Gå til sidens indhold

Vallensbæk har de yngste biler, Ærø de ældste

Motorparken
1. januar 2022
2.787.600
Personbiler
+2,3 %
2021-2022

Motorparken 1. januar 2022

De yngste biler med en privat bruger inkl. leasingbiler findes i Vallensbæk Kommune med en gennemsnitsalder på 7,6 år 1. januar 2022. På Ærø er privatbilerne til gengæld 13,6 år tæt fulgt af Samsø med 13,4 år - to år ældre end bornholmernes biler, der er tredjeældst. De yngste privatbiler findes generelt i Københavns omegn, Nordsjælland, Århusområdet, Aalborg, Odense, Esbjerg og Fredericia. Mønstret er uforandret i forhold til sidste år. Gennemsnittet for de private brugeres biler i hele landet er 9,4 år, mens erhvervsbrugernes er 4,5 år. Alle bilerne, set under et, er 9,0 år mod 8,9 år for et år siden.

Gennemsnitsalder for personbiler med bruger i private husholdninger. 1. januar 2022Kilde: www.statistikbanken.dk/bil8

Fordoblet antal elbiler og pluginhybrider fra 2020 til 2021

Elbiler og pluginhybrider udgør primo 2022 i alt 4,5 pct. af de private brugeres personbiler og 14,5 pct. af erhvervenes biler. De udgør samlet set 5,2 pct. af alle personbiler. Primo 2021 udgjorde elbilerne og pluginhybriderne 2,3 pct. af personbilerne. I faktiske tal var der 144.500 opladelige personbiler ved årsskiftet mod 61.800 for et år siden. Resten af bilerne var med få undtagelser benzin- og dieseldrevne.

Seks gange så mange personbiler som i 1962

Der kører seks gange så mange personbiler rundt på de danske veje ved årsskiftet 2021-2022 som i 1961-1962, idet bestanden af personbiler er vokset fra 470.000 i 1962 til 2.787.600 i dag. Alene i løbet af 2021 er bestanden vokset med 63.900 biler netto (tilgang minus afgang), hvilket svarer til en stigning på 2,3 pct. i forhold til bestanden ved årets start. Nettotilgangen var forholdsvis stor i 2021, selv om antallet af nye biler bl.a. som følge af COVID-19 gik tilbage i forhold til 2020. Forklaringen på dette fænomen er, at den aldersbetingede afgang - hvor stor en del af en årgang, der forsvinder fra et år til det næste - i 2021 fortsatte den nedadgående udvikling fra 2020. Brugerne har med andre ord holdt ved deres 'gamle' biler. Set over de seneste ti år har nettotilgangen ligget relativt konstant på ca. 2,4 pct. af primobestanden.

Nyregistreringer og bestand af personbiler pr. 1. januarKilde: www.statistikbanken.dk/bil707 og bil6Nyregistreringer og nettotilgang af personbiler af bestanden pr. 1. januarKilde: www.statistikbanken.dk/bil707 og bil6

Alderssammensætningen afspejler nyregistreringer tilbage i tiden

Alderssammensætningen af bestanden er ikke kun et resultat af den nylige tilgang af nye biler - som ses som 0-4-årige i figuren neden for - men også af registreringsaktiviteterne mange år tilbage. Eksempelvis afspejler den høje andel af 5-9-årige i den aktuelle bestand det store antal nyregistreringer i årene 2015-2017.

Personbilernes alderssammensætning pr. 1. januarKilde: www.statistikbanken.dk/bil707 og bil6

Færre erhvervskøretøjer, flere personbiler

Den samlede bestand af motorkøretøjer var på 3.414.000 stk. ved årsskiftet. Siden 2017-2018 er bestanden vokset med 231.000 køretøjer eller 7,3 pct. Der er kommet flere personbiler, sættevognstrækkere og motorcykler og færre af alle andre motorkøretøjer. I absolutte tal var der 22.900 færre erhvervskøretøjer og 257.500 flere personbiler end for fire år siden.

Udviklingen i bestanden af køretøjer. 1. januar 2018 til 1. januar 2022Kilde: www.statistikbanken.dk/bil707

Køretøjsbestanden i Danmark. 1. januar

 

2018
 

2019
 

2020
 

2021
 

2022
 

2018
- 2022

 

antal

pct.

Alle køretøjer i alt

4482308

4563045

4624440

4724075

4815806

7,4

Motorkøretøjer i alt

3183024

3240176

3282859

3351428

3414031

7,3

Personbiler

2530047

2594469

2651726

2723667

2787553

10,2

Benzin

1736427

1766543

1803976

1834418

1840349

6,0

Diesel

782859

812502

822181

827412

802420

2,5

El, gas, hybrid (plug-in) mv.

10761

15424

25569

61837

144784

1245,5

Busser

13482

13158

13003

12298

11923

-11,6

Varebiler

395548

389461

380175

376435

373470

-5,6

Heraf privat godstransport1

80906

73595

65147

58369

50813

-37,2

Lastbiler

28261

28124

27919

27508

27717

-1,9

Sættevognstrækkere

14130

14539

14584

14674

15430

9,2

Motorcykler

158377

160823

162032

165527

168418

6,3

Knallert-45

41983

38404

32222

30329

28520

-32,1

Brand- og redningskøretøjer2

1196

1198

1198

990

1000

-16,4

Øvrige køretøjer i alt

1299284

1322869

1341581

1372647

1401775

7,9

Påhængsvogne indtil 2 ton

972123

994157

1013315

1043018

1067505

9,8

Påhængsvogne over 2 ton

63184

67696

71571

76782

82326

30,3

Sættevogne

42164

44191

45219

45517

48229

14,4

Campingvogne

131257

127705

124399

121672

118422

-9,8

Traktorer

90556

89120

87077

85658

85293

-5,8

1 Må anvendes til privatkørsel.
2 Kun vare- og lastbiler.
Kilde: www.statistikbanken.dk/bil707 og bil710

Motorparken
1. januar 2022
2.787.600
Personbiler
+2,3 %
2021-2022

Nyt fra Danmarks Statistik

23. marts 2022 - Nr. 97

Hent som PDF
Næste udgivelse: 24. marts 2023

Kontakt

Statistik­dokumentation