Gå til sidens indhold

Erhvervsuddannelser falder fortsat i popularitet

Fuldførte ungdomsuddannelser 2020/2021

Ud af de personer, der var 25 år i 2021 og som havde fuldført en ungdomsuddannelse, havde 23,1 pct. taget en erhvervsuddannelse. Det er en fortsættelse af den årelange udvikling, hvor erhvervsuddannelserne udgør en mindre og mindre andel af fuldførte ungdomsuddannelser. De sidste ti år er andelen faldet med mere end 15 procentpoint, da det i 2011 var 38,3 pct. af de 25-årige med en ungdomsuddannelse, der havde taget en erhvervsuddannelse.

25-årige med en fuldført ungdomsuddannelse fordelt på type af uddannelseKilde: www.statistikbanken.dk/status10

Forældres uddannelsesniveau hænger tæt sammen med fuldført uddannelse

Blandt de 25-årige, hvor ingen af forældrene havde højere uddannelse end grundskolen, var det 54,3 pct. i 2021, der havde fuldført en ungdomsuddannelse. Blandt dem, hvor mindst en forælder havde en lang videregående uddannelse, havde 90,2 pct. fuldført en ungdomsuddannelse. Gabet mellem unge med forældre med lavt uddannelsesniveau og unge med forældre med højt uddannelsesniveau har været relativt stabilt de sidste ti år. I 2011 var forskellen mellem de to ovennævnte grupper 36,9 procentpoint, mens det i 2021 altså var på 35,9 procentpoint.

Andel af 25-årige med en fuldført ungdomsuddannelse fordelt på forældres højest fuldførte uddannelseKilde: www.statistikbanken.dk/status12

Unge med lave grundskolekarakterer er mere usikre på at få uddannelse

96,7 pct. af de 25-årige, der fik 9 eller mere i gennemsnitskarakter i dansk og matematik i grundskolen, har fuldført en ungdomsuddannelse. Den andel har ligget på omkring 97 pct. de sidste ti år. Til gengæld er andelen af unge med karakterer mellem 2 og 4,99, der fuldfører en ungdomsuddannelse mere ustabil. Hvor det i 2011 var 59,1 pct., der havde fået en ungdomsuddannelse, var det i 2021 65,4 pct. Dog er andelen faldet siden 2018, hvor den var 69,8 pct.

Andel af 25-årige med en fuldført ungdomsuddannelse fordelt på gns. grundskolekaraktererKilde: www.statistikbanken.dk/status24

Medbragte uddannelser og kurser indgår ikke i opgørelsen

Opgørelsen bygger på Elevregistret. Uddannelser taget i udlandet indgår ikke i Elevregistret og indgår derfor ikke i denne opgørelse. Åbne uddannelser og enkeltfag taget i Danmark indgår heller ikke.

Nyt fra Danmarks Statistik

5. april 2022 - Nr. 115

Hent som PDF
Næste udgivelse: 16. november 2023

Kontakt

Kilder og metode

Elevregistret er et forløbsregister, hvor den enkelte studerende kan følges gennem uddannelseskarrieren.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation