Gå til sidens indhold

Forskning og udvikling udgør 3,0 pct. af BNP

Forskning og udvikling 2020

De samlede udgifter til forskning og udvikling (FoU) i 2020 er opgjort til 69,0 mia. kr., hvilket svarer til 3,0 pct. af bruttonationalproduktet (BNP). Dette er en stigning i forhold til 2019, hvor andelen af BNP brugt på FoU udgjorde 2,9 pct. Siden 2010 har FoU-udgifternes andel af BNP ligget tæt omkring 3 pct., og fordelingen mellem hhv. erhvervslivets og den offentlige sektors andel har været stabil. I 2020 bidrog erhvervslivet med 42,5 mia. kr. og den offentlige sektor med 26,5 mia. kr. De samlede FoU udgifter er steget med 2,0 mia. kr. i forhold til 2019 (målt i løbende priser). Realvæksten, som dækker stigningen målt i faste priser, var samlet på 0,3 mia. kr. svarende til 0,4 pct. Realvæksten i FoU udgifterne kom fra den offentlige sektor.

Udgifter til forskning og udvikling (FoU) i pct. af bruttonationalproduktet (BNP)Kilde: www.statistikbanken.dk/cfabnp

Lille fald i antal årsværk anvendt til forskning og udvikling

I 2020 blev der samlet anvendt 60.100 årsværk til FoU i erhvervslivet og offentlige institutioner. Forskere udgjorde med 43.500 årsværk 72 pct. af de samlede FoU-årsværk. Samlet set faldt antallet af årsværk med 1.000 fra 2019 til 2020, og heraf var 300 årsværk forskere. Antallet af teknikere og andet personale - fx laboranter, programmører eller administrativt personale -- er med 16.600 årsværk i 2020 faldet med 700 årsværk sammenlignet med 2019.

Offentlige institutioner havde størst andel af forskere til FoU indsats

FoU-indsatsen i offentlige institutioner svarede i 2020 til 24.600 årsværk, hvoraf 19.100 (78 pct.) var forskere. I erhvervslivet var der i alt 35.500 FoU årsværk, hvoraf 24.400 årsværk (69 pct.) var forskere.

Danmark og Sverige lever op til Barcelona-målsætningen

Regeringen har opstillet et mål om, at der årligt skal udføres FoU i Danmark svarende til 3 pct. af BNP. Målet kan genfindes i EU`s Barcelona-målsætning, som blev formuleret ved det Europæiske Råds møde i marts 2002. Blandt de nordiske lande lever Danmark og Sverige op til Barcelona-målsætningen. Finland er tæt på, mens Island og Norge ligger mere end 0,5 procentpoint under målsætningen.

Udgifter til FoU i de nordiske lande målt som andel af bruttonationalproduktet (BNP)Kilde: Eurostat og www.statistikbanken.dk/cfabnp

Sverige brugte 3,5 pct. af BNP på forskning og udvikling

Siden 2015 har Sverige haft den største andel af BNP til FoU blandt de nordiske lande. Sveriges andel er steget fra 3,2 pct. i 2015 til 3,5 pct. i 2020. Niveauet i Danmark har været stabilt omkring 3 pct. i hele perioden 2013-2020. Finlands FoU-udgifter udgjorde 2,9 pct. af BNP i 2020, og niveauet har været stigende siden 2016. Islands andel på 2,5 pct. af BNP til FoU i 2020 udgjorde en stigning i forhold til 2019, hvilket bragte Island over det gennemsnitlige EU27-niveau på 2,3 pct. Norge havde med 2,3 pct. brugt den laveste andel af BNP på FoU blandt de nordiske lande.

Samlede udgifter anvendt til forskning og udvikling (FoU)

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020*

 

mio. kr. i løbende priser

FoU-udgifter

57321

57732

62210

65191

64281

66834

66945

68992

Den offentlige sektor

21013

20917

22723

22773

23524

24647

25374

26498

Erhvervslivet

36308

36815

39487

42418

40757

42187

41571

42494

*Foreløbige tal.
Kilde: forsk01

Udvikling i FoU udgifter i de nordiske lande målt som andel af BNP

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020*

 

pct.

Sverige

3,3

3,1

3,2

3,3

3,4

3,3

3,4

3,5

Danmark

3,0

2,9

3,1

3,1

2,9

3,0

2,9

3,0

Finland

3,3

3,2

2,9

2,7

2,7

2,8

2,8

2,9

Island

1,7

2,0

2,2

2,1

2,1

2,0

2,3

2,5

Norge

1,7

1,7

1,9

2,0

2,1

2,1

2,2

2,3

EU (28)

2,1

2,1

2,1

2,1

2,2

2,2

2,2

2,3

*Foreløbige tal.
Kilder: Eurostat og cfabnp

Nyt fra Danmarks Statistik

16. december 2021 - Nr. 453

Hent som PDF
Næste udgivelse: 21. december 2022

Kontakt

Kilder og metode

Tabellerne er baseret på de to statistikker om hhv. FoU i den offentlige sektor og FoU i erhvervslivet. Faste priser beregnes med udgangspunkt i prisniveauet i det senest offentliggjorte år. Få mere information om hele statistikområdet på www.dst.dk/fui i statistikdokumentationerne Forskning og udvikling i den offentlige sektor og Forskning og udvikling i erhvervslivet.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation