Gå til sidens indhold

Selvstændiges weekendarbejde er steget markant

Arbejdskraftundersøgelsen (kvt.) 1. kvt. 2022

I første kvartal 2022 arbejdede 41 pct. af de selvstændige regelmæssigt i weekenden. Det er en stigning på 11 procentpoint i forhold til første kvartal 2021, der dog kan være påvirket af effekten af COVID-19 på arbejdsmarkedet og en stigning på 6 procentpoint i forhold til både første kvartal 2020 og første kvartal 2019. Blandt lønmodtagerne havde 17 pct. regelmæssigt weekendarbejde i første kvartal 2022. Det er en stigning på 2 procentpoint i forhold til samme kvartal året før men på niveau med første kvartal 2020.

Andel med regelmæssigt weekendarbejde, 2018-2022, 15-64 år. 1. kvt.Kilde: Specialudtræk af Arbejdskraftundersøgelsen.

Lønmodtagerne arbejdede i mindre omfang regelmæssigt i weekenden

Hhv. 72 pct. af de selvstændige og 38 pct. af lønmodtagerne arbejdede i første kvartal enten regelmæssigt eller af og til i weekenden. For lønmodtagerne med weekendarbejde var det knap halvdelen, der regelmæssigt arbejdede i weekenden. Af de selvstændige med weekendarbejde arbejdede omkring 57 pct. regelmæssigt i weekenden.

Hyppighed af weekendarbejde, 15-64 år. 1. kvt. 2022Kilde: Specialudtræk af Arbejdskraftundersøgelsen.

Stor forskel på tværs af brancher

Andelen af weekendarbejde varierer på tværs af brancher. 64 pct. af de beskæftigede i landbrug, skovbrug og fiskeri arbejdede i første kvartal 2022 af og til eller regelmæssigt i weekenden. Omvendt angav kun 22 pct. af de beskæftigede i finansiering og forsikring, at de arbejdede i weekenden. Variationen mellem brancherne var størst for det regelmæssige weekendarbejde og mindre, når der ses på weekendarbejde, der kun forekom af og til.

Over halvdelen af de 15-24-årige arbejder i weekenden

I første kvartal arbejdede 53 pct. af de 15-24-årige i beskæftigelse enten regelmæssigt eller af og til i weekenden. Heraf arbejdede mere end seks ud af ti regelmæssigt i weekenden. For de 55-64-årige i beskæftigelse var der tilsvarende 37 pct., der arbejdede enten regelmæssigt eller af og til i weekenden, hvilket var den laveste andel af de opgjorte aldersgrupper.

Hyppighed af weekendarbejde, beskæftigede, 15-64 år. 1. kvt. 2022

 

Regelmæssigt

Af og til

Slet ikke

I alt

 

pct.

I alt

18,5

22,3

59,2

100,0

Lønmodtagere

16,6

21,5

61,9

100,0

Selvstændige

41,1

31,0

27,9

100,0

Landbrug, skovbrug, fiskeri

40,3

23,7

36,0

100,0

Industri, råstoffer, forplejning

10,4

16,1

73,5

100,0

Bygge og anlæg

9,3

17,8

73,0

100,0

Handel og transport mv.

30,4

23,6

46,1

100,0

Information og kommunikation

11,6

24,2

64,1

100,0

Finansiering og forsikring

4,8

17,5

77,7

100,0

Ejendomshandel og udlejning

17,7

21,6

60,6

100,0

Erhvervsservice

10,3

23,9

65,8

100,0

Offentlig administration, undervisning og sundhed

17,7

24,1

58,3

100,0

Kultur, fritid, anden service

28,0

23,7

48,3

100,0

15-24 årige

32,3

20,4

47,3

100,0

25-34 årige

16,7

21,7

61,6

100,0

35-44 årige

14,2

24,9

60,9

100,0

45-54 årige

17,7

23,1

59,2

100,0

55-64 årige

16,2

20,4

63,4

100,0

Anm.: Regelmæssigt weekendarbejde defineres som arbejde minimum to lørdage og/eller søndage inden for en fire ugers periode. Weekendarbejde af og til defineres som arbejde én lørdag og/eller søndag inden for en fire ugers periode.
Kilde: Specialudtræk af Arbejdskraftundersøgelsen.

Nyt fra Danmarks Statistik

25. maj 2022 - Nr. 185

Hent som PDF
Næste udgivelse: 24. august 2022

Kontakt

Kilder og metode

AKU er baseret på kvartalsvise interview med ca. 18.000 personer i alderen 15-89 år og er Danmarks største løbende interviewundersøgelse. Læs mere om kilder og metode i statistikdokumentationen. I de tal, der bringes i denne udgivelse, er der i modsætning til AKU-hovedtallene om ledighed og beskæftigelse ikke foretaget sæsonkorrektion af de viste tal. Læs mere om sæsonkorrektion på www.dst.dk/saesonkorrektion.
AKU benytter de internationalt anvendte definitioner af beskæftigelse og ledighed. Beskæftigede har minimum én times arbejde i den uge, de spørges om. De ledige er de ubeskæftigede aktivt jobsøgende, der kan tiltræde job inden for to uger. Alle øvrige personer betragtes definitorisk som værende uden for arbejdsstyrken.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation