Gå til sidens indhold

Boligpriserne steg i 2021

Ejendomssalg (md.) december 2021

På landsplan var sommerhuse den boligtype, der steg mest i pris i 2021. Fra 2020 til 2021 blev et sommerhus i gennemsnit 14,5 pct. dyrere. Enfamiliehuse steg med 10,2 pct. og ejerlejligheder 9,7 pct. For enfamiliehuse og sommerhuse gælder der, at man skal tilbage til 2006 lige før finanskrisen for at finde årlige prisstigninger, der er højere end det, vi har set i 2021. Dengang steg priserne på enfamiliehuse ca. det dobbelte med over 20 pct., mens sommerhuspriserne steg lidt under 20 pct. For ejerlejligheder skal man tilbage til 2015 for at finde den seneste årlige prisstigning på over 10 pct. Både priserne på ejerlejligheder og enfamiliehuse har i nogle år ligget over det høje niveau i 2006 og 2007, mens priserne på sommerhuse med det store spring i 2021 nu også ligger højere end 2006-niveauet.

Prisindeks for enfamiliehuse, ejerlejligheder og sommerhuse på landsplanKilde: www.statistikbanken.dk/ej6

Priserne på enfamiliehuse steg mest på Bornholm

Bornholm var populær og ligger øverst på listen over landsdele, der oplevede den største prisstigning på enfamiliehuse i 2021 i forhold til året før på 16,9 pct. Generelt steg huspriserne i Østdanmark mere end landsgennemsnittet, mens det var lige omvendt i Vestdanmark, hvor huspriserne steg mindre end landsgennemsnittet. Alle landets 11 landsdele oplevede stigende huspriser i 2021. Den laveste prisstigning på enfamiliehuse var i Landsdel Vestjylland på 6,4 pct. Til sammenligning steg den generelle prisudvikling i forbrugerpriserne med 4,3 pct. i samme periode.  

Procentvis prisudvikling for enfamiliehuse, fordelt på landsdele. Fra 2020 til 2021*Kilde: www.statistikbanken.dk/ej66

København og Nordsjælland trækker priserne på lejligheder op på landsplan

Som de eneste landsdele oplevede Nordsjælland, Københavns omegn og Byen København en større prisstigning på ejerlejligheder end landsgennemsnittet. København trækker landsgennemsnittet op, fordi der handles flest ejerlejligheder i København, som samtidig handles til højere priser end i resten af landet. Alle landsdele oplevede stigende priser på ejerlejligheder i 2021. De laveste prisstigninger var i Nordjylland, hvor priserne steg med 3,1 pct.

Procentvis prisudvikling for ejerlejligheder, fordelt på landsdele. Fra 2020 til 2021*Kilde: www.statistikbanken.dk/ej66

Rekordmange salg af enfamiliehuse i 2021

Med over 65.000 handler slog salget af enfamiliehuse rekord i 2021. Aldrig før har der været handlet så mange enfamiliehuse siden statistikkens start i 1992. Året før i 2020 blev der handlet 60.781 enfamiliehuse. I 2021 blev der handlet 14.209 sommerhuse, hvilket er det næsthøjeste handelsniveau, kun overgået af rekordåret 2020, hvor der blev handlet 16.363 sommerhuse. Salget af ejerlejligheder var på 22.488 i 2021 og dermed højere end i 2020, hvor der blev handlet 21.483. Kun tre gange før er der blevet handlet flere ejerlejligheder end i 2021. Det var i årene 2005 (25.308), 1997 (23.091) og 1998 (22.915).

Antal salg af enfamiliehuse, ejerlejligheder og sommerhuse på landsplan, almindelig fri handelKilde: www.statistikbanken.dk/ejen88

Revisioner i forhold til seneste offentliggørelse

Ved denne offentliggørelse er den månedlige prisudvikling for enfamiliehuse på landsplan i august, september og oktober 2021 blevet revideret fra et prisfald i se-neste offentliggørelse tilbage til en prisstigning, som ved offentliggørelsen 7. januar 2022. For ejerlejligheder har der ingen fortegnsskift været i den månedlige prisudvikling for de seneste 12 måneder mellem denne offentliggørelse og den se-neste offentliggørelse den 31. januar 2022. De forskellige versioner kan findes i versionstabellen versej14 i Statistikbanken.

Der er særlige forhold for offentliggørelsen 31. januar 2022

I offentliggørelsen af tal 31. januar 2022 for november 2021, blev prisudviklingen for enfamiliehuse på landsplan revideret fra stigning til fald for de foregående tre måneder i forhold til offentliggørelsen 7. januar 2022. Fx blev prisudviklingen fra september til oktober i første omgang estimeret til 0,3 pct., mens den ved offentliggørelsen 31. januar blev nedrevideret til minus 0,2 pct., og ved denne offentliggørelse opjusteres prisudviklingen til 0,7 pct.

Der har været atypisk mønster fra august til oktober 2021

Det detaljerede datamateriale viser, at der var et atypisk mønster i den andel af hushandlerne, som kom med i beregningen af indekset for månederne august, september og oktober ved offentliggørelsen 31. januar 2022.

Atypiske mønstre påvirker revisioner

De foreløbige prisudviklinger beregnes ved at sammenligne prisindeks for to perioder baseret på den samme forventede andel af det endelige antal handler i månederne. Hvis der kommer en ekstraordinær stor andel af handlerne for de tidligere perioder i forhold til de nyeste perioder vil prisindeksene blive nedrevideret, som tilfældet var ved offentliggørelsen 31. januar 2022.

På den baggrund vil Danmarks Statistik se nærmere på robustheden af vores be-regningsmetode over for atypiske mønstre i den hastighed, hvormed handlerne tinglyses og dermed indgår i beregningen af ejendomssalgsstatistikken. Bereg-ningsmetoden for de foreløbige prisindeks er nærmere beskrevet i notatet Beregning af prisindeks for ejendomssalg.

Se mere i analysen om pålideligheden

I juli 2021 udgav Danmarks Statistik en analyse: Pålideligheden af de foreløbige tal for boligprisudviklingen. Af analysens hovedkonklusioner fremgik det blandt an-det, hvilke størrelsesordener statistikkens revisioner kan forventes at have, og i den sammenhæng er de seneste revisioner ikke ekstraordinært store.

Nyt fra Danmarks Statistik

28. februar 2022 - Nr. 61

Hent som PDF
Næste udgivelse: 31. marts 2022

Kontakt

Kilder og metode

Prisudviklingen er beregnet ud fra forholdet mellem den officielle ejendomsvurdering og den faktiske købesum. Metoden er nærmere beskrevet i statistikdokumentationen og på emnesiden.

Danmarks Statistik vil i løbet af 2022 igangsætte en undersøgelse, der har til formål at undersøge om den nuværende særlige beregningsmetode for de foreløbige prisudviklinger er den mest optimale at anvende ved at undersøge alternative metoder. I juli 2021 udgav Danmarks Statistik en analyse: Pålideligheden af de foreløbige tal for boligprisudviklingen. Af analysens hovedkonklusioner fremgik det blandt andet, hvilke størrelsesordener statistikkens revisioner kan forventes at have.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation