Gå til sidens indhold

Biblioteksudlån er tilbage på niveauet før COVID-19

Individbaserede biblioteksudlån kvt. 1. kvt. 2022

Udlånstallene fra første kvartal 2022 indikerer, at udlånsaktiviteten er tilbage på samme niveau som før pandemien, dog med flere brugere af den digitale adgangsvej eReolen. I første kvartal 2020 blev der udlånt 7,4 mio. materialer fra de fysiske filialer og eReolen, hvilket i 2022 er steget til 7,8 mio. svarende til en stigning på 5 pct. Hvor udlån fra de fysiske filialer er stagneret med et mindre fald på 3 pct., er digitale udlån steget med 38 pct. Stigningen fra første kvartal 2021 til 2022 viste lidt over en tredobling af fysiske udlån, mens digitale udlån havde oplevet et mindre fald på 4 pct. Den store stigning skal ses i lyset af et usædvanligt lavt antal udlån i første kvartal 2021 grundet COVID-19 restriktioner og nedlukningerne af folkebibliotekerne.

Antal udlån fordelt på udlånsstedKilde: www.statistikbanken.dk/ibib1

Særligt personer på Bornholm og i Østjylland bruger eReolen

Kigges der på, hvor mange personer fra de enkelte landsdele, der anvender enten de fysiske filialer eller eReolen, er der kun mindre forskelle mellem landsdelene. Andelen af lånere i Nordsjælland ligger i top, da 12 pct. af borgerne har været forbi biblioteket efter fysiske materialer i løbet af første kvartal 2022 efterfulgt af Københavns omegn. Til gengæld ligger Bornholm og Østjylland i toppen angående brugen af eReolen med hhv. 11 og 9 pct. af borgerne. I hele landet er 9 pct. af befolkningen brugere af de fysiske filialer, mens 7 pct. anvender eReolen.

Andel af befolkningen, der låner fysiske eller digitale materialer, fordelt på landsdele. 1. kvt. 2022Kilde: www.statistikbanken.dk/ibib1

Hver tiende låner er fra et bibliotek uden for bopælskommunen

Ud af de 532.000 lånere, der brugte et fysisk folkebibliotek i løbet af første kvartal 2022 var 43.500 bosat i en anden kommune end den, de lånte i. Det svarer til, at tæt på hver tiende bruger et bibliotek uden for deres bopælskommune. En forklaring kan være, at nogle krydser kommunegrænsen, da biblioteket i nabokommunen er tættest på bopælen. Det kan også hænge sammen med, at nogle anvender biblioteker nær deres arbejde, børnenes skole, sommerhuset eller lignende.

Udlån i hele landet fordelt på forskellige kategorier. 1. kvt. 2022

 

Folkebiblioteker

eReolen

 

tusinde udlån

I alt

5606

2218

Mænd

1570

737

Kvinder

4005

1434

0-9 år

278

144

10-19 år

315

412

20-29 år

256

97

30-39 år

1073

308

40-49 år

1127

414

50-59 år

662

277

60-69 år

839

265

70 år og derover

1024

254

Grundskole

616

308

Gymnasiale uddannelser

310

99

Erhvervsfaglige uddannelser

1013

410

Korte videregående uddannelser

227

88

Mellemlange videregående uddannelser

1567

473

Bacheloruddannelser

165

44

Lange videregående uddannelser

1216

331

Kilde: www.statistikbanken.dk/ibib1, ibib2 og ibib3

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Statistikken vil udkomme kvartalsvis i statistikbanken og årligt i Nyt

Nyt fra Danmarks Statistik om individbaserede biblioteksudlån ændres fra en kvartalvis til en årlig udgivelse. Den nye udgivelsesfrekvens vil træde i kraft efter denne udgivelse, og den første årlige Nyt fra Danmarks Statistik udgives i februar 2023. Statistikbanktabeller og mikrodata i Forskningsservice vil fortsat blive udgivet hvert kvartal og den årlige Nyt vil præsentere resultaterne fordelt på kvartaler.

Nyt fra Danmarks Statistik

24. maj 2022 - Nr. 184

Hent som PDF
Næste udgivelse: Ingen planlagt

Kontakt

Statistik­dokumentation