Gå til sidens indhold

Fjernvarme og naturgas mest udbredt opvarmning

Bestanden af bygninger 1. januar 2022

Ændret 19. april 2022 kl. 14:45

Der var desværre byttet om på andelene i 2022 i tabellen på centralvarme hhv. m/olie o.l. og m/naturgas ved offentliggørelsen. Tabelhovedet er rettet og markeret med rødt.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Bygningsopgørelsen 1. januar 2022 viser, at der samlet var 535,8 mio. m2 opvarmet bygningsareal i Danmark, hvilket er en stigning på 4,4 mio. m2 i forhold til året før. Den mest udbredte opvarmningsform er fjernvarme, som står for opvarmningen af 55,3 pct. af det opvarmede areal. Næstmest udbredt er centralvarme med naturgas, der dækker 17,7 pct. Hernæst kommer centralvarme med oliefyr (9,6 pct.), elovn eller elpaneler (6,0 pct.) og varmepumper (5,4 pct.).

Andel af det opvarmede areal efter opvarmningsformKilde: www.statistikbanken.dk/bygb40

Varmepumper og fjernvarme går frem over de sidste fem år

Ser man på udviklingen i hvor meget areal, der opvarmes af de forskellige opvarmningsformer over de sidste fem år fra 2017 til 2022, så er varmepumper og fjernvarme blevet mere udbredt. I alt er arealet, som opvarmes med varmepumper, gået frem med 108,0 pct. til 28,7 mio. m2, mens opvarmning med fjernvarme er gået frem med 8,4 pct. til 296,4 m2. Set som helhed er det opvarmede areal steget med 4,2 pct. til 535,8 mio. m2 over de sidste fem år.

Udvilkling i det opvarmede areal efter opvarmningsformKilde: www.statistikbanken.dk/bygb40

Mere areal bruges til kontor og handel siden 2017

Ser man på bygningsbestandens samlede areal, hvad enten det er opvarmet eller ej, så er dette over de sidste fem år steget med 23,4 mio. m2 eller 2,9 pct. til et samlet areal på 831,6 m2 i 2022. Der er størst vækst i areal til kontor og handel, der er vokset med 4,6 pct. eller 17,4 mio. m2. Omvendt ses et fald på 23,5 pct. i areal til fabrikker og et fald på 22,6 pct. i alvs og driftsbygninger. Ser man på beboelse, så er areal brugt til helårsbeboelse steget med 4,6 pct., mens areal til sommerhuse er steget med 4,5 pct.

Udvilkling i areal efter bygningens anvendelseKilde: www.statistikbanken.dk/bygb34

Opvarmet areal efter opvarmningsform. 1. januar

 

Opvarmet
areal i alt

Heraf

 

 

Fjernvarme
 

Centralvarme
m/olie o.l.

Centralvarme
m/naturgas

Elektricitets-
opvarmning

Varme-
pumper

Anden op-
varmning

 

mio. m2

1986

369,3

122,1

189,5

5,5

23,6

-

28,6

1991

403,0

155,7

150,9

36,3

31,2

-

28,9

1996

420,3

185,1

120,0

56,4

33,3

-

25,5

2001

442,9

210,4

104,8

70,3

33,3

-

24,1

2006

470,5

232,1

97,0

81,3

33,7

-

26,4

2011

494,8

250,5

85,7

91,5

33,9

5,3

27,9

2016

510,5

268,9

70,4

94,3

33,8

12,3

30,8

2017

514,0

273,5

67,7

93,9

33,6

13,8

31,4

2018

518,4

277,9

65,0

94,0

33,4

15,7

32,4

2019

522,1

282,0

61,8

94,4

33,2

17,9

32,9

2020

526,9

287,4

57,3

95,5

32,8

20,9

33,0

2021

531,4

292,0

54,8

95,3

32,5

23,9

32,8

2022

535,8

296,4

51,5

94,6

32,2

28,7

32,5

 

andel i pct.

2022

100,0

55,3

9,6

17,7

6,0

5,4

6,1

Anm.: Indtil 2011 indgår varmepumper i anden opvarmning.
Kilde: www.statistikbanken.dk/bygb40

Det samlede bygningsareal fordelt på bygningens anvendelse. 1. januar

 

Bygningsareal
i alt

Heraf:

 

 

Helårs-
beboelse

 

Avls-
og
drifts-
bygninger

Fabrikker
og
værk-
steder

Kontor,
handel og
admini
stration

Institutioner
og
kulturelle
formål

Sommer-
huse

 

 

mio. m2

1986

566,4

293,8

121,7

41,7

43,5

32,9

11,3

1991

606,1

308,2

127,4

47,3

51,3

35,1

12,1

1996

629,1

317,0

130,9

49,9

54,8

36,9

12,8

2001

653,0

329,3

130,8

52,9

58,9

39,2

13,5

2006

686,8

344,5

134,6

55,3

64,9

41,7

14,9

2011

778,8

362,5

137,6

55,9

71,8

41,2

16,7

2016

802,8

374,8

136,7

55,5

75,8

43,3

17,6

2017

808,1

377,8

136,7

55,4

76,7

43,7

17,7

2018

808,8

378,6

136,7

50,8

81,1

43,6

17,8

2019

813,7

381,9

134,0

44,8

88,4

44,4

18,0

2020

820,5

386,4

125,5

43,2

91,9

44,7

18,2

2021

826,4

390,7

122,7

42,7

93,2

44,8

18,3

2022

831,6

395,1

114,1

42,4

93,8

45,0

18,5

 

andel i pct.

2022

100,0

47,5

13,7

5,1

11,3

5,4

2,2

Anm.: Fra og med opgørelsen 1. januar 2011 er garager, carporte og udhuse (småbygninger) medtaget. Bygningsarealet er summen af etageareal og kælderareal. Restkategorien uoplyst/under opførelsel regnes ikke med i tabellens total.
Kilde: www.statistikbanken.dk/bygb34

Nyt fra Danmarks Statistik

24. marts 2022 - Nr. 100

Hent som PDF
Næste udgivelse: 23. marts 2023

Kontakt

Kilder og metode

Opgørelsen over bygningsbestanden er foretaget ved udtræk fra Bygnings- og Boligregistret (BBR).

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation