Gå til sidens indhold

Fortsat historisk få dræbte og tilskadekomne

Færdselsuheld 2021

Med 2.737 dræbte og tilskadekomne registreret af politiet i 2021, lå antallet af både dræbte og alvorligt og lettere tilskadekomne på det laveste niveau siden statistikkens etablering i begyndelsen af 1930'erne. Det historisk lave niveau skal dog ses i sammenhæng med, at trafikken i perioder gennem 2021 har været reduceret pga. COVID-19-restriktionerne.

Politiets registrering af dræbte, tilskadekomne, materialeskadeuheld og sygehusenes akutmodtagelserKilde: www.statistikbanken.dk/uheld13, moerke, moerke1 samt Vejdirektoratets oplysninger om materialeskadeuheld.

Mange uheld registreres på sygehusenes akutmodtagelser

Langt de fleste uheld med personskade registreres alene på sygehusenes akutmodtagelser uden, at politiet har været tilkaldt ulykkesstedet og optaget rapport. Den seneste opgørelse baseret på akutmodtagelsernes registreringer fra 2018 viser, at der i alt registreredes 30.975 henvendelser. Langt de fleste, nemlig 24.486 fik en diagnose, som kunne klassificeres som lettere tilskadekommen og 6.489 personer fik en diagnose som kunne klassificeres som alvorligt tilskadekommen.

Antallet af materialeskadeuheld er de senere år frem til 2021 steget til 10.948 uheld.

Godt hver femte fører involveret i et uheld var en cyklist eller el-cyklist

I 2021 var 940 personer (21 pct.) af alle førere af køretøjer involveret i et trafikuheld registreret af politiet, cyklister eller elcyklister. De 139 eller 3 pct. var elcyklister.

Flest mandlige cyklister var involveret i færdselsuheld. Siden 2011 har andelen af mandlige cyklister, der har været involveret i trafikuheld, ligget på 55 pct. i 2011, og stigende til 62 pct. i 2021. Derimod var andelen af mandlige elcyklister involveret i trafikuheld kun 36 pct.

Siden 2011, hvor registreringen af elcykler i trafikuheld påbegyndtes, har antallet af kvinder på elcykler involveret i et trafikuheld registreret af politiet været stigende gennem hele perioden. I 2021 var kvindernes andel 64 pct.

For mandlige førere af motorcykler og knallerter involveret i et færdselsuheld, registreret af politiet, var der i perioden 2001-2012 sket et betydeligt fald og et lidt større fald sås igen i 2021.

Cyklister, elcykelister samt mandlige motorcyklister/knallertførere involveret i færdselsuheldKilde: www.statistikbanken.dk/uheld12

Knap hver tredje personskade ramte en cyklist - hver ottende en fodgænger

Godt en fjerdedel (31 pct.) af alle personskaderne registreret af politiet i 2021 ramte cyklister og elcyklister og hver ottende ramte en fodgænger. Bilisternes personskader udgjorde næsten halvdelen (42 pct.). De fleste personskader ramte de 45-64-årige (29 pct.), tæt fulgt af de 25-44-årige (27 pct.). Knap totredjedele (60 pct.) kom alvorligt til skade. Sammenholdt med 2019 og 2020 er tilskadekomne og dræbte i 2021 faldet med 16 pct. og 6 pct.

De senest tilgængelige oplysninger, der inkluderer både politiets samt akutmodtagelsernes registreringer af tilskadekomne ved et færdselsuheld, viste at 34.329 kom til skade i 2018.

Personskader efter transportmiddel og alder

 

Benyttet transportmiddel

I alt

 

Bil
mv.1

Motor-
cykel2

Knal-
lert
 

Cykel

 

El-
cykel
 

Fod-
gænger
 

Andet
eller
uoplyst

 

 

antal

Personskader registreret af politiet, 2021

1142

204

190

721


132

338

10

2737

0-14 år

36

-

5

37

-

36

-

114

15-17 år

33

8

63

36

3

12

2

157

18-24 år

251

28

21

87

6

38

1

432

25-44 år

331

73

42

190

27

75

2

740

45-64 år

289

71

43

217

70

87

5

782

65 år og derover

201

22

16

152

26

89

-

506

Uoplyst alder

1

2

-

2

-

1

-

6

Heraf:

 

 

 

 

 

 

 

 

Dræbte

66

14

3

22

3

19

3

130

Alvorligt tilskadekomne

571

158

137

464

90

213

6

1639

Lettere tilskadekomne

505

32

50

235

39

106

1

968

Personskader registreret af politiet, 2020

1239

268

226

708


91

372

10

2914

Personskader registreret af politiet, 2019

1438

268

227

803


116

420

3

3275

 

antal

Personskader i alt 20183

13240

1053

2481

16097

344

1028

86

34329

1 Omfatter personbil, varebil, lastbil, bus og traktor.
2 Omfatter både motorcykel og knallert-45.
3 Inkl. både politiets og sygehusenes akutmodtagelser.
Kilde: www.statistikbanken.dk/uheld8 og moerke

Nyt fra Danmarks Statistik

1. juli 2022 - Nr. 244

Hent som PDF
Næste udgivelse: 14. juni 2023

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken omfatter kun færdselsuheld, der er kommet til politiets kendskab. For at belyse det såkaldte mørketal i færdselsuheldsstatistikken (se tallene på www.statistikbanken.dk/moerke) inddrager Danmarks Statistik oplysninger om skadestuebesøg og hospitalsindlæggelser forårsaget af færdselsuheld.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation