Gå til sidens indhold

Nedgang for fiskeriet i 2021

Fiskeriets struktur og landinger 2021

Den samlede landingsværdi for danske fiskefartøjer blev på 2,8 mia. kr. i 2021, hvilket var et fald på 12 pct. i forhold til 2020. Mængden af landet fisk faldt med 37 pct. til 462.000 ton. I samme periode faldt antallet af registrerede fartøjer med 65 til 1.933 fartøjer.

Værdi af danske fiskeres samlede landinger fordelt på artsgrupper, løbende priserKilde: www.statistikbanken.dk/fisk2

Størst nedgang for industrifisk

Det var et fald i de landede mængder industrifisk, som var årsag til reduktionen i landingsværdien. Landingsmængden for industrifisk faldt med 222.000 ton, hvilket var 47 pct. mindre end i 2020, som primært var en følge af en væsentlig mindre kvote på industrifiskearten tobis. Værdien af den landede mængde industrifisk faldt i samme periode med 39 pct. svarende til 365 mio. kr. Prisen pr. kg steg derfor med 15 pct.

Udviklingen for konsumfisk

Landingsmængden for sild og makrel faldt fra 2020 til 2021 med 26 pct. svarende til 42.810 ton, hvilket især skyldtes en nedgang i sildekvoten. Værdien faldt i samme periode med 15 pct. svarende til 133 mio. kr., og gennemsnitsprisen pr. kg steg med 15 pct. For torskefisk faldt landingsmængden fra 2020 til 2021 med 16 pct. svarende til 3.087 ton, mens værdien af den landede mængde torskefisk faldt med 10 pct. svarende til 33 mio. kr., og kiloprisen steg med 7 pct. For krebs og bløddyr steg landingsmængden fra 2020 til 2021 med 9 pct. svarende til 3.973 ton, mens værdien af den landede mængde krebs- og bløddyr steg med 26 pct., hvilket betød, at prisen pr. kg steg med 16 pct.

Størstedelen af fangsten blev landet i Nordjylland

I Nordjylland blev der i 2021 landet 40 pct. af den samlede mængde fisk samt krebs- og bløddyr fra danske fartøjer. Værdien af de landede mængder svarede til 44 pct. af den samlede landingsværdi. Kun industrifisk og makrel blev landet i større mængder i Midtjylland end i Nordjylland, hvilket især kan henføres til landinger i Thyborøn. I de øvrige regioner var den samlede landede mængde og værdi mindre pga. landinger fra flere små fartøjer med lavere kapacitet. Værdien af de danske fartøjers landinger i udlandet var i 2021 på 204 mio. kr. i EU og 517 mio. kr. uden for EU svarende til hhv. 41.353 ton og 46.689 ton. De tre lande uden for Danmark, som havde den højeste landingsværdi fra danske fartøjer var Norge, Færøerne og Irland. Det var især makrel, der i 2021 i langt højere grad blev landet i udlandet, end det var tilfældet i 2020.  

Danske fartøjers landinger efter region. 2021

 

Nord-jylland

Midt-jylland

Øvrige regioner

I alt
 

 

Nord-jylland

Midt-jylland

Øvrige regioner

I alt
 

 

landet vægt, ton

 

værdi, mio. kr.

Landinger i alt

185371

175420

13582

374373

 

1209

668

168

2045

Torskefisk

9035

4423

630

14087

 

167

61

12

241

Fladfisk

6108

5800

2326

14233

 

153

156

36

345

Sild

57021

10882

476

68379

 

289

21

1

312

Makrel

742

896

38

1677

 

2

2

0

5

Industrifisk

80463

143256

2474

226193

 

185

324

5

515

Krebs- og bløddyr

30007

8919

7206

46131

 

342

75

92

508

Fisk i øvrigt

1997

1244

432

3672

 

71

28

21

120

Anm.: Totalen inkluderer ikke landinger uden for Danmark.
Kilde: www.statistikbanken.dk/fisk2

Nordjylland bidrog med mere end halvdelen af den samlede bruttotonnage

Danske fartøjer i Region Nordjylland havde i 2021 en bruttotonnage (BT) på 38.492 BT svarende til 57 pct. af den samlede danske BT. I 2012 var andelen 44 pct. svarende til 28.828 BT. Bruttotonnagen for de 27 fartøjer over 40 meter var 35.835 BT i 2021 svarende til 53 pct. af den samlede BT. I 2012 var andelen 44 pct. svarende til 28.894 BT fordelt på 31 fartøjer.

Registrerede fartøjer

 

2012

 

2021

 

Nord-
jylland

Midt-
jylland

Øvrige
regioner

I alt
 

 

Nord-
jylland

Midt-
jylland

Øvrige
regioner

I alt
 

 

antal

Fartøjer

712

681

1351

2744

 

552

526

855

1933

Under 10 m

495

514

1142

2151

 

384

404

714

1502

10,0-11,9 m

36

33

70

139

 

27

14

56

97

12,0-17,9 m

106

69

111

286

 

83

59

65

207

18,0-23,9 m

42

35

19

96

 

28

25

11

64

24,0-39,9 m

23

14

4

41

 

17

13

6

36

40 m og derover

10

16

5

31

 

13

11

3

27

 

BT

Bruttotonnage

28828

20957

15391

65176

 

38492

18140

11429

68061

Under 10 m

1364

958

2622

4944

 

1154

804

1599

3557

10,0-11,9 m

473

426

811

1710

 

322

180

689

1192

12,0-17,9 m

3336

2422

3658

9414

 

3539

2385

2492

8416

18,0-23,9 m

4506

3337

1299

9142

 

3786

2727

807

7319

24,0-39,9 m

6339

3674

1059

11072

 

5576

4832

1334

11742

40 m og derover

12811

10141

5942

28894

 

24114

7213

4508

35835

Anm.: Under halvdelen af de registrerede fartøjer er aktive.
Kilde: www.statistikbanken.dk/fisk1

Nyt fra Danmarks Statistik

5. april 2022 - Nr. 116

Hent som PDF
Næste udgivelse: 3. april 2023

Kontakt

Kilder og metode

Grundlaget for fartøjsstatistikken er Fiskeristyrelsens (FST) register over fiskerfartøjer pr. 31. december. Landingsstatistikken udarbejdes på basis af FST's register for handel med fisk, krebs- og bløddyr i første omsætningsled, suppleret med data fra fartøjernes logbøger.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation