Gå til sidens indhold

Fortsat fald i antal ofre

Ofre for kriminalitet 2021

I 2021 registrerede politiet 59.869 ofre for anmeldte forbrydelser, hvilket var 1 pct. færre end i 2020. Faldet skyldes, at færre var ofre for ejendomsforbrydelser, der faldt med 5 pct. fra 21.607 til 20.520, og andre forbrydelser, der faldt med 15 pct. fra 6.110 til 5.198. Ejendomsforbrydelser omfatter tyverier fra person, afpresning og åger og røveri. Andre forbrydelser omfatter freds- og æreskrænkelser og lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning. På trods af det samlede fald i antal ofre, er antallet af ofre for seksualforbrydelser steget 26 pct. fra 4.793 til 6.053. Siden 2017, hvor det samlede antal ofre toppede, har tallet været faldende og er i alt faldet med 29 pct. de sidste fire år. Det store fald skyldes særligt fald i ofre for tyveri fra lomme og taske.

Udviklingen i antal ofreKilde: www.statistikbanken.dk/straf5

Færre mandlige ofre

Fra 2020 til 2021 faldt antallet af mandlige ofre med 5 pct., mens antallet af kvindelige ofre steg med 1 pct. Ud af det samlede antal ofre udgjorde mænd 42 pct. og kvinder 53 pct. i 2021 Derudover var 5 pct. registreret uden angivelse af køn. Der er stor forskel på, hvilken forbrydelse der typisk rammer mænd og kvinder. Blandt ofre for voldtægt var 91 pct. kvinder, mens 74 pct. af ofrene for alvorlig vold var mænd.

Flest ofre er 20-29 år

Der er stor forskel på antallet af ofre, når man fordeler på alder. Aldersgruppen med flest ofre var de 20-29-årige, som med 14.473 udgjorde 24 pct. af samtlige ofre i 2021. Aldersgruppen med færrest ofre var personer over 80 år, som med 1.127 udgjorde 2 pct. Der er også forskel på om antal ofre steg eller faldt fra 2020 til 2021 inden for de forskellige aldersgrupper. Det største fald var blandt de 30-39-årige ofre, der faldt med 15 pct. fra 11.154 til 9.489, og den største stigning var blandt ofre over 80 år, der steg med 26 pct. fra 892 til 1.127.

Udviklingen i ofre fra 2020 til 2021 fordelt på alderKilde: www.statistikbanken.dk/straf5

Andelen af ofre udsat for ejendomsforbrydelse er ikke længere den største

Siden Danmarks Statistik begyndte at lave statistik om ofre for anmeldte forbrydelser i 2001, har størstedelen været ofre for ejendomsforbrydelser. Andelen har dog været faldende, mens andelen af ofre for vold derimod har været stigende. Siden 2020 har størstedelen af ofrene været udsat for en voldsforbrydelse. Der blev registreret 28.098 ofre for vold i 2021, hvilket er 84 pct. flere end i 2001 og 20.520 ofre for ejendomsforbrydelser, svarende til 17 pct. færre end i 2001. Her er det naturligvis vigtigt at huske på, at det samlede niveau for antal ofre er faldet.

Udviklingen i andelen af ofre for volds- og ejendomsforbrydelser fra 2017 til 2021Kilde: www.statistikbanken.dk/straf5

Nyt fra Danmarks Statistik

9. marts 2022 - Nr. 77

Hent som PDF
Næste udgivelse: 30. marts 2023

Kontakt

Statistik­dokumentation