Gå til sidens indhold

Fald i antallet af folkepensionister i 2021

Folke- og førtidspension 2022

I 2021 blev folkepensionsalderen hævet fra 66 til 66,5 år. Antallet af 65-69-årige folkepensionister med bopæl i Danmark faldt med næsten 30.000 personer fra 233.100 i januar 2021 til 203.400 i december 2021. Faldet skete primært i første halvår, hvor ingen nye personer nåede folkepensionsalderen. Det samlede antal folkepensionister faldt dog kun med 15.000 personer fra 1.077.000 til 1.062.000 i løbet af året. Årsagen til at det samlede antal folkepensionister falder mindre er, at antallet af ældre vokser i Danmark. Samtidig steg antallet af personer på førtids- og seniorpension over 65 år med 7.300 personer i løbet af 2021. Dette kan ligeledes tilskrives den senere overgang til folkepension.

Ændring i antal folkepensionister siden januar 2021Kilde: www.statistikbanken.dk/pen124

Enlige modtager mere i folkepension

I 2021 fik de næsten 1,1 mio. folkepensionister med bopæl i Danmark i gennemsnit omkring 12.800 kr. i folkepension før skat om måneden for enlige og 9.200 kr. for pensionister, der var samlevende eller gifte fra februar til december. I januar var ydelsen højere, som følge af, at de mindst bemidlede ældre modtog mediecheck og supplerende pensionsydelse, bedre kendt som ældrechecken.

Samlivsstatus har ikke betydning for højindkomstgrupper

Folkepensionens størrelse afhænger ud over af samlivsstatus også af indkomst og formueforhold. 137.000 pensionister modtager ikke pensionstillæg. Dette er i økonomisk forstand den stærkeste gruppe af pensionister, fordi deres øvrige indkomst fx fra private pensionsudbetalinger er for høj til, at de kan modtage pensionstillægget. Denne gruppe fik i gennemsnit 6.800 kr. i folkepension før skat i december 2021, og der er her ikke væsentlige beløbsforskelle mellem enlige og personer i parforhold.

Højere ydelse til pensionister med lav indkomst ved siden af pensionen

Gruppen af pensionister med lavere eller ingen indkomst ved siden af pensionen modtager fuldt pensionstillæg. Det gjaldt 601.000 personer i december 2021. Her modtog de enlige i gennemsnit omkring 14.000 kr. og personer i parforhold 10.400 kr. i folkepension før skat i december 2021. Ydelsen for december er på niveau med ydelsen årets andre måneder på nær januar, hvor en stor del denne gruppe modtog ældrechecken. Ældrechecken bragte den gennemsnitlige ydelse for enlige op på 24.000 kr. og 16.400 kr. for personer i parforhold i januar 2021.

Gennemsnitlig ydelse før skat til folkepensionister efter typen af pension. December 2021Kilde: www.statistikbanken.dk/pen124

Hvad er brøkpensionister?

Brøkpensionister er pensionister, som på grund af for få års ophold i Danmark ikke har ret til fuld folkepension. I december 2021 var der 30.700 brøkpensionister over folkepensionsalderen i Danmark. Det er i økonomisk forstand en ganske sammensat gruppe bestående både af personer, der har haft vellønnede jobs og har pension fra udlandet, men også personer med meget lille indkomst ved siden af den nedsatte folkepension. Brøkpensionisterne med den laveste indkomst kan dog søge om at få supplement til pensionen, der kan bringe indkomsten op på kontanthjælpsniveau.

Antal folkepensionister efter typen af pension. December 2021Kilde: www.statistikbanken.dk/pen124

Nyt fra Danmarks Statistik

20. april 2022 - Nr. 134

Hent som PDF
Næste udgivelse: 20. april 2023

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken om sociale pensioner er baseret på Danmarks Statistiks pensionsregister. Oplysningerne kommer fra de it-systemer, der administrerer udbetaling af social pension. Der kan leveres specialopgørelser mod betaling.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation