Gå til sidens indhold

Udlån fra biblioteker næsten halveret i 1. kvt.

Individbaserede biblioteksudlån kvt. 1. kvt. 2021

Samlet set er antallet af udlån fra bibliokerne faldet fra 7,4 mio. udlån i første kvartal 2020 til 4,1 mio. udlån i første kvartal 2021. Det svarer til et fald på 45 pct., hvilket kan tilskrives COVID-19-restriktionerne, hvor bibliotekerne i perioder var lukket for offentlig adgang. Antallet af fysiske udlån var faldet fra 5,8 mio. udlån til 1,8 mio., svarende til et fald på 70 pct. Antallet af digitale udlån fra eReolen var til gengæld steget fra 1,6 mio. til 2,3 mio. svarende til en stigning på 42 pct. Opgjort på månedsbasis var udlån fra folkebibliotekerne stigende i første kvartal 2021, hvilket kan skyldes øget brug af fx afhentningsordninger, dog stadig under sidste års niveau. Omvendt var udlån fra eReolen over sidste års niveau alle tre måneder i første kvartal.

Udlån fra folkebibliotekerne og eReolen fordelt på månederKilde: Særkørsel baseret på data fra bibliotekernes administrationssystem (FBS)

Der lånes næsten lige mange lyd- og e-bøger på eReolen

Af de 2,2 mio. bøger, der blev lånt på eReolen var 53 pct. lydbøger, mens 47 pct. var e-bøger. Mænd låner lige mange lyd- og e-bøger, mens en lidt større andel af kvinderne foretrækker lydbøger. Opgjort i forhold til alder er det de 0-19-årige, der i højere grad låner e-bøger, mens dem over 20 år foretrækker lydbøger.

Udlån fordelt på udlånstype, køn og alder. 1. kvt. 2021Kilde: Særkørsel baseret på data fra bibliotekernes administrationssystem (FBS)

Kvinder bruger i højere grad abonnementstjenester og køber fysiske bøger

Kulturvaneundersøgelsen viste, at af de 65 pct. af befolkningen, der havde læst skønlitteratur inden for de seneste tre måneder, havde 21 pct. adgang igennem en abonnementstjeneste og 49 pct. købte fysisk materialer, fx bøger eller cd-rom. Der var en lidt større andel af kvinder, der benyttede abonnementstjenester og købte fysiske materialer, når de skulle læse eller lytte til skønlitteratur.

Flere udlån pr. låner på folkebibliotekerne end på eReolen

På trods af COVID-19-restriktionerne blev der i hele 2020 udlånt flest fysiske materialer fra bibliotekerne, som stod for 19,7 mio. udlån til 941.000 lånere. Reolen udlånte 7,2 mio. digitale materialer til 774.000 lånere. Hvor der på folkebiblitokerne blev udlånt 21 fysiske materialer pr. låner, blev der på eReolen udlånt ni digitale materialer. Det lavere antal gennemsnitlige udlån på eReolen kan skyldes, at lånerne på eReolen er begrænset af kommunale kvoter for, hvor meget den enkelte må låne. Det var særligt højtuddannede og kvinder, der lånte flest materialer fra folkebibliotekerne og eReolen i 2020.

Gennemsnitlige antal udlån pr. låner fra folkebibliotekerne og eReolen fordelt på køn og uddannelsesniveau. 1. kvt. 2020Kilde: www.statistikbanken.dk/ibib1 og ibib3

Nyt fra Danmarks Statistik

25. maj 2021 - Nr. 193

Hent som PDF
Næste udgivelse: 24. august 2021

Kontakt

Statistik­dokumentation