Gå til sidens indhold

Hver 11. deltidsansatte ønsker et fuldtidsjob

Arbejdskraftundersøgelsen (kvt.) 4. kvt. 2021

I fjerde kvartal 2021 var 693.000 personer ansat i deltidsjob, hvoraf 60.000 angav at de ikke kunne få et fuldtidsarbejde som årsag. Det svarer til, at 9 pct. af alle deltidsansatte er underbeskæftigede. Hvis der ses bort fra studerende og øvrige unge under 20 år, er der 441.000 personer på deltid, hvoraf 56.000 ønsker fuldtidsarbejde og dermed er underbeskæftigede, svarende til 13 pct. Det viser ikke-sæsonkorrigerede tal fra Arbejdskraftsundersøgelsen (AKU).

Deltidsbeskæftigelse blandt 15-64-årigeKilde: Egne beregninger baseret på Arbejdskraftundersøgelsen.

Uddannelse og sygdom er hyppigste årsager til deltidsarbejde

Efter "andre årsager" er uddannelse og hhv. sygdom, handicap eller flexjob de hyppigst angivne årsager til at arbejde på deltid i fjerde kvartal 2021. Mænd angiver relativt oftere i forhold til kvinder, at de arbejder deltid både på grund af uddannelse og på grund af sygdom. Kønsforskellen i årsager til deltidsarbejde er særligt stor, når det kommer til uddannelse. Blandt mænd angav 43 pct., at de kombinerede arbejde med uddannelse som årsag til deltidsarbejde, mens det tilsvarende tal for kvinder var 29 pct.

De 30-49-årige rapporterer oftere ufrivilligt deltidsarbejde

10 pct. af de 30-49-årige deltidsansatte angav i fjerde kvartal 2021, at de arbejdede på deltid, fordi de ikke kunne få et fuldtidsarbejde. Dermed udgør de 30-49-årige den aldersgruppe, hvor relativt flest er ufrivilligt deltidsansatte. Forskellene i ufrivillig deltid mellem aldersgrupperne er dog beskeden. Blandt både de 20-29-årige og de 50-64-årige angiver 9 pct., at de er ufrivilligt deltidsansatte. Andelen er lavest blandt de 15-19-årige, hvor 4 pct. angiver, at de arbejder på deltid fordi de ikke kan få et fuldtidsjob.

Offentlige ansatte er oftere ufrivilligt deltidsansatte

11 pct. af ansatte i offentlige virksomheder og organisationer angav i fjerde kvartal 2021, at de ønskede et fuldtidsarbejde. Blandt ansatte i private virksomheder og organisationer angav 7 pct., at de ønskede et fuldtidsarbejde.

Årsager til deltidsbeskæftigelse blandt 15-64-årige

 

Kombinerer
arbejde
med
uddannelse

Passer
børn/familie

 

Sygdom
handicap,
flexjob
 

Kan ikke få
job på
fuldtid
 

Andre
årsager

 

Total


 

 

1.000 personer

Deltidsansatte i alt

235

15

110

60

273

693

 

pct.

Køn

 

 

 

 

 

 

Mænd

43,1

17,7

8,4

29,6

100,0

Kvinder

29,3

2,6

14,9

8,9

44,3

100,0

Alder

 

 

 

 

 

 

15-19

85,3

4,1

10,3

100,0

20-25

60,4

3,6

9,3

26,7

100,0

30-49

6,6

6,0

22,4

10,4

54,7

100,0

50-64

33,2

9,2

55,8

100,0

Virksomheder og

 

 

 

 

 

 

organisationer

 

 

 

 

 

 

Privat

42,3

1,6

15,2

7,3

33,6

100,0

Offentlig

17,3

3,3

17,4

11,4

50,7

100,0

Anm.: Celler med færre end 4.000 vægtede observationer opgøres ikke, da den statistiske usikkerhed er for stor. 'Andre årsager' omfatter personer, der har angivet at årsagen til at de arbejder på deltid er andre familiemæssige årsager, andre personlige årsager (f.eks. at de ikke ønsker at arbejde fuldtid), samt andre uspecificerede årsager.
Kilde: Egne beregninger baseret på Arbejdskraftundersøgelsen.

Nyt fra Danmarks Statistik

9. marts 2022 - Nr. 75

Hent som PDF
Næste udgivelse: 25. maj 2022

Kontakt

Kilder og metode

AKU er baseret på kvartalsvise interview med ca. 18.000 personer i alderen 15-89 år og er Danmarks største løbende interviewundersøgelse. Læs mere om kilder og metode i statistikdokumentationen. I de tal, der bringes i denne udgivelse, er der i modsætning til AKU-hovedtallene om ledighed og beskæftigelse ikke foretaget sæsonkorrektion af de viste tal. Læs mere om sæsonkorrektion på www.dst.dk/saesonkorrektion.
AKU benytter de internationalt anvendte definitioner af beskæftigelse og ledighed. Beskæftigede har minimum én times arbejde i den uge, de spørges om. De ledige er de ubeskæftigede aktivt jobsøgende, der kan tiltræde job inden for to uger. Alle øvrige personer betragtes definitorisk som værende uden for arbejdsstyrken.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation