Gå til sidens indhold

Lavt passagertal på færger i 2021 trods fremgang

Skibsfart (år) 2021

Ændret 01. december 2022 kl. 08:00

Der er desværre sket en fejl i opgørelsen, i det oplysninger fra et par af de mindre havne ikke kommet med i statistikken. Det betyder, at den totale godsomsætning og visse af godsomsætningstallene fordelt på varegrupper samt figuren er blevet rettet og markeret med rødt. Rettelsen betyder, at den samlede godsmængde igennem de danske havne i 2021 justeres op med 0,6 mio. ton og er dermed samlet 95 mio. ton.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Der var fremgang i antallet af færgepassagerer i 2021 med en vækst på 9 pct. til 33,5 mio. passagerer gennem havnene sammenlignet med 2020. Niveauet for de internationale ruter var fortsat stærkt påvirket af COVID-19. og var med 11,1 mio. passagerer kun 51 pct. af niveauet for 2019. De nationale færgeruter har samme niveau som i 2019. Der var også fremgang i mængden af gods, der gik gennem danske havne i 2021 med en vækst på 4 pct. og samlet 95 mio. ton. Stigningen kommer efter en periode i 2019 og 2020 med faldende godsmængder.

Gods og passagertrafik i danske havneKilde: www.statistikbanken.dk/skib101 Figuren er ændret i forhold til oprindelig version

235 anløb af russiske skibe i 2021

I 2021 gik 3,8 mio. ton gods til og fra russiske havne gennem danske havne svarende til 5 pct. af den internationale godsmængde. 98 pct. af godset kom ind i Danmark, mens kun 2 pct. gik den anden vej. Statoil-havnen havde 28 pct. af den dansk-russiske skibstransport, mens Stålvalseværkets havn stod for 20 pct. Aalborg havn var den tredjestørste havn med 10 pct. Alle tre havne har haft en gennemsnitlig årlig vækst på 4 pct. i transporten fra Rusland siden 2016. I samme periode er den samlede dansk-russiske godsmængde i havnen faldet 8 pct.

Mineralske olieprodukter og råolie udgjorde samlet 42 pct. af dansk-russisk søtransport fra Rusland i 2021. De udgjorde dog kun 22 pct. af den samlede mængde mineralske olieprodukter og råolie, der gik gennem danske havne. Jern- og stålprodukter udgjorde 23 pct. og kul udgjorde 17 pct. af dansk-russisk søtransport. Den russiske kul udgjorde hele 42 pct. af den samlede mængde kul, der blev losset i danske havne.

Den dansk-russiske søtransport foretages af skibe af forskellige nationaliteter. Skibe under russisk flag havde 235 godsanløb i danske havne i 2021 svarende til 1,6 pct. af alle anløb. Skibe under dansk flag står for 18 pct. af anløbene i større danske havne, mens over halvdelen af skibene sejler under vesteuropæisk flag eller fra det europæiske middelhavsområde. Skibe under nederlandsk flag udgør den største gruppe efter danske skibe med 12 pct. af anløbene.

COVID-19 var godt for ø-færgerne

Færgetrafikken til de danske øer, der ikke er forbundet til resten af landet med bro, fik en fremgang i passagertallet i både 2020 og 2021 og transporterede 5,7 mio. passagerer i 2021. Øget national turisme og hjælpepakker i forbindelse med COVID-19 har formentlig bidraget positivt til udviklingen, som dog allerede inden pandemien var i god vækst.

Færgepassagerer til danske småøerKilde: www.statistikbanken.dk/skib31

Yderst beskeden tilbagevenden af krydstogtgæster 2021

Efter næsten 700 tusinde krydstogtpassagerer på 529 anløb i 2019 stoppede al aktivitet i 2020 på grund af COVID-19 restriktioner og fravær af kunder. I 2021 anløb kun ganske få krydstogtskibe med 38 tusinde passagerer, der gik i land - primært i København.

Passagerer på krydstogtskibeKilde: www.statistikbanken.dk/skib35

Passager- og færgefart i danske havne

 

2017
 

2018
 

2019
 

2020
 

2021
 

Ændring
2020-2021

 

1.000 passagerer

pct.

Passagerer i alt

32227

32512

32729

20572

22328

8,5

Udenrigsruter

22029

21660

21688

10286

11143

8,3

Indenrigsruter

10198

10852

11041

10286

11185

8,7

Anm.: I tabellen opgøres passagerer for ruten, mens de i figuren øverst opgøres for havnen. For indenrigsruter betyder det, at passagertallet på en rute indgår dobbelt i figuren.
Kilde: www.statistikbanken.dk/skib31

Samlet godsomsætning efter vareart. 2021

 

Udlosset fra

Indladet til

I alt

Andel

 

Udland

Indland

Udland

Indland

 

 

 

1.000 ton

pct.

I alt

44874

11275

31788

6915

94852

100

Flydende bulk

11607

1905

7526

1968

23006

24

Fast bulk

12335

6502

6609

2027

27473

29

Stykgods

20930

2867

17652

2919

44368

47

Kilde: www.statistikbanken.dk/skib451

Nyt fra Danmarks Statistik

12. maj 2022 - Nr. 170

Hent som PDF
Næste udgivelse: 12. maj 2023

Kontakt

Kilder og metode

Oplysningerne er ikke sæsonkorrigerede.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation