Gå til sidens indhold

Opbremsning i økologisk detailsalg

Detailomsætningen af økologiske fødevarer 2021

Detailsalget af økologiske fødevarer i 2021 endte på 16,0 mia. kr., hvilket er uændret i forhold til 2020. Også målt i mængder er salget omtrent uændret, da kilopriserne i gennemsnit kun steg med 1 pct. Opbremsningen sker på baggrund af en kraftig vækst i de foregående år. I forhold til 2015 er salget således mere end fordoblet fra 7,6 mia. kr., og i forhold til 2010 er salget mere end tredoblet fra 5,1 mia. kr., opgjort i løbende priser. Detailsalget af alle økologiske fødevarer estimeres til 13 pct. af det samlede salg af fødevarer i 2021, hvilket er det samme som i 2020.

Detailomsætningen af økologiske fødevarer, løbende priserKilde: www.statistikbanken.dk/oeko3

Frugt og grønt er stadig den største varegruppe

Frugt og grønt udgør den største økologiske varegruppe med 6,0 mia. kr. i 2021 foran mælk, ost og æg med et salg på 3,9 mia. kr. Det svarer uændret til 37 pct. af omsætningen for alle varer. Frem til 2016 var omsætningen af mælk, ost og æg større end frugt og grønt.

Detailomsætningen af økologiske fødevarer, fordelt på varegrupper. 2021Kilde: www.statistikbanken.dk/oeko3

Bananer er den mest solgte vare i frugt- og grøntafdelingen

Grøntsager udgjorde med 3,9 mia. to tredjedele kr. af frugt- og grøntomsætningen og frugt de resterende 2,1 mia. kr. Blandt grøntsager er gulerødder og tomater topsælgerne, med hhv. 332 og 311 mio. kr. For frugt tegner bananer sig for 591 mio. kr. og citrusfrugter sig for 391 mio. kr. Bananer er den mest solgte vare inden for frugt og grønt med en omsætning på næsten 4 pct. af det samlede detailsalg af økologiske varer.

Omsætningen af økologisk frugt og grøntsager tredoblet siden 2015

Den samlede detailomsætning af økologisk frugt og grønt på 6,0 mia. kr. er tre gange større end omsætningen i 2015 på 2,0 mia. kr. målt i løbende priser. I mængder er omsætningen lidt mere end tredoblet, nemlig fra 296.000 tons i 2015 til 595.000 tons i 2021.

En del af varerne er danskproducerede. Det økologiske areal med gartneriafgrøder (primært frugt og grøntsager) udgør nu 31 pct. af det samlede areal af gartneriafgrøder mod 17 pct. i 2015. Importen af økologisk frugt og grønt steg fra 0,8 mia. kr. i 2015 til 2,3 mia. kr. i 2020. I tilgift til detailhandlen, er foodservice (storkøkkener mv.) en stor aftager af økologiske fødevarer.

Detailomsætningen af økologiske fødevarer

 

2019

2020

2021*

2019

2020

2021*

 

tons

1.000kr.

Omsætning i alt, økologi

471294

600293

594973

14074955

15988684

15986115

Ris, brød, pasta, mel, gryn, kager

50316

63468

58632

1430621

1575066

1533228

Kød, pålæg, indmad

9523

11003

10488

1113448

1234919

1180086

Fisk, skaldyr (opdræt)

376

475

508

92365

104926

113784

Mælk, ost, æg1

195586

231468

225434

3637890

3911657

3887906

Fedtstoffer, madolier2

6330

7325

7681

553839

605304

537664

Frugt3

54670

91522

93068

1609286

2069308

2095158

Grøntsager3

104893

132873

133109

3221097

3773864

3881576

Sukker, syltetøj, chokolade, slik, is o.l.

8247

10331

10104

529769

592463

584124

Krydderier, suppeterninger o.l.4

8325

9459

9833

631847

673248

650645

Kaffe, te, kakao o l

2787

3588

3872

387904

425254

421486

Juice, frugtsaft o l

19257

25012

28193

378438

428357

494612

Vin, spiritus, øl o l

10984

13769

14051

488451

594318

605847

Anm.: Omsætning er inkl. moms og målt i løbende priser.
1 Inklusive plantedrik og tofu.
2 Smør indgår under fedtstoffer, madolier.
3 Inklusive konserves.
4 Diverse kolonialvarer, herunder babymad, dressinger, krydderier og supper.
Kilde: www statistikbanken dk/oeko3

Nyt fra Danmarks Statistik

17. juni 2022 - Nr. 219

Hent som PDF
Næste udgivelse: 25. april 2023

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er baseret på indberetninger fra de store supermarkedskæder samt de største grossisters salg til øvrige butikskæder, købmænd og kiosker (omregnet til detailsalg). Gård- og stalddørssalg og salg fra specialbutikker (fx grønthandlere) er ikke omfattet. Omsætningen er inkl. moms. 
Undersøgelsen er gennemført med finansieringsbidrag fra Miljø- og Fødevareministeriet.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation