Gå til sidens indhold

7.000 flere lønmodtagere i juni

Beskæftigelse for lønmodtagere (md) juni 2022

Antallet af lønmodtagere steg med 7.000 personer fra maj til juni, hvilket svarer til en stigning på 0,2 pct. Med stigningen i juni er lønmodtagerbeskæftigelsen steget 17 måneder i træk, og antallet af lønmodtagere er siden januar 2021 steget med i alt 199.000 personer. I juni var der 2.963.000 personer med lønmodtagerjob, når der er taget højde for almindelige sæsonbevægelser. Opgørelsen for juni er behæftet med større usikkerhed end normalt, se beskrivelsen under Særlige forhold neden for.

Personer med lønmodtagerjob, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03

Flere lønmodtagere i det private og uændret niveau i det offentlige i juni

Stigningen i den samlede lønmodtagerbeskæftigelse skyldes alene en stigning på 7.000 personer for sektoren virksomheder og organisationer, som primært består af private virksomheder. I juni var der dermed 2.093.000 lønmodtagere i virksomheder og organisationer, mens antallet af lønmodtagere i offentlig forvaltning og service uforandret var 870.000 som i maj.

Personer med lønmodtagerjob efter sektor, sæsonkorrigeret. Udvikling i forhold til måneden før. 2022*Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk04

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter sektor, sæsonkorrigeret. 2022*

 

April

Maj

Juni

 

antal

udvikling i pct.
ift. md. før

I alt

2947349

2956309

2963008

0,2

Offentlig forvaltning og service

868816

869628

869741

0,0

Virksomheder og organisationer1

2078057

2086202

2092781

0,3

Uoplyst sektor

476

479

486

..

*Foreløbige tal.
1Virksomheder og organisationer omfatter den private sektor og offentlige virksomheder (offentlige selskaber og lignende med markedsmæssig produktion).
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk04

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter branche, sæsonkorrigeret. 2022*

 

April

Maj

Juni

 

antal

udvikling i pct.
ift. md. før

I alt

2947349

2956309

2963008

0,2

Landbrug, skovbrug og fiskeri

42189

42285

42334

0,1

Råstofindvinding

4128

4026

4080

1,3

Industri

323436

324705

325638

0,3

Energiforsyning

12111

12126

12200

0,6

Vandforsyning og renovation

13219

13280

13371

0,7

Bygge og anlæg

184892

185253

185228

0,0

Handel

455913

456475

457496

0,2

Transport

142685

143164

143509

0,2

Hoteller og restauranter

128560

130087

131412

1,0

Information og kommunikation

123341

124099

124802

0,6

Finansiering og forsikring

86811

87028

87303

0,3

Ejendomshandel og udlejning

44319

44478

44489

0,0

Videnservice

171374

172655

173509

0,5

Rejsebureauer, rengøring og anden

 

 

 

 

operationel service

163157

163683

163909

0,1

Offentlig administration, forsvar og politi

155434

156082

156540

0,3

Undervisning

230250

230594

229760

-0,4

Sundhed og socialvæsen

542380

542444

543140

0,1

Kultur og fritid

58455

58963

59185

0,4

Andre serviceydelser mv.

64245

64429

64643

0,3

Uoplyst aktivitet

451

454

461

..

*Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Justering for efterbetalinger af feriepenge

Med ferielovgivningen, som trådte i kraft 1. september 2020, kan arbejdsgivere vælge, at feriepenge først registreres og beskattes ved udbetaling (bruttoordning). I eIndkomstregistret, som er den primære kilde til lønmodtagerbeskæftigelsen, indgår de udbetalte feriepenge i lønnen ved afholdelse (udbetaling) for lønmodtagere, der er omfattet af bruttoordningen. Det betyder, at der registreres et job ved udbetalingen, også selv om ansættelsesforholdet er ophørt. For at indgå rigtigt i statistikken skal feriepenge registreres ved optjeningen.

Danmarks Statistik arbejder på en bedre identifikation og periodisering af feriepengeudbetalingerne i eIndkomstregistret. Indtil den er implementeret, fjerner Danmarks Statistik i forbindelse med udarbejdelsen af statistikken en række job, hvor der med stor sikkerhed er tale om feriepengeudbetalinger i forbindelse med ophørte ansættelsesforhold. Da antallet af feriepengeudbetalinger er større i juni end i de foregående måneder, er usikkerheden vedrørende identifikationen, af hvilke job, der skal fjernes, også større.

Revision i forhold til seneste offentliggørelse

I forhold til seneste offentliggørelse er antallet af lønmodtagere i maj opjusteret med 1.600 personer før sæsonkorrektion. Antallet af lønmodtagere i april er nedjusteret med 300 personer. Revisionen, der er normal for statistikken, skyldes, at datagrundlaget er blevet mere fuldstændigt.

Nyt fra Danmarks Statistik

22. august 2022 - Nr. 283

Hent som PDF
Næste udgivelse: 23. september 2022

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser udviklingen i antal personer med lønmodtagerjob fra måned til måned. Statistikken bygger på arbejdsgivernes indberetninger til SKATs eIndkomst.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation