Gå til sidens indhold

Faldende men stadig markante årlige prisstigninger

Producent- og importprisindeks for varer oktober 2022

Ændret 13. december 2022 kl. 07:23

Der er desværre sket en simpel tastefejl i tabellen i denne NYT. Indeksværdien for Råstofindvinding og industri for Producentprisindeks for samlet dansk produktion for oktober måned er blevet rettet i tabellen. Måneds- og årsudviklingen har hele tiden været korrekt. Fejlen er kun sket i selve NYT offentliggørelsen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Det samlede producentprisindeks for varer steg i oktober 2022 med 22,3 pct. i forhold til samme måned sidste år. Årsstigningen i producentprisindekset er 6,2 procentpoint lavere end i sidste måned, hvor indekset steg med 28,5 pct. Det er den laveste årsstigning siden september 2021. Den lavere årsstigning skyldes især en lavere stigning i energiforsyning på 84,0 pct., som er hele 96,3 procentpoint lavere end sidste måned, hvor stigningen var på 180,3 pct. Importprisindeks for varer er i samme periode steget med 16,9 pct. Stigningen i importprisindekset er 1,0 procentpoint mindre end i sidste måned, hvor indekset på årsbasis steg med 17,9 pct. Dette er den laveste årsstigning siden december 2021.

Producent- og importprisindeks for varerKilde: www.statistikbanken.dk/pris4315

Fortsat markant stigende priser på årsbasis

Årsudviklingen på 22,3 pct. for det samlede producentprisindeks er drevet af stigninger i energiforsyning og industri på hhv. 84,0 og 9,7 pct. Råstofindvinding bidrager også til udviklingen med en årsstigning på 80,2 pct. Disse hovedgrupper udgør hhv. 6,6, 88,1 og 4,6 pct. af det samlede producentprisindeks. Inden for industri er det bl.a. stigninger i fødevare- og maskinindustri, der driver udviklingen.

For importprisindekset er årsudviklingen på 16,9 pct. hovedsageligt drevet af stigningen i industri på 15,7 pct. Udviklingen inden for industri er bl.a. drevet af fødevare-, kemivare- og elektronikindustri. Industri udgør 95,7 pct. af importprisindekset, og er derfor udslagsgivende for udviklingen i det samlede importprisindeks for varer.

Producentprisindeks for Danmark og EU-27 (uden Storbritannien)Kilde: Eurostat

Producentpriserne stiger fortsat også markant i Europa på årsbasis

Siden februar 2021 viser det samlede producentprisindeks for varer for de 27 medlemslande i EU samme udviklingstendens som i Danmark. Årsstigningerne har været over 10 pct. for både EU og Danmark siden juli 2021, hvilket ikke er set før. Tal for oktober 2022 er endnu ikke offentliggjort på europæisk niveau, men årsstigningen i september på 31,5 pct. var den næststørste stigning for den tidsperiode, som indekset er produceret i, kun overgået af stigningen i august 2022 på 32,7 pct. Indekset for EU er beregnet for perioden januar 2000 til september 2022.

Tallene for EU revideres én gang månedligt, når de sidste nationale data er indkommet. Tallene for oktober udkommer d. 2 december. De kan ses på Eurostats hjemmeside og på ec.europa.eu/eucni rostat/web-/main/data/database.

Forskelligartet udvikling på månedsbasis

Det samlede producentprisindeks for varer er i oktober faldet med 3,2 pct. set i forhold til september måned. Udviklingen trækkes af et fald i energiforsyning på 33,0 pct.  Faldet i det samlede producentprisindeks er det andet månedsfald i træk, og det største fald siden december 2008, hvor faldet var 4,5 pct.

Importprisindeks for varer er i oktober steget med 1,0 pct. set i forhold til september måned. For importprisindekset er det en stigning i industri på 1,7 pct., der trækker indekset op, omvendt trækker et fald på 64,8 pct. i energiforsyning indekset ned.  Faldet i oktober er det største fald i energiforsyning på månedsbasis i indeksets historie. Indekset er opgjort siden 2005.

Producent- og importprisindeks for varer

 

2018

2021

2022

Ændring

 

Vægt-
forde-
ling

Okt.

 

Aug.

 

Sept.

 

Okt.

 

Sept.-okt.
2022
 

Okt. 2021
- okt. 2022
 

 

 

indeks 2015 = 100

pct.

Producentprisindeks for samlet dansk

 

 

 

 

 

 

 

Produktion

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri, energi-

 

 

 

 

 

 

 

og vandforsyning

100,00

124,2

160,0

157,0

151,9

-3,2

22,3

Råstofindvinding og industri

92,68

111,6

128,4

126,6

126,9

0,2

13,7

Råstofindvinding

4,59

150,1

281,5

262,2

270,5

3,2

80,2

Industri

88,10

108,5

120,2

119,0

119,0

0,0

9,7

Energiforsyning

6,56

312,9

914,2

859,6

575,7

-33,0

84,0

Vand-, kloak- og affaldsindustri

0,76

102,5

103,5

103,5

103,5

0,0

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindeks for dansk produktion

 

 

 

 

 

 

 

til hjemmemarkedet

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri, energi-

 

 

 

 

 

 

 

og vandforsyning

100,00

141,8

207,4

204,1

192,9

-5,5

36,0

Råstofindvinding og industri

85,53

119,5

145,9

145,2

146,7

1,0

22,8

Råstofindvinding

7,62

143,4

296,8

279,2

286,3

2,5

99,7

Industri

77,91

115,2

129,9

130,2

131,3

0,8

14,0

Energiforsyning

12,77

..

..

..

 

..

..

Vand-, kloak- og affaldsindustri

1,70

..

..

..

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindeks for dansk produktion

 

 

 

 

 

 

 

til eksport

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri og energiforsyning

100,00

110,7

126,6

123,9

122,4

-1,2

10,6

Råstofindvinding og industri

98,48

106,3

117,1

114,6

114,2

-0,3

7,4

Råstofindvinding

2,13

139,8

198,6

179,2

188,6

5,2

34,9

Industri

96,34

104,3

114,1

112,0

111,4

-0,5

6,8

Energiforsyning

1,52

..

..

..

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Importprisindeks

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri,

 

 

 

 

 

 

 

og energiforsyning

100,00

112,3

130,3

130,0

131,3

1,0

16,9

Råstofindvinding og industri

99,20

111,0

126,5

126,2

128,4

1,7

15,7

Råstofindvinding

3,50

177,2

254,2

237,7

241,2

1,5

36,1

Industri

95,69

108,8

122,8

123,0

125,1

1,7

15,0

Energiforsyning

0,80

343,8

1174,4

1182,6

416,6

-64,8

21,2

Anm. 1: Udvikling i totalindeks kan afvige fra udviklingen i den direkte sammenvejning af underindeks pga. afrunding og kædning.
Anm. 2: Indeks markeret med '..' offentliggøres ikke af diskretionshensyn.
Anm. 3: Der indgår interne afregningspriser i prisindeksene.
Anm. 4: Indekstallene for 2022 er beregnet med vægte fra 2018. Indekstallene for 2021 er beregnet med vægte fra 2017.
Kilde: www.statistikbanken.dk/pris4315

Nyt fra Danmarks Statistik

15. november 2022 - Nr. 383

Hent som PDF
Næste udgivelse: 15. december 2022

Kontakt

Kilder og metode

Producentprisindeks for varer belyser udviklingen i danske producenters salgspriser på det danske marked og eksportmarkedet. Importprisindeks for varer belyser prisudviklingen i danske importørers købspriser. Priserne er opgjort uden afgifter. Se også emnesiden Producent- og importprisindeks for varer.
Denne udgivelse er en af flere konjunkturindikatorer fra Danmarks Statistik. Læs mere om konjunkturindikatorer og de nyeste nøgletal på www.dst.dk/konjunkturdata.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation