Gå til sidens indhold
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds

Fortsat stærk dansk industriproduktion i marts

Industriens produktionsindeks
Sæsonkorrigeret
+5,2 %
februar til marts 2022

Industriens produktion og omsætning marts 2022

Den danske industris samlede produktion steg 5,2 pct. i marts og satte dermed rekord for tredje måned i træk. Produktionen svinger en del på månedsbasis, men set over hele første kvartal 2022, så steg produktionen 4,5 pct. i forhold til fjerde kvartal 2021. Dermed ser den danske industri ud til at klare sig bedre end andre vestlige lande. Industrien i USA oplevede således en stigning i produktionen på 0,9 pct. i marts og en stigning i produktionen på 1,3 pct. set over hele første kvartal. Hverken Sverige, Tyskland, Storbritannien eller det samlede EU-27 (uden Storbritannien) havde, ved udarbejdelsen af denne artikel, udgivet tal for produktionen for marts, men de har alle i årets første to måneder oplevet en nærmest flad udvikling i produktionen. Industriens produktion og omsætning er første pejlemærke for udviklingen i dansk økonomi, som er baseret på indberetninger om virksomhedernes faktiske aktiviteter. Alle tal er korrigeret for normale sæsonudsving og prisudvikling.

Produktionsindeks, industri for udvalgte lande, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/ipop2015 og www.OECD.org

Stigningen i den danske produktion var drevet af medicinalindustrien

Selv om branchen transportmiddelindustri havde den største relative stigning i produktionen i marts på 22,0 pct., så var det medicinalindustrien, der med en stigning i produktionen på 9,2 pct. bidrog mest til stigningen i den samlede produktion. Dette skyldes, at medicinalindustrien har en vægt i det samlede produktionsindeks på 20,1 pct. Ud over de to nævnte brancher, så var der stigning i produktionen i syv andre brancher i marts.

Enkelte brancher oplevede faldende produktion i marts

Brancherne metalindustri, elektronikindustri og fremstilling af elektrisk udstyr oplevede alle fald i produktionen i marts. Faldene var på mellem 3,1 og 5,7 pct. Selvom faldene var af mindre karakter og ikke store nok til at trække udviklingen i det samlede produktionsindeks i minus, så kan det være et varsel om, at den gode udvikling for nogle brancher kan være ved at vende. Ifølge virksomhederne selv, så svarer 64 pct. af virksomhederne i industrien, at de er påvirket af udfordringer med forsyningen, mens 76 pct. svarer, at de er påvirket af de stigende priser. Læs mere om virksomhedernes eget syn på den aktuelle i situation i Nyt fra Danmarks Statistik 2022:144, Konjunkturbarometer for erhvervene april 2022.

Stigende omsætning i marts

Industriens samlede omsætning steg med 7,2 pct. fra februar til marts og lå i første kvartal 2022 derved 6,5 pct. over omsætningen i fjerde kvartal 2021. Omsætningen steg 4,0 pct. på eksportmarkedet og 13,0 pct. på hjemmemarkedet i marts. Omsætningen indgår sammen med virksomhedernes lagerforskydninger i beregningen af produktionen. Alle tal for omsætning er målt i løbende priser og korrigeret for normale sæsonudsving.

Industriens produktion og omsætning, sæsonkorrigeret. Marts 2022

 


 

Investerings-
godeindustri
 

Mellem-
produkt-
industri

Fremstilling af
varige
forbrugsgoder

Fremstilling af
ikke-varige
forbrugsgoder

Industri

 

 

 

Jan.-
mar.

Mar.
 

Jan.-
mar.

Mar.
 

Jan.-
mar.

Mar.
 

Jan.-
mar.

Mar.
 

Jan.-
mar.

Mar.
 

 

 

procentvis ændring i forhold til foregående tre måneder/måned

Produktionsindeks1

I alt

-1,2

6,3

3,1

1,3

1,5

1,1

7,8

5,8

4,5

5,2

Omsætning2

I alt

4,6

9,3

8,1

4,1

3,9

-0,2

5,1

3,4

6,5

7,2

 

Eksport

5,2

6,9

5,0

3,7

7,1

0,1

5,6

3,1

5,5

4,0

 

Hjemme

2,9

16,2

10,9

4,5

1,2

-0,4

3,8

4,0

8,4

13,0

 

 

vægte produktionsindeks

Vægte3

 

 

27,2

 

26,7

 

3,1

 

42,1

 

100,0

1 I faste priser.
2 I løbende priser.
3 Vægtene er et udtryk for de enkelte sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2015.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ipoo2015

Revisioner af tidligere offentliggjorte tal

Den samlede industriproduktion steg 1,5 pct. i januar og 1,3 pct. i februar. I forhold til seneste offentliggørelse er udviklingen i produktionen således opjusteret med 0,2 procentpoint i januar og med 0,3 procentpoint i februar. Revisionerne skyldes forsinkede og ændrede indberetninger fra virksomhederne.

Øvrige indikatorer for eksport

Udenrigshandel med varer udarbejder også statistik om eksport, som alene omfatter varer, der krydser den danske grænse. Industriens produktion og omsætning omfatter både salg af varer produceret i og uden for Danmark. Der kan derfor være forskelle i udviklingstendenserne i de to statistikker. Betalingsbalance og udenrigshandel for marts 2022 bliver offentliggjort 9. maj.

Industriens produktion, sæsonkorrigeret. Marts 2022

 

 

2021

2022

Okt.-dec./
jan.-mar.

Feb./
mar.

 

Vægte1

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

 

 

 

 

indeks 2015 = 100

ændring i pct.

Industri

100,0

125,5

129,1

127,9

129,8

131,5

138,3

4,5

5,2

Føde-, drikke- og tobaksvareindustri

14,1

110,7

113,2

113,8

114,6

109,8

116,0

0,8

5,6

Tekstil- og læderindustri

1,1

129,4

127,0

120,8

123,1

117,7

127,0

-2,5

7,9

Træ- og papirindustri, trykkerier

4,0

93,9

92,7

88,1

99,4

97,4

99,7

7,9

2,4

Kemisk industri og olieraffinaderier mv.

7,1

139,3

134,0

136,8

137,7

131,7

142,1

0,3

7,9

Medicinalindustri

20,1

155,3

164,9

165,8

170,5

171,9

187,7

9,1

9,2

Plast-, glas- og betonindustri

7,0

111,6

118,6

114,3

124,0

122,8

132,1

10,0

7,6

Metalindustri

8,7

102,8

99,5

98,0

105,5

105,1

99,9

3,4

-4,9

Elektronikindustri

6,0

120,7

98,6

136,8

112,7

118,3

111,5

-3,8

-5,7

Fremstilling af elektrisk udstyr

3,4

124,7

121,3

119,7

129,3

121,8

118,0

0,9

-3,1

Maskinindustri

14,0

115,7

134,4

105,3

115,2

113,5

119,8

-1,9

5,6

Transportmiddelindustri

1,5

95,4

106,8

106,4

111,2

105,1

128,2

11,6

22,0

Møbler og anden industri mv.

13,0

136,7

137,8

144,8

133,8

157,8

164,4

8,8

4,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsgodeindustri

27,2

117,7

123,4

119,8

114,4

117,3

124,7

-1,2

6,3

Mellemproduktindustri

26,7

117,5

118,7

119,2

123,5

120,7

122,3

3,1

1,3

Fremstilling af varige forbrugsgoder

3,1

114,5

109,1

111,5

111,0

113,9

115,2

1,5

1,1

Fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder

42,1

136,3

141,7

142,6

145,2

149,8

158,5

7,8

5,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industri ekskl. medicinalindustri

79,9

118,0

120,0

118,4

119,5

121,3

125,8

2,9

3,7

Industri ekskl. fremst. af motorer,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vindmøller og pumper

93,7

128,1

128,3

131,4

132,4

134,0

140,8

5,0

5,1

1 Vægtene er et udtryk for de enkelte branchegruppers og sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2015.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ipop2015

Industriens produktionsindeks
Sæsonkorrigeret
+5,2 %
februar til marts 2022

Nyt fra Danmarks Statistik

6. maj 2022 - Nr. 156

Hent som PDF
Næste udgivelse: 7. juni 2022

Kontakt

Kilder og metode

Trenden i figuren er beregnet ved et centreret nimåneders glidende gennemsnit af faktiske observationer. Det glidende gennemsnit er i enden af tidsserien beregnet på færre observationer, idet gennemsnittet ikke anvender forecastede observationer. Brancherne i industrien er grupperet i fire sektorer. Investeringsgoder er produktionsmidler i form af fast realkapital fx maskiner. Mellemprodukter er materialer, som andre erhverv videreforarbejder, fx kemiske produkter. Varige forbrugsgoder er fx møbler. Ikke-varige forbrugsgoder er fx fødevarer, tøj og medicin. EUROSTAT udsender desuden hver måned en pressemeddelse, som kan findes på Eurostats hjemmeside. Pressemeddelelsen udsendes ca. midt på måneden efter alle EU-lande har indsendt deres data. Det skal bemærkes, at EUROSTAT i sin pressemeddelse kommenterer på udviklingen i industrien inkl. råstofudvinding og energiforsyning.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation