Gå til sidens indhold

Flere digitale udlån siden første kvartal

Individbaserede biblioteksudlån kvt. 3. kvt. 2020

Udlån fra Ereolen er faldet med over 350.000 digitale lån fra andet til tredje kvartal. Det svarer til et fald på 18 pct. Det skyldes, at andet kvartal var præget af et usædvanligt stort antal digitale lån under nedlukningen af folkebibliotekerne grundet COVID-19. Hvis man sammenligner første og tredje kvartal, er udlån fra Ereolen steget med 6 pct. Det er særligt de 50-59-åriges låneradfærd, der forklarer stigningen. Denne aldersgruppe har lånt 12 pct. flere digitale materialer i tredje kvartal sammenlignet med første. Der er en stigning i de fleste aldersgrupper med undtagelse af de 10-19-årige. Mens digitale udlån er steget, er antallet af lånere faldet med 3 pct. Det betyder, at selvom der er færre lånere på Ereolen, låner de tilbageblivne gennemsnitligt flere materialer.

Udlån fra Ereolen fordelt på alder. 2020Kilde: www.statistikbanken.dk/ibib2

I Allerød blev der udlånt flest materialer pr. indbygger i tredje kvartal

Generelt lånes der flere materialer på folkebiblioterne i de større danske byer, hvor der er flere indbyggere og flere filialer. I København blev der foretaget 490.000 udlån i tredje kvartal, mens der på Samsø blev udlånt 6.300 materialer. Hvis der tages hensyn til indbyggertallet i kommunerne, tegnes der et andet billede af antallet af udlån. Der blev lånt flest materialer pr. indbygger i Allerød (2,5 udlån), mens der blev lånt færrest i Ikast-Brande (0,7 udlån). Til sammenligning blev der lånt 0,8 materialer pr. indbygger i København og 1,7 materialer pr. indbygger i Samsø kommune.

Antal udlån pr. indbygger fordelt på kommuner. 3. kvt. 2020Kilde: www.statistikbanken.dk/ibib1

Mange lån i sommerferien

I tredje kvartal blev der i alt foretaget 7,8 mio. udlån af 802.000 lånere på både folkebibliotekerne og Ereolen. Det er en stigning sammenlignet med både første og andet kvartal af 2020, hvor der blev foretaget hhv. 7,4 og 4,9 mio. udlån. Der er et stort antal udlån koncenteret omkring sommerferien. Både mandag 29. juni og mandag 6. juli blev der udlån over 140.000 materialer fra Ereolen og folkebibliotekerne. 6. juli blev der udlånt det højeste antal materialer i de første tre kvartaler af 2020, hvilket er højere end 2. januar og dagen før nedlukningen af folkebibliotekerne i marts.

Antal daglige udlån januar-september fra folkebibliotekerne og Ereolen. 2020Kilde: Særkørsel baseret på data fra bibliotekernes administrationssystem (FBS).

Nyt fra Danmarks Statistik

24. november 2020 - Nr. 432

Hent som PDF
Næste udgivelse: 24. februar 2021

Kontakt

Statistik­dokumentation