Gå til sidens indhold

4.300 flere lønmodtagere i november

Beskæftigelse for lønmodtagere (md) november 2022

Antallet af lønmodtagere steg med 4.300 personer fra oktober til november, hvilket svarer til en stigning på 0,1 pct. Der var i alt 2.974.200 lønmodtagere i november. I sektoren virksomheder og organisationer steg antallet af lønmodtagere med 2.500 personer i november. Dermed rundede antallet af lønmodtagere i virksomheder og organisationer, som primært består af private virksomheder, 2,1 mio. personer. I sektoren offentlig forvaltning og service steg antallet af lønmodtagere med 1.700 personer i november. Tallene i denne offentliggørelse er foreløbige og korrigeret for normale sæsonudsving.

Personer med lønmodtagerjob, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03

Flere lønmodtagere i 12 ud af 19 brancher i november

Antallet af lønmodtagere steg i 12 ud af i alt 19 brancher i november. Den største stigning var i branchen sundhed og socialvæsen, hvor lønmodtagerbeskæftigelsen steg med 1.500 personer i november. Det svarer til en stigning på 0,3 pct. I offentlig administration, forsvar og politi steg lønmodtagerbeskæftigelsen med 1.200 personer, svarende til 0,8 pct. I videnservice, som omfatter juridisk bistand, revision, arkitekt- og ingeniørvirksomhed samt reklamevirksomhed, steg antallet af lønmodtagere med 900 fra oktober til november, svarende til en stigning på 0,5 pct. og i handel steg lønmodtagerbeskæftigelsen med 700 personer, svarende til 0,2 pct.

Færre lønmodtagere i bl.a. hoteller og restauranter

I hoteller og restauranter faldt lønmodtagerbeskæftigelsen med 600 personer i november, hvilket svarer til et fald på 0,4 pct. I branchen rejsebureauer, rengøring og anden operationel service faldt antallet af lønmodtagere med 200 personer i november, svarende til et fald på 0,1 pct. I bygge og anlæg faldt lønmodtagerbeskæftigelsen ligeledes med 200 personer, hvilket svarer til et fald på 0,1 pct.

Personer med lønmodtagerjob efter branche, sæsonkorrigeret. Udvikling i november ift. oktober 2022*Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter branche, sæsonkorrigeret. 2022*

 

September

Oktober

November

 

antal

udvikling i pct.
ift. md. før

I alt

2968794

2969939

2974211

0,1

Landbrug, skovbrug og fiskeri

42452

42360

42236

-0,3

Råstofindvinding

4078

4077

4039

-0,9

Industri

326818

327480

327659

0,1

Energiforsyning

12273

12416

12502

0,7

Vandforsyning og renovation

13511

13510

13559

0,4

Bygge og anlæg

185454

185327

185132

-0,1

Handel

457406

456469

457184

0,2

Transport

144217

144594

144611

0,0

Hoteller og restauranter

130380

129459

128901

-0,4

Information og kommunikation

125191

125188

125463

0,2

Finansiering og forsikring

87804

87967

88258

0,3

Ejendomshandel og udlejning

44344

44354

44441

0,2

Videnservice

177409

178046

178927

0,5

Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service

161976

161793

161577

-0,1

Offentlig administration, forsvar og politi

156971

156784

157973

0,8

Undervisning

229232

228971

228877

0,0

Sundhed og socialvæsen

544465

546341

547816

0,3

Kultur og fritid

60313

60358

60415

0,1

Andre serviceydelser mv.

64027

63948

64163

0,3

Uoplyst aktivitet

473

497

480

..

*Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter sektor, sæsonkorrigeret. 2022*

 

September

Oktober

November

 

antal

udvikling i pct.
ift. md. før

I alt

2968794

2969939

2974211

0,1

Offentlig forvaltning og service

870301

871491

873238

0,2

Virksomheder og organisationer1

2098019

2097951

2100493

0,1

Uoplyst sektor

473

497

480

..

*Foreløbige tal.
1Virksomheder og organisationer omfatter den private sektor og offentlige virksomheder (offentlige selskaber og lignende med markedsmæssig produktion).
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk04

Revision i forhold til seneste offentliggørelse

I forhold til seneste offentliggørelse er antallet af lønmodtagere i oktober opjusteret med 200 personer før sæsonkorrektion. Revisionen, der er normal for statistikken, er lille og skyldes, at datagrundlaget er blevet mere fuldstændigt.

Nyt fra Danmarks Statistik

20. januar 2023 - Nr. 21

Hent som PDF
Næste udgivelse: 21. februar 2023

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser udviklingen i antal personer med lønmodtagerjob fra måned til måned. Statistikken bygger på arbejdsgivernes indberetninger til SKATs eIndkomst.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation