Gå til sidens indhold

6 mio. færre koncertgæster i både 2020 og 2021

Livemusik 2021

Målt på publikumstal var omfanget af koncerter i Danmark i 2021 på niveau med 2020 med knap 2,8 mio. gæster. Begge år var præget af omfattende nedlukninger på grund af COVID-19-restriktioner, og det samlede antal koncertgæster i 2021 udgjorde knap en tredjedel af koncertgæsterne i 2019, som var det seneste år uden restriktioner. Inden COVID-19 var der vækst i koncerterne målt på antallet af gæster til livekoncerter. Fra 2018 til 2019 steg antallet af koncertgæster med knap 14 pct. fra 7,6 mio. til 8,7 mio.

Publikum til livemusikKilde: www.statistikbanken.dk/livmus01

Færre publikummer til store koncerter i 2021

Nedgangen i antallet af koncertgæster i forhold til 2019 før COVID-19 skyldes især begrænsede muligheder for at afholde store koncerter og festivaller. Store koncerter er i denne sammenhæng koncerter med mindst 10.000 gæster og afholdes typisk på store festivaller og i arenaer som Parken, Royal Arena og Boxen. Publikum til koncerter med mindst 10.000 koncertgæster udgjorde i 2019 23 pct. af det samlede antal koncertgæster. Denne andel var mere end halveret til 11 pct. i 2021.

Flere mindre festivaler

Sommeren 2021 kan inddeles i flere faser med restriktioner. Den første fase løb fra 21. maj til 1. august, hvor større arrangementer, herunder festivaler og koncerter måtte have op til 2.000 deltagere opdelt i mindre zoner. Anden fase løb fra 1. august med et loft på 5.000 deltagere. I løbet af august steg forsamlingsloftet til 10.000 gæster og alle restriktioner, der begrænsede antal gæster til koncerter, ophørte i september.

Antallet af koncertgæster til festivaller steg fra 45.000 i 2020 til knap 250.000 i 2021, svarende til en femdobling. Antallet af koncerter steg relativt mere fra 200 i 2020 til 1.400 i 2021, svarende til en syvdobling. Der blev derfor afholdt flere, men mindre koncerter på musikfestivaller i 2021 end i 2020, hvilket afspejler, at festivalerne tilpassede deres arrangementer i forhold til restriktionerne.

Generelt blev der afholdt flere alternative koncertarrangementer som erstatning for de aflyste store festivaller, og adskillige festivalarrangementer blev også udskudt til sidst på sommeren i takt med lempelse af restriktionerne.

Musikåret 2021 havde færre gæster til mindre koncerter end i 2020

Antallet af koncertgæster, der hørte livemusik, i 2020 og 2021 var begge år på en tredjedel af niveauet før COVID-19, men i 2021 skete der et skift i publikums fordeling på koncertstørrelse. I 2020 var næsten halvdelen af alle gæster til de mindste koncerter med et publikum under 200. Andelen faldt til 32 pct. i 2021, hvilket svarer til niveauet før COVID-19. Andelen af publikum til koncerter med 1.000-9.999 gæster steg til gengæld fra 15 pct. i 2020 til 28 pct. i 2021, hvilket næsten var en fordobling.

Andele af publikum efter koncertstørrelse målt i antal koncertgæsterKilde: www.statistikbanken.dk/livmus01

Danskerne vender tilbage til koncerter og festivaler i 2021

En anden kilde til viden om deltagelse i koncerter med livemusik er Kulturvaneundersøgelsen, der er en stikprøvebaseret statistik, der beskriver danskernes kulturvaner. Her spørges der ind til, om man har været til koncert. I modsætning til livemusik-statistikken, der opgør antallet af koncertgæster til det enkelte arrangement, belyser Kulturvaneundersøgelsen, hvor stor en andel af befolkningen der har været til koncert i løbet af de seneste tre måneder. En person, der har været til fem koncerter, vil derfor tælle som fem forskellige koncertgæster i livemusik statistikken, men kun som en enkelt person i Kulturvaneundersøgelsen. Kulturvaneundersøgelsen viser, at væsentligt flere personer på 16 år og derover deltog i koncerter og musikfestivaler i 2021, når der sammenlignes med 2020. Dog ligger andelen af befolkningen, som deltog i livemusik arrangementer i 2021 fortsat et stykke under 2019, altså perioden før COVID-19.

Deltagelse i koncerter eller festivalerKilde: www.statistikbanken.dk/kvum01

Nyt fra Danmarks Statistik

12. august 2022 - Nr. 278

Hent som PDF
Næste udgivelse: 16. august 2023

Kontakt

Kilder og metode

 af koncerter, samt antallet af publikummer, der overværer koncerterne, estimeres ud fra data registreret hos KODA i form af faktureringer af ind- og udbetalinger af musikrettigheder

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation