Gå til sidens indhold

Køb af musikrettigheder steg inden for tv og Radio

Køb og salg af musik 2021

Når radio- og tv-kanaler, streamingtjenester, koncertarrangører, butikker, frisører, restauranter, biografer mv. afspiller musik, får de, der ejer rettighederne til værket, betaling for afspilningen. I 2021 blev der købt rettigheder til afspilning af musik for 1.286 mio. kr., hvilket var en stigning på 33 mio. kr. i forhold til 2020. Der var en stigning på 79 mio. kr. i branchen forlag, tv og radio, hvor over 90 pct. af betalingerne kommer fra radio- og tv-virksomheder. For øvrige brancher inkl. vederlag fra udlandet var der samlet set et fald på 46 mio. kr. fra 2020 og 2021.

Udvikling i køb af musikrettigheder i branchen forlag, tv og radioKilde: www.statistikbanken.dk/musik2

Musikrettigheder for offentlig afspilning faldt i 2021

Året 2021 var, ligesom 2020, præget af nedlukninger og restriktioner i forbindelse med COVID-19, og brugen af musik i det offentlige rum blev derfor reduceret. Rettighedsbetalinger fra virksomheder inden for kultur og fritid faldt med 43 mio. kr. fra 2019 til 2020, og faldt med yderlige 5 mio. kr. i 2021, hvor der blev købt rettigheder til afspilning af musik for 59 mio. kr. Faldet på 48 mio. kr. siden 2019 kan primært henføres til lavere koncertaktivitet, og kultur og fritid er den branche med det største fald i løbet af COVID-19. Hoteller og restaurationer har det største fald i forhold til året før, og næststørst ved sammenligning med 2019. I branchen blev der købt rettigheder for 52 mio. kr. i 2021, hvilket var 10 mio. mindre end i 2020 og 34 mio. kr. mindre end i 2019. I handel og transport var der et fald på 4 mio. kr. fra 2020 til 2021, og et fald på 12 mio. kr. i forhold til 2019.

Udvikling i køb af musikrettigheder, udvalgte brancherKilde: www.statistikbanken.dk/musik2

Fortsat stigning i musiksalg inden for streaming

Forbrugeres køb af indspillet musik stiger fortsat og udgjorde i 2021 i alt 665 mio. kr. Stigningen følger væksten i streaming af musik, som i 2021 stod for 599 mio. kr., svarende til 90 pct. af salget i alt af indspillet musik.

En lille stigning i sangskriveres samlede indtægter ved salg af musik i 2021

Selvom der var et fald i indtægter fra koncertaktivitet og anden form af offentlig afspilning i 2021, var der en lille stigning i autorers indtægter ved salg af musik. I 2021 blev i alt 213 mio. kr. fordelt blandt sangskrivere og komponister, hvilket var 11 mio. kr. mere til uddeling end i 2020. Ud af de 11 mio. kr. i 2021, blev 8 mio. kr. udbetalt til mandlige sangskrivere, som i 2021 modtog 185 mio. kr. af de samlede indtægter ved salg af musik, mens 3 mio. kr. blev udbetalt til kvindelige musikere, som samlet havde en indtægt på 28 mio. kr. Stigningen i indtægter ved salg af musik kan bl.a. henføres til en større efterbetaling for tidligere års musikbrug inden for tv og interaktive tv-tjenester samt en positiv vækst på streamingområdet (videostreaming og streaming af musik).

Nyt fra Danmarks Statistik

23. juni 2022 - Nr. 230

Hent som PDF
Næste udgivelse: 1. juni 2023

Kontakt

Kilder og metode

Musikstatistikken er baseret på data fra pladeselskabernes brancheorganisation (IFPI) og organisationerne KODA og Gramex, der forvalter rettighedsbetalingerne.Der er suppleret med oplysninger fra NCB´s officielle regnskaber. Kulturvaneundersøgelsen er en kvartalsvis statistik som baserer sig på ca. 3.000 gennemførte interviews blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen i alderen 16 år og over. Læs mere om kulturvaneundersøgelsen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation