Gå til sidens indhold

Færre ansatte i udlandet skyldes ikke COVID-19

Danske datterselskaber i udlandet 2020

Antallet af ansatte i danske datterselskaber i udlandet faldt i 2020 for første gang i mere end 10 år, men den primære forklaring er ikke effekterne af COVID-19. Udviklingen er nemlig - ligesom i 2010 - betydeligt påvirket i nedadgående retning af en række frasalg og tilpasninger i internationale koncerner, som bunder i strategiske beslutninger truffet før den globale pandemis udbrud i 2020. Ser man bort herfra, er den underliggende tendens i antallet af ansatte samlet set en pæn stigning. Inden for industri mv. steg antallet af ansatte fra 409.000 til 419.000, og inden for handel fra 247.000 til 249.000.

Ansatte i danske datterselskaber i udlandetKilde: www.statistikbanken.dk/ofats1

Frasalg og tilpasninger især inden for erhvervsservice og transport

De omtalte frasalg og tilpasninger påvirker især udviklingen inden for brancherne erhvervsservice og transport, hvor antallet af ansatte i de udenlandske datterselskaber faldt fra hhv. 459.000 til 423.000 og 141.000 til 133.000. En stor del af faldet inden for hoteller og restauranter fra 60.000 til 44.000 ansatte kan også henføres hertil, selvom disse brancher også har været hårdt ramt af COVID-19.

Støt stigende antal datterselskaber i Storbritannien

Antallet af danske datterselskaber i Storbritannien har været støt stigende siden 2015, året før den britiske afstemning om EU-medlemsskab. Også i 2020, hvor overgangsperioden for Storbritanniens udtræden blev en realitet, steg antallet i forhold til året før. Sammenholdt med andre nabolande er antallet af datterselskaber i Storbritannien steget relativt mest, og de bagvedliggende data peger ikke i retning af, at et større antal danske virksomheder frem til og med 2020 har valgt at trække sig fra det britiske som følge af Brexit. Mere information om Danmarks økonomiske relationer med Storbritannien findes på vores tema side om Brexit.

Antal danske datterselskaber i Storbritannien og andre nabolande til DanmarkKilde: Særkørsel baseret på www.statistikbanken.dk/ofats4

Mange industriansatte i datterselskaber i Rusland og Ukraine

I 2020 havde danske virksomheder i alt 159 datterselskaber i Rusland med sammenlagt 21.671 ansatte. Mere end 60 pct. af de ansatte i datterselskaberne i Rusland arbejder inden for industri mv., og en stor del af dem er beskæftiget inden for fødevare-, drikkevare- og tobaksvareindustrien. Herudover beskæftiger branchegrupperne handel og transport også en betydelig andel af de ansatte.

I Ukraine havde danske virksomheder i alt 109 datterselskaber med i alt 10.254 ansatte. Her er mere end 70 pct. af de ansatte beskæftiget inden for industri mv. Sammenlignet med Rusland er en mindre del ansat inden for handel og transport, men til gengæld er en større andel beskæftiget inden for it- og informationstjenester.

Aktiviteterne i Rusland er i overvejende grad centreret omkring produktion og salg til det russiske marked, mens det i Ukraine i højere grad drejer sig om produktion af varer og tjenester til forbrugere og virksomheder uden for Ukraine.

Antallet af datterselskaber og ansatte har i begge lande ligget forholdsvist stabilt i perioden fra finanskrisen og frem til 2020. Statistikken om datterselskaber i udlandet omfatter ikke primære erhverv, herunder landbrug.

Mere information om Danmarks økonomiske relationer med Rusland findes i Bag tallene artiklen Fakta om Danmarks økonomiske forhold til Rusland.

Ansatte i danske datterselskaber i Rusland og UkraineKilde: Særkørsel baseret på www.statistikbanken.dk/ofats4

Nyt fra Danmarks Statistik

17. marts 2022 - Nr. 88

Hent som PDF
Næste udgivelse: 2. marts 2023

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er spørgeskemabaseret, og populationen dannes ud fra en række kilder, herunder Nationalbanken, virksomhedernes årsregnskaber og kommercielle registre. Statistikken omfatter udenlandske kontrol, hvis den direkte/indirekte ejer mere end 50 pct. eller har kontrollerende indflydelse.Statistikken over danske virksomheders udenlandske datterselskaber er årlig og er af relativ bevægelig karakter. Der kan forekomme store ændringer i omfanget af datterselskaber og ansatte. De årlige udsving skal derfor fortolkes varsomt.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation