Gå til sidens indhold

Familierne brugte 25,3 mia. kr. på nye biler i 2021

Nyregistrerede motorkøretøjer (tillæg) 2021 værdien af nyregistrerede personbiler

Familierne i Hørsholm og Rudersdal Kommuner investerede flest penge i nye biler i 2021. I gennemsnit brugte de mere end 15.300 kr. pr. familie. Landsgennemsnittet var 8.100 kr. pr. familie. Det totale private bilforbrug i 2021 var 25,3 mia. kr., hvilket er lidt større end 2020, og det højeste nogensinde. Stigningen i forbruget er sket på trods af færre købte biler i 2021 end i 2020, og kan især henføres til stigende andele af dyrere SUV'er, elbiler og pluginhybrider. Det skal også bemærkes, at 65 pct. af SUV'erne er elbiler eller pluginhybrider i 2021 mod 32 pct. i 2020. Bilforbruget i de 23 kommuner med et gennemsnitligt forbrug over 10.000 kr. - de rødt markerede nedenfor - udgjorde samlet set 18,8 pct. af det totale forbrug, men det er kun 12,4 pct. af familierne, der bor der. Bilforbruget i de 16 kommuner med laveste gennemsnitlige forbrug - de lyseste blå nedenfor - udgjorde omvendt 17,4 pct. af det totale forbrug, mens 27,3 pct. af familierne bor der.

Gennemsnitligt forbrug pr. familie på nye biler. 2021Kilde: Egne beregninger, der ikke er i Statistikbanken

Nye biler for 59 mia. kr. i 2021

De private husholdninger og erhvervene har i 2021 samlet købt nye personbiler for 59,0 mia. kr. opgjort i løbende købspriser, inklusive moms og afgifter. Det er 4,7 mia. kr. højere end i 2020, men på niveau med 2019. Købet i 2021 var det højeste siden 2004, hvor denne opgørelse startede. Beløbet i 2021 rækker til 186.400 biler til en gennemsnitlig pris på 316.500 kr. I 2020 blev der købt 198.900 biler til 272.900 kr. i gennemsnit.

I 2021 købte 80.100 familier 83.200 biler til en gennemsnitspris på 304.400 kr. eller 25,3 mia. kr. i alt. Gennemsnittet dækker over benzinbiler til 209.100 kr. og diesel- og elbiler samt pluginhybrider til 391.200-400.800 kr. Den gennemsnitlige udgift pr. familie på 315.600 kr. er lidt højere, fordi nogle familier har købt flere nye biler.

Erhvervene købte 103.100 biler for 33,7 mia. kr. - i gennemsnit 326.300 kr. Her dækker gennemsnittet benzinbiler til 258.100 kr. og diesel- og elbiler samt pluginhybrider til 341.300-441.800 kr.

Over halvdelen af familiernes bilforbrug gik til SUV'er i 2021

52 pct. af de penge, familierne brugte på nye biler i 2021, gik til segmentet SUV, mens 26 pct. gik til segmenterne mini, small og medium. Det er en betydelig fremgang siden 2016 for SUV'erne, der dengang udgjorde 18 pct. af familiernes køb. Omvendt er de tre øvrige segmenter gået tilbage fra 61 pct. i 2016.

Familiernes forbrug på nye biler fordelt på segmenterKilde: www.statistikbanken.dk/bil50

SUV og large står for seks ud af ti kr. i erhvervenes investeringer i 2021

Erhvervenes investeringer i 2021 rettede sig mod segmenterne large og SUV med 61 pct. og small og medium med 22 pct. I 2016 udgjorde de samme segmenter hhv. 41 pct. og 36 pct. af investeringerne.

Erhvervenes investeringer i nye biler fordelt på segmenterKilde: www.statistikbanken.dk/bil50

Bilkøberne i Gentofte brugte flest penge og på Bornholm brugte de færrest

Familierne i Gentofte, der købte ny bil i 2021, brugte i gennemsnit 418.100 kr., mens familierne på Bornholm, der købte bil, i gennemsnit brugte 258.900 kr.

Relativt flest familier i Egedal og færrest i København købte ny bil

Andelen af familier, der har købt bil, er en tredje dimension i belysningen af familiernes bilkøb, og selv om der er nogle sammenfald med de kommuner, hvor forbruget er højest/lavest, er der også forskelle. I Egedal købte 4,5 pct. af kommunens familier nye biler i 2021. Det var herudover kun i Solrød, Allerød og Hørsholm Kommuner, at flere end 4 pct. af familierne købte ny bil. Familierne i København og på Frederiksberg samt på Ærø, Samsø og Fanø var omvendt de mindst købelystne med færre end 2 pct. af familierne. I hele landet købte 2,6 pct. af familierne ny bil i 2021.

Gennemsnitligt forbrug på nye biler for bilkøbende familier. 2021Kilde: Egne beregninger, der ikke er i Statistikbanken

Købsværdien af nye personbiler i husholdningerne og erhvervene fordelt på segmenter

 

2011

2016

2021

 

2011

2016

2021

 

mio. kr.

 

pct.

Husholdninger

 

 

 

 

 

 

 

I alt

15941

19004

25326

 

100

100

100

Mini

2828

3322

1091

 

17,7

17,5

4,3

Small

4422

4474

3017

 

27,7

23,5

11,9

Medium

3337

3882

2429

 

20,9

20,4

9,6

Large

1689

1344

2029

 

10,6

7,1

8,0

SUV

590

3423

13184

 

3,7

18,0

52,1

MPV

1954

1784

1614

 

12,3

9,4

6,4

Øvrige

1121

775

1962

 

7,0

4,1

7,7

Erhverv

 

 

 

 

 

 

 

I alt

26165

29410

33652

 

100

100

100

Mini

1270

1347

872

 

4,9

4,6

2,6

Small

2777

3370

2908

 

10,6

11,5

8,6

Medium

4941

7213

4601

 

18,9

24,5

13,7

Large

8814

6992

6257

 

33,7

23,8

18,6

SUV

1474

4971

14214

 

5,6

16,9

42,2

MPV

4263

2909

1372

 

16,3

9,9

4,1

Øvrige

2625

2609

3427

 

10,0

8,9

10,2

Kilde: Egne beregninger, der ikke er i Statistikbanken

Gennemsnitspriser for nye personbiler efter ejer, drivmiddel og segment. 2021

 

Husholdninger

 

Erhverv

 

I alt

Benzin

Diesel

El

Plugin

 

I alt

Benzin

Diesel

El

Plugin

 

kr.

I alt

304351

209118

391211

396422

400845

 

326259

258051

441824

341295

390366

Mini

119388

111017

187578

 

130835

104473

199618

Small

173580

169668

178373

265714

297951

 

173463

170870

165837

235512

.•

Medium

293837

269800

260915

303285

334626

 

281538

264134

310294

285079

297110

Large

457527

533286

423767

471583

428352

 

433676

448710

431986

450736

399747

MPV

318131

269943

365607

328700

330976

 

302812

269784

352887

329647

291247

SUV

374324

295919

437371

417310

406087

 

366785

305574

476327

383617

399784

Kilde: Egne beregninger, der ikke er i Statistikbanken

Sammensætning af de nye personbiler efter ejer, drivmiddel og segment

 

Husholdninger

 

Erhverv

 

I alt

Benzin

Diesel

El

Plugin

 

I alt

Benzin

Diesel

El

Plugin

 

pct.

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

100,0

61,9

16,9

9,4

11,7

 

100,0

59,5

28,6

5,1

6,8

Mini

13,8

13,2

0,0

0,6

0,0

 

7,3

6,5

0,0

0,8

0,0

Small

25,1

20,3

4,4

0,4

0,0

 

18,7

16,0

2,3

0,4

0,0

Medium

14,6

7,6

2,9

2,1

2,0

 

18,1

11,0

4,2

1,4

1,4

Large

6,8

0,9

1,3

3,8

0,9

 

14,4

4,8

7,5

0,7

1,4

MPV

6,6

3,3

2,1

0,0

1,2

 

6,5

3,1

2,8

0,1

0,6

SUV

29,9

16,4

3,9

2,0

7,6

 

29,8

17,0

8,0

1,6

3,1

2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

100,0

49,6

6,3

17,9

26,2

 

100,0

52,6

19,6

9,6

18,1

Mini

11,0

9,8

0,0

1,2

0,0

 

6,5

4,7

0,0

1,8

0,0

Small

20,9

19,7

0,4

0,8

0,0

 

16,3

15,4

0,2

0,7

0,0

Medium

9,9

4,3

0,9

1,9

2,8

 

15,8

8,7

2,7

1,2

3,1

Large

5,3

0,3

0,4

2,9

1,7

 

14,0

4,1

6,3

1,4

2,2

MPV

6,1

1,7

0,7

0,1

3,7

 

4,4

1,8

1,4

0,1

1,1

SUV

42,3

13,7

1,3

10,7

16,6

 

37,6

17,3

6,0

4,3

9,9

Kilde: Egne beregninger, der ikke er i Statistikbanken

Nyt fra Danmarks Statistik

2. marts 2022 - Nr. 66

Hent som PDF
Næste udgivelse: 2. marts 2023

Kontakt

Kilder og metode

Beløbene viser den samlede sum, som ejerne har betalt for deres nye biler inklusive moms og afgifter mv. Leasingbiler indgår ikke i opgørelsen, da leasingtagerens/brugerens udgift i princippet er en lejeudgift og ikke en investering.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation