Gå til sidens indhold

Stort offentligt overskud

Regnskaber for offentlig forvaltning og service 2019-2021 juni-version

I 2021 var der et overskud på 65,2 mia. kr. på de offentlige finanser. Det er en kraftig forbedring sammenlignet med året før, hvor der var et overskud på 5,0 mia. kr. Det store overskud skyldes bl.a. en stigning i indtægterne på 27,0 mia. kr. fra selskabsskatten og 18,4 mia. kr. fra moms. Derudover var indtægterne fra pensionsafkastskatten høje i både 2020 og 2021 med et niveau på hhv. 48,2 mia. kr. og 63,2 mia. kr. Det skal bemærkes, at beskatningen af de indefrosne feriemidler gav staten ekstraordinære skatteindtægter på 20,1 mia. kr. i 2020 og 14,6 mia. kr. i 2021.

Den offentlige saldoKilde: www.statistikbanken.dk/off3

Faldende udgifter til arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp

Udgifterne til arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp faldt i 2021 med hhv. 3,2 mia. kr. og 1,5 mia. kr. i forhold til 2020. De samlede udgifter til sociale ydelser steg dog med 2,4 mia. kr. i forhold til 2020, så de i 2021 udgjorde 388,1 mia. kr. Den lille stigning skyldes bl.a., at udgifterne til generelle pensioner og sygedagpenge steg med hhv. 5,5 mia. kr. og 2,1 mia. kr.

Udgifter til arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælpKilde: www.statistikbanken.dk/off10

Subsidierne faldt med 16 pct., men niveauet er stadig højt

Subsidierne faldt med 12,3 mia. kr. i forhold til 2020, så de udgjorde 63,3 mia. kr. i 2021. Det er et fald på 16 pct., men niveauet er stadig historisk højt og kun overgået af 2020. Årsagen er hjælpepakkerne til erhvervslivet, som blev indført i forbindelse med COVID-19-restriktionerne.

Revisioner

I forhold til udgivelsen af marts-versionen 25. marts 2022 er den offentlige saldo opjusteret med 6,6 mia. kr. i 2021. Det skyldes indarbejdelsen af nyere og bedre kilder. Denne opgørelse inkluderer endelige regnskabstal for kommuner og regioner samt for bl.a. universiteter. Disse nye kilder har givet anledning til små nedjusteringer af en række udgifter samt en lille opjustering af indtægterne, som resulterer i en forbedring af saldoen på 3,7 mia. kr. Skatteindtægterne er opjusteret med 2,9 mia. kr. på baggrund af nye tal fra Skattestyrelsen. I 2020 er saldoen opjusteret med 9,3 mia. kr. Det skyldes hovedsageligt en opjustering af indtægterne fra selskabsskatterne og personskatterne med hhv. 5,4 mia. kr. og 1,7 mia. kr.

Nyt fra Danmarks Statistik

3. juni 2022 - Nr. 197

Hent som PDF
Næste udgivelse: 24. marts 2023

Kontakt

Kilder og metode

Opgørelsen er udarbejdet inden for rammerne af Databasen for Integrerede Offentlige Regnskaber (DIOR). Det betyder, at de regnskabs- og budgetdokumenter, som ligger til grund, foreligger med nationalregnskabskoder på et meget detaljeret niveau. Det er muligt at få adgang til disse informationer mod betaling.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation