Gå til sidens indhold

Stigning i anmeldte voldsforbrydelser

Kriminalitet (kvt.) 2. kvt. 2022

I årets andet kvartal blev der anmeldt 8.700 voldsforbrydelser, når der er korrigeret for sæsonudsving. Det svarer til en stigning på 25 pct. i forhold til anmeldte voldsforbrydelser i forrige kvartal. Det skyldes til dels flere anmeldelser for bl.a. vold og lignende mod offentlig myndighed, trusler samt vold mod privatperson, som omfatter simpel vold, alvorligere vold og særlig alvorlig vold, som straffes efter §§ 244, 245 og 246 i straffeloven. Stigningen skyldes dog primært flere anmeldelser vedr. stalking, som indgår i kategorien psykisk vold mv. Stalking (§ 242) har været en selvstændig bestemmelse i straffeloven siden 1. januar 2022. Antallet af anmeldelser for psykisk vold (§ 243) har til gengæld været stabilt med omkring 100 anmeldelser pr. kvartal siden fjerde kvartal 2019.

Anmeldte voldsforbrydelser, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/straf12

Også stigning i antal anmeldte indbrud og tyverier

I årets andet kvartal blev der anmeldt 22.000 tyverier, når der er korrigeret for sæsonudsving. Dette var en stigning på 4 pct. i forhold til forrige kvartal og hele 28 pct. i forhold til andet kvartal 2021. Det store fald siden starten af 2020 og de efterfølgende skift mellem stigninger og fald vedrører særligt lomme-og tasketyverier, hvilke afspejler skiftet mellem restriktioner og lempelser af afstandskrav og aflyste arrangementer grundet COVID-19. Den faldende tendens siden 2017 kan i øvrigt formentlig delvis forklares med indbrudsparagraffen § 276a, som trådte i kraft 1. januar 2018. Med denne paragraf registreres en række anmeldelser nu som indbrud, hvor det tidligere var tyveri. På trods af dette har udviklingen i antallet af anmeldte indbrud overordnet set været faldende. Fra årets første til andet kvartal steg antallet dog med 9 pct., når der er korrigeret for sæsonudsving.

Anmeldte tyveri og indbrud, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/straf12

Flere anmeldelser om bedrageri

Antallet af anmeldelser vedrørende bedrageri har været hastigt stigende de seneste år. I årets andet kvartal blev der anmeldt knap 12.800 bedrageriforbrydelser. Til sammenligning var der 2.200 anmeldelser i andet kvartal 2012. Siden 2015 er omkring halvdelen af anmeldelserne registreret som databedrageri.

Anmeldelser om bedrageri, faktiske talKilde: www.statistikbanken.dk/straf10

Nyt fra Danmarks Statistik

22. juli 2022 - Nr. 261

Hent som PDF
Næste udgivelse: 18. oktober 2022

Kontakt

Statistik­dokumentation