Gå til sidens indhold

Lånerne vender tilbage til folkebibliotekerne

Individbaserede biblioteksudlån kvt. 2. kvt. 2020

Åbningen af folkebibliotekerne mandag den 18. maj blev taget godt imod af lånerne. Der blev i alt foretaget 111.000 udlån af 31.100 lånere på genåbningsdagen. Til sammenligning blev der i januar og februar lånt 94.100 materialer fra folkebibliotekerne på en gennemsnitlig mandag. Den travleste dag efter genåbningen var 29. juni, hvor der blev foretaget 124.000 udlån fra folkebibliotekerne, hvilket er det tredje højeste antal daglige udlån i 2020 efter 2. januar og 12. marts.

Antal udlån marts-juni hos folkebibliotekerne og Ereolen. 1. og 2. kvt. 2020Kilde: Særkørsel baseret på data fra bibliotekernes administrationssystem (FBS).

Nedlukning betød en halvering af udlånet hos folkebibliotekerne

Under nedlukningen har der stadig været lidt udlånsaktivitet, da flere biblioteker tilbød muligheden for at udlåne bøger i en såkaldt "bogpose". Men samlet betød nedlukningen af de fleste folkebiblioteker en halvering af udlånet fra første til andet kvartal 2020. I alt blev der udlånt 2,8 mio. materialer fra folkebibliotekerne til 356.400 lånere i andet kvartal, hvor der i første kvartal blev udlånt 5,8 mio. materialer til 617.700 lånere. Fordelt på måneder var antallet af totale udlån fra folkebibliotekerne 72.000 i april, hvilket steg til 917.000 i maj og 1.811.000 i juni.

Digitale udlån falder igen efter genåbning af de fysiske biblioteker

Under nedlukningen af folkebibliotekerne var der en markant stigning i antal udlån fra Ereolen. I april og maj 2020 var der i gennemsnit foretaget 745.000 udlån fra Ereolen. I juni var antal udlån faldet til 630.000, hvilket dog stadig er ca. 180.000 udlån højere end januar og februar 2020. I alt var der i andet kvartal udlånt 2,1 mio. materialer fra Ereolen af 403.900 lånere mod 1,6 mio. materialer af 365.600 lånere i første kvartal.

Flere udlån af materialer fra folkebibliotekerne i starten af ugen

I forbindelse med genåbningen havde flere af folkebibliotekerne ændret deres åbningstider, krævet reservation af tid til afhentning og aflevering af materialer, lukket for selvbetjening samt forbudt længere tids ophold på bibliotekerne. Restriktionerne kan have haft en effekt på befolkningens låneadfærd. Flere biblioteker har holdt lukket om søndagen, og det har tilsyneladende betydet, at lånerne i højere grad har lånt materialer i starten af ugen end tidligere. I andet kvartal var 648.000 af 2,8 mio udlån foretaget om mandagen, hvorefter antallet af udlån faldt markant i løbet af ugen. 45 pct. af alle udlån fra folkebibliotekerne blev foretaget mandag og tirsdag, 31 pct. onsdag og torsdag, mens de resterende 24 pct. blev foretaget fredag, lørdag og søndag. Før nedlukningen blev 31 pct. af udlånene foretaget mandag og tirsdag, mens 37 pct. blev foretaget fredag, lørdag og søndag.

Andelen af udlån fra folkebibiotekerne fordelt på ugedage. 1. og 2. kvt. 2020Kilde: Særkørsel baseret på data fra bibliotekernes administrationssystem (FBS).

To ud af tre lånere i Hovedstaden bor i gåafstand til et bibliotek

Der er forskel på, hvor mange mennesker det enkelte bibliotek betjener. I Region Hovedstaden er der i gennemsnit 15.000 borgere pr. bibliotek, 9.500 i Region Sjælland, 8.200 i Region Syddanmark og 7.000 i både Region Midtjylland og Region Nordjylland. For hele landet gælder det, at 34 pct. af lånerne bor under én km fra et bibliotek, mens 20 pct. bor længere end fem km væk. I Region Hovedstaden bor næsten halvdelen (45 pct.) af lånerne under én km fra et bibliotek og 29 pct. mellem én og to km væk. 27 pct. i Region Sjælland, Region Syddanmark og Region Midtjylland har under én km til det nærmere bibliotek, mens det samme gør sig gældende for 33 pct. af lånerne i Region Nordjylland. Hvor der i Hovedstaden er 9 pct., der bor længere end fem km fra et bibliotek, bor 24-28 pct. af lånerne i de øvrige regioner mere end fem km fra et bibliotek.

Nyt fra Danmarks Statistik

9. september 2020 - Nr. 338

Hent som PDF
Næste udgivelse: 24. november 2020

Kontakt

Statistik­dokumentation