Gå til sidens indhold

9. klasser får højere års- end eksamenskarakterer

Elever i grundskolen 2014-2019 års-/eksamenskarakterer

Folkeskoleelever, som afsluttede 9. klasse i 2014-2019, fik en højere årskarakter end til eksamen i de lovbundne prøver i dansk og matematik. Eleverne opnåede gennemsnitligt en eksamenskarakter i retskrivning, skriftlig fremstilling samt matematik med- og uden hjælpemidler, der var mellem 0,2 og 0,6 lavere end årskarakteren. Eleverne klarede sig til gengæld bedre i mundtlig dansk, idet den gennemsnitlige eksamenskarakter her var 1,1 højere end årskarakteren. Mundtlig dansk var således den eneste fagdisciplin blandt de lovbundne prøver i dansk og matematik, hvor den gennemsnitlige eksamenskarakter var højere end årskarakteren for de folkeskoleelever, som afsluttede 9. klasse i 2014-2019.

Karaktergennemsnit i dansk og matematik i de lovbundne prøver for 9. klasse. 2014-2019Kilde: Baseret på særkørsel på Danmarks Statistiks register over karakterer i grundskolen.

De fleste elever får en eksamenskarakter tæt på årskarakteren i dansk

Blandt de folkeskoleelever, som afsluttede 9. klasse i 2014-2019, fik de fleste af eleverne en eksamenskarakter, der enten var identisk med årskarakteren i fagdisciplinen eller var en enkelt karakter lavere eller højere. For fagdisciplinerne i dansk ses, at:

mellem 2 pct. og 7 pct. fik en eksamenskarakter minimum 2 karakterer lavere end årskarakteren
mellem 16 pct. og 29 pct. fik en eksamenskarakter 1 karakter lavere end årskarakteren
mellem 34 pct. og 57 pct. fik en eksamenskarakter identisk med årskarakteren
mellem 16 pct. og 31 pct. fik en eksamenskarakter 1 højere end årskarakteren
mellem 1 pct. og 15 pct. fik en eksamenskarakter minimum 2 karakterer højere end årskarakteren.

I fagdisciplinerne læsning, retskrivning og skriftlig fremstilling var der hhv. 19 pct., 17 pct. og 24 pct., som fik en højere karakter til eksamen end årskarakteren, mens hhv. 35 pct., 27 pct. og 34 pct. fik en lavere karakter. Derimod klarede eleverne sig bedre til eksamen i mundtlig dansk, idet 45 pct. af eleverne fik en højere karakter end deres årskarakter i denne fagdisciplin, mens blot 20 pct. fik en lavere karakter.

Forskel mellem eksamenskarakter og årskarakter i dansk for 9. klasse. 2014-2019Kilde: Baseret på særkørsel på Danmarks Statistiks register over karakterer i grundskolen.

Eleverne klarer sig dårligere til eksamen i skriftlig matematik

Også i matematik fik de fleste af de afsluttede 9. klasseelever en eksamenskarakter, som var enten identisk med årskarakteren eller en enkelt karakter højere eller lavere. For matematik med- og uden hjælpemidler var der hhv. 21 pct. og 15. pct., som fik en højere karakter end deres årskarakter til eksamen, mens hhv. 31 pct. og 28 pct. fik en lavere karakter.

Forskel mellem eksamenskarakter og årskarakter i matematik for 9. klasse. 2014-2019Kilde: Baseret på særkørsel på Danmarks Statistiks register over karakterer i grundskolen.

Nyt fra Danmarks Statistik

13. maj 2020 - Nr. 187

Hent som PDF
Næste udgivelse: 11. juni 2020

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er baseret på Danmarks Statistiks lærer-elev-register og inkluderer folkeskoleelever, som i perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2019 er registreret med undervisning med en eller flere lærere i et eller flere fag.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation