninger til opførelse af hhv. enfamiliehuse og etagebyggeri. Her steg omkostningerne til materialer med 3,7 pct. for enfamiliehuse og 3,5 pct. for etagebyggeri, mens arbejdsomkostningerne faldt 0,3 pct. for begge typer byggeri.

Byggeomkostningsindeks for boligerKilde: www.statistikbanken.dk/byg42

Omkostninger til materialer steg i alle byggefag

Omkostningerne til materialer steg i hele byggebranchen. Betonelementarbejde havde den største stigning på 4,7 pct., mens jord- og betonarbejde samt murerarbejde begge havde stigninger på 4,5 pct. I de resterende byggefag var der stigninger på mellem 2,4 pct. og 3,8 pct.

Generelle arbejdsomkostninger faldt i tredje kvartal

Mens man i byggebranchen oplevede stigende materialeomkostninger i tredje kvartal, faldt arbejdsomkostningerne omvendt i de fleste byggefag. Arbejdsomkostninger for tømrer-og snedkerarbejde, el-arbejde samt murerarbejde havde de største fald på hhv. 0,8 pct., 0,7 pct. og 0,6 pct., mens betonelementarbejde og vvs-arbejde begge faldt med 0,1 pct. Arbejdsomkostninger til jord-og betonarbejde samt malerarbejde steg derimod begge marginalt med 0,1 pct.

Byggeomkostningerne er markant højere end sidste år

Ser man på udviklingen i omkostninger ved at bygge boliger over en lidt længere periode, var det i tredje kvartal 11,3 pct. dyrere at opføre en ny bolig sammenlignet med samme periode sidste år. Dette skyldes især udviklingen i materialeomkostninger, der samlet set er steget 14,8 pct. over det seneste år. Særligt murerarbejde har haft en relativ stor stigning i materialeomkostninger på 17,0 pct., mens el-arbejde har set den mindste stigning på 12,1 pct. Udviklingen i materialeomkostninger skal ses i lyset af stadigt stigende producent- og importpriser, som beskrevet i Nyt fra Danmarks Statistik 2022:383 fra 15. november 2022.

Set over det seneste år er arbejdsomkostninger ligeledes steget inden for alle byggefag, om end i mindre grad end materialeomkostningerne. Den samlede stigning i arbejdsomkostninger over det seneste år er 2,6 pct. Jord- og betonarbejde har haft den største stigning på 3,7 pct., mens malerarbejde har set den mindste stigning på 0,7 pct.

Byggeomkostningsindeks for boliger, enfamiliehuse og etageboliger

 

 

2021

2022

Ændring
2. kvt. 2022

Ændring
3. kvt. 2021

 

Vægte

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

- 3. kvt. 2022

- 3. kvt. 2022

 

 

Indeks, 2015 = 100

pct.

Byggeomkostningsindeks for

 

 

 

 

 

 

 

 

boliger i alt

1000

110,7

112,8

115,9

120,1

123,2

2,6

11,3

Materialer

713

109,1

111,8

116,4

120,8

125,3

3,7

14,8

Arbejdsomkostninger

287

114,6

115,0

114,5

118,1

117,6

-0,4

2,6

Jord- og betonarbejde

167

110,2

111,4

114,6

119,3

123,0

3,1

11,6

Materialer

118

105,5

107,2

111,6

116,5

121,7

4,5

15,4

Arbejdsomkostninger

48

121,6

121,8

122,1

126,0

126,1

0,1

3,7

Betonelementarbejde

147

116,4

119,3

123,1

124,8

129,7

3,9

11,4

Materialer

124

115,8

119,2

123,8

125,0

130,9

4,7

13,0

Arbejdsomkostninger

23

120,1

120,5

120,4

124,2

124,1

-0,1

3,3

Murerarbejde

123

107,6

108,8

111,7

117,0

120,4

2,9

11,9

Materialer

82

104,1

105,5

110,5

116,5

121,8

4,5

17,0

Arbejdsomkostninger

42

113,9

114,6

113,4

117,5

116,8

-0,6

2,5

Tømrer- og snedkerarbejde

331

111,2

114,1

116,9

122,4

124,7

1,9

12,1

Materialer

236

111,7

115,5

119,6

125,9

129,4

2,8

15,8

Arbejdsomkostninger

95

109,8

110,9

110,2

113,6

112,7

-0,8

2,6

Malerarbejde

70

109,5

110,0

112,0

115,3

117,4

1,8

7,2

Materialer

32

108,2

110,1

115,8

120,0

124,6

3,8

15,2

Arbejdsomkostninger

38

110,4

109,7

108,7

111,1

111,2

0,1

0,7

Vvs-arbejde

111

107,1

108,9

112,3

115,6

118,5

2,5

10,6

Materialer

84

105,7

107,9

112,4

115,8

119,6

3,3

13,2

Arbejdsomkostninger

27

110,9

111,5

111,4

114,6

114,5

-0,1

3,2

El-arbejde

51

108,9

110,3

114,9

117,2

119,0

1,5

9,3

Materialer

37

105,6

107,8

114,0

115,6

118,4

2,4

12,1

Arbejdsomkostninger

14

117,0

116,2

116,3

120,5

119,6

-0,7

2,2

Byggeomkostningsindeks for

 

 

 

 

 

 

 

 

enfamiliehuse i alt

1000

110,8

112,9

116,0

120,4

123,6

2,7

11,6

Materialer

730

109,3

112,0

116,5

121,2

125,7

3,7

15,0

Arbejdsomkostninger

270

114,3

114,8

114,3

117,8

117,4

-0,3

2,7

Byggeomkostningsindeks for

 

 

 

 

 

 

 

 

etageboliger i alt

1000

110,7

112,5

115,8

119,4

122,0

2,2

10,2

Materialer

655

108,3

111,0

116,1

119,7

123,9

3,5

14,4

Arbejdsomkostninger

345

115,2

115,5

115,1

118,6

118,2

-0,3

2,6

Kilde: www.statistikbanken.dk/byg42

Nyt fra Danmarks Statistik

8. december 2022 - Nr. 412

Hent som PDF
Næste udgivelse: 8. marts 2023

Kontakt

Kilder og metode

Byggeomkostningsindekset belyser udviklingen i omkostningerne ved at bygge en bolig og anvendes bl.a. til at prisregulere byggekontrakter.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation