Gå til sidens indhold

Stort fald i passagertransport grundet COVID-19

Tog- og færgepassagerer 1. kvt. 2020

I første kvartal 2020 var der et fald i antallet af passagerer med færgerne på 17 pct. i forhold til samme kvartal i 2019. Der var i alt 4,3 mio. passagerer i første kvartal 2020 med danske indenrigs- og udenrigsfærger. De seneste to år har passagertallet været omkring 5,3 mio. passagerer i første kvartal. På jernbanerne faldt antallet af passagerer med 24 pct. i første kvartal 2020 sammenlignet med fjerde kvartal 2019, hvor der var en stor stigning til et nyt og højere niveau, grundet åbningen af Metroens Cityring - M3 (læs mere om dette længere nede). I alt var der 65,9 mio. passager på de danske jernbaner i første kvartal 2020.

Passagertal på jernbane og færgerKilde: www.statistikbanken.dk/bane25, skib33 og skib34.

Størst fald i antallet af metropassager

Den samlede nedgang i antallet af passagerer på jernbanerne fra fjerde kvartal 2019 til første kvartal 2020 var gældende for alle typer af jernbanetransport, men blev især trukket af et fald for Metroen på hele 30 pct. svarende til godt 9 mio. passagerer. En del af faldet her skyldes dog, at M3 - Cityringen var lukket i to uger i januar grundet forberedelser til åbningen af M4 - Nordhavnslinjen, der åbnede 28. marts 2020. Derudover skal det nævnes, at den store stigning for Metroen fra tredje kvartal 2019 til fjerde kvartal 2019 hovedsagligt skyldes, at Cityringen åbnede 29. september 2019. På Danmarks Statistiks hjemmeside for eksperimentel statistik kan man desuden følge udviklingen i passagertallet i Metroen på ugebasis.

Udvikling i passagerer med togKilde: Indeks baseret på www.statistikbanken.dk/bane25.

Store fald i passager med færger på både indenrigs- og udenrigsruter

Indenrigsruterne lagde godt fra land i starten af 2020 med 7 pct. flere færgepassagerer i perioden december 2019 til februar 2020 end den tilsvarende periode et år forinden. Som en følge af COVID19-nedlukningen i marts faldt antallet af passagerer markant og lå 41 pct. under niveauet i marts 2019. På udenrigsruterne var starten på året ikke helt så flyvende med passagertal 2 pct. lavere end sidste år, men effekten af nedlukningen i marts var til gengæld endnu større. Passagertallet på udenrigsruterne faldt 54 pct. i marts i forhold til marts sidste år.

Udenrigsruterne har således været hårdest ramt af nedlukningen og ud over den lille gruppe af øvrige ruter, har det været ruterne til Norge, som har været hårdest ramt med en passagernedgang på 24 pct. i første kvartal, mens ruterne til Sverige havde et fald på 17 pct.

Udvikling i passagerer med færgerKilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/skib33 og skib34.

Persontransport med tog

 

2019
 

2020
 

 

Ændring seneste
kvartal

 

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

 

 

 

1.000 passagerer

pct.

I alt

69218

69830

69106

86837

65913

 

-20924

-24

Banedanmarks net

47547

48280

47691

50429

39593

 

-10836

-22

S-tog

28189

27684

26725

29319

23275

 

-6044

-21

Landsdækkende trafik

16391

17069

17165

17863

13978

 

-3885

-27

Øst for Storebælt

9800

10342

10592

10641

8228

 

-2413

-23

Vest for Storebælt

4719

4890

4578

5083

4106

 

-977

-19

Mellem Øst- og Vestdanmark

1872

1837

1995

2139

1644

 

-495

-23

Internationale tog

2967

3528

3802

3247

2341

 

-906

-28

Øresundstrafik

2821

3322

3565

3073

2211

 

-862

-28

Metro

16290

16222

15722

30584

21486

 

-9098

-30

Andre baner

4225

4250

4497

4466

3689

 

-777

-17

Letbane

1156

1078

1196

1358

1145

 

-213

-16

Anm:: Grundet åbningen af Metroens Cityring - M3, så er første kvartal 2020 ikke sammenligneligt med første kvartal 2019. Derfor er ændringen i forhold til seneste kvartal vist i stedet.
Kilde: www.statistikbanken.dk/bane25.

Passager- og færgefart på danske havne

 

2019
 

2020
 

Ændring seneste kvt. ift. samme kvt. året før

 

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

 

 

1 000 passagerer

pct.

Passagerer i alt

5213

9019

11994

6518

4338

-875

-17

Udenrigsruter

3497

5902

8075

4212

2799

-698

-20

Sverige

1667

2763

3669

2023

1384

-283

-17

Heraf over Øresund

1260

1919

2428

1497

1020

-240

-19

Norge

607

992

1483

618

460

-147

-24

Tyskland

1215

2117

2867

1561

952

-263

-22

Øvrige ruter

8

30

56

10

3

-5

-63

Indenrigsruter

1716

3117

3919

2306

1539

-177

-10

Kilde: www.statistikbanken.dk/skib33 og skib34.

Nyt fra Danmarks Statistik

11. juni 2020 - Nr. 226

Hent som PDF
Næste udgivelse: Ingen planlagt

Kontakt

Statistik­dokumentation