Gå til sidens indhold

1.700 flere lønmodtagere i oktober

Beskæftigelse for lønmodtagere (md) oktober 2022

I oktober steg antallet af lønmodtagere med 1.700 personer, hvilket svarer til en stigning på 0,1 pct. sammenlignet med september. Det er en mindre stigning end de to foregående måneder, hvor de månedlige stigninger var på 6.300 personer i august og 5.100 i september. I oktober steg antallet af lønmodtagere i offentlig forvaltning og service med 1.400 personer, og i virksomheder og organisationer var der 300 flere lønmodtagere i oktober. Der var i alt 2.970.800 lønmodtagere i oktober, når der er taget højde for almindelige sæsonbevægelser.

Personer med lønmodtagerjob, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03

Flere lønmodtagere i bl.a. sundhed og socialvæsen samt industri

Antallet af lønmodtagere i sundhed og socialvæsen steg med 1.800 personer i oktober. Det svarer til en stigning på 0,3 pct. I branchen industri steg lønmodtagerbeskæftigelsen med 700 personer, svarende til 0,2 pct. og i offentlig administration, forsvar og politi steg antallet af lønmodtagere med 600 fra september til oktober, svarende til en stigning på 0,4 pct.

Færre lønmodtagere i bl.a. handel samt hoteller og restauranter

I handel faldt lønmodtagerbeskæftigelsen med 1.100 personer i oktober, hvilket svarer til et fald på 0,3 pct. I hoteller og restauranter faldt antallet af lønmodtagere med 700 personer i oktober, svarende til et fald på 0,6 pct.

 

Personer med lønmodtagerjob efter branche, sæsonkorrigeret. Udvikling i oktober ift. september 2022*Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter branche, sæsonkorrigeret. 2022*

 

August

September

Oktober

 

antal

udvikling i pct.
ift. md. før

I alt

2963983

2969090

2970796

0,1

Landbrug, skovbrug og fiskeri

42640

42523

42682

0,4

Råstofindvinding

4081

4078

4084

0,1

Industri

326146

327044

327789

0,2

Energiforsyning

12061

12271

12430

1,3

Vandforsyning og renovation

13474

13505

13506

0,0

Bygge og anlæg

185448

185530

185413

-0,1

Handel

456729

457208

456064

-0,3

Transport

144091

144211

144515

0,2

Hoteller og restauranter

131289

130488

129767

-0,6

Information og kommunikation

124836

125219

125191

0,0

Finansiering og forsikring

87404

87797

88013

0,2

Ejendomshandel og udlejning

44281

44351

44380

0,1

Videnservice

175755

177389

177865

0,3

Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service

162547

162011

161815

-0,1

Offentlig administration, forsvar og politi

156316

157010

157643

0,4

Undervisning

230215

229171

228672

-0,2

Sundhed og socialvæsen

542117

544497

546306

0,3

Kultur og fritid

60074

60309

60317

0,0

Andre serviceydelser mv.

64004

64004

63855

-0,2

Uoplyst aktivitet

476

473

488

..

*Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter sektor, sæsonkorrigeret. 2022*

 

August

September

Oktober

 

antal

udvikling i pct.
ift. md. før

I alt

2963983

2969090

2970796

0,1

Offentlig forvaltning og service

869597

870332

871720

0,2

Virksomheder og organisationer1

2093910

2098285

2098588

0,0

Uoplyst sektor

476

473

488

..

*Foreløbige tal.
1Virksomheder og organisationer omfatter den private sektor og offentlige virksomheder (offentlige selskaber og lignende med markedsmæssig produktion).
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk04

Revision i forhold til seneste offentliggørelse

I forhold til seneste offentliggørelse er antallet af lønmodtagere revideret for månederne april til september 2022. I juni er antallet af lønmodtagere opjusteret med 800 personer før sæsonkorrektion. I de øvrige reviderede måneder er antallet af lønmodtagere ændret med mellem 100 og 400 personer. Revisionen, der er normal for statistikken, er lille og skyldes, at datagrundlaget er blevet mere fuldstændigt.

                            

Nyt fra Danmarks Statistik

21. december 2022 - Nr. 438

Hent som PDF
Næste udgivelse: 20. januar 2023

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser udviklingen i antal personer med lønmodtagerjob fra måned til måned. Statistikken bygger på arbejdsgivernes indberetninger til SKATs eIndkomst.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation