Gå til sidens indhold

Faldet i detailsalget fortsætter

Udvikling i detailsalget
Pris- og sæsonkorrigeret
-3,2%
maj - juni 2022

Detailomsætningsindeks juni 2022

Omsætningsindekset for detailhandlen lå 3,2 pct. lavere i juni end i maj, når der korrigeres for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Faldet i juni ses inden for alle varegrupperne. Fødevarer og andre dagligvarer faldt 2,4, beklædning mv. faldt 3,2 og andre forbrugsvarer 3,8 pct. Denne udvikling ses også i dagens Konjunkturbarometer, hvor detailhandlen fortsat melder om faldende omsætning.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsvingKilde: www.statistikbanken.dk/deta152, sæsonkorrigeret mængdeindeks

Negativ udvikling i detailhandlens mængdeindeks i første halvår

For januar til juni 2022 ligger mængdeindekset for detailomsætningen 2,1 pct. lavere end for samme periode sidste år. Det er første gang siden 2013, at den samlede priskorrigerede halvårsudvikling er negativ i forhold til året før. Salget af fødevarer og andre dagligvarer trækker den samlede udvikling ned med et fald på 4,9 pct. i forhold til første halvår 2021, hvilket er en mere negativ halvårsudvikling end under finanskrisen.

Detailomsætningsindeks, udvikling for januar til juni i forhold til samme periode året førKilde: Særkørsel med data fra: www.statistikbanken.dk/deta152, mængdeindeks

Detailsalget falder i forhold til året før

Hvis der udelukkende korrigeres for prisudvikling, var det samlede detailsalg 9,0 pct. lavere i juni 2022 end i samme måned 2021. Faldet afspejles af fald inden for alle varegrupper, hvor beklædning mv. faldt 11,3 pct., mens fødevarer og andre dagligvarer samt andre forbrugsvarer faldt med hhv. 6,0 og 11 pct.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsving

 

2022

 

2022

 

Jan.
 

Feb.
 

Mar.
 

Apr.
 

Maj.*
 

Jun.*
 

 

Jan.
-mar.

Apr.
-jun.*

 

indeks, 2015 = 100

Detailhandel i alt

111,8

110,1

109,6

110,3

109,1

105,7

 

110,5

108,4

Fødevarer og andre dagligvarer

101,9

99,5

98,2

98,0

96,8

94,5

 

99,9

96,4

Beklædning mv.

99,3

105,7

108,0

115,0

113,3

109,6

 

104,3

112,6

Andre forbrugsvarer

124,9

122,1

121,9

122,2

121,2

116,5

 

123,0

120,0

 

procentvis ændring i forhold til foregående måned / tre måneder

Detailhandel i alt

2,7

-1,5

-0,5

0,7

-1,0

-3,2

 

-1,4

-1,9

Fødevarer og andre dagligvarer

2,3

-2,3

-1,4

-0,2

-1,2

-2,4

 

-1,0

-3,5

Beklædning mv.

3,1

6,4

2,2

6,5

-1,5

-3,2

 

-5,5

7,9

Andre forbrugsvarer

3,1

-2,2

-0,2

0,2

-0,8

-3,8

 

-1,0

-2,5

* Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/deta152, sæsonkorrigeret mængdeindeks

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling

 

2021

2022

 

2021

2022

 

Apr.
 

Maj.
 

Jun.
 

Apr.
 

Maj.*
 

Jun.*
 

 

Apr.
-jun.

Apr.
-jun.*

 

indeks, 2015 = 100

Detailhandel i alt

110,9

120,1

119,4

112,3

111,8

108,7

 

116,8

110,9

Fødevarer og andre dagligvarer

97,9

105,6

104,4

100,9

99,7

98,2

 

102,6

99,6

Beklædning mv.

90,6

113,1

133,7

116,0

113,9

118,6

 

112,5

116,2

Andre forbrugsvarer

129,1

136,8

132,1

123,4

124,0

117,6

 

132,7

121,6

 

procentvis ændring i forhold til samme måned / tre måneder året før

Detailhandel i alt

9,3

5,5

6,1

1,2

-6,9

-9,0

 

6,8

-5,0

Fødevarer og andre dagligvarer

-4,8

-4,8

-1,7

3,1

-5,6

-6,0

 

-3,8

-3,0

Beklædning mv.

133,4

38,9

33,4

28,1

0,7

-11,3

 

53,0

3,3

Andre forbrugsvarer

13,3

10,2

8,2

-4,4

-9,4

-11,0

 

10,5

-8,3

* Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/deta152, mængdeindeks

Udvikling i detailsalget
Pris- og sæsonkorrigeret
-3,2%
maj - juni 2022

Nyt fra Danmarks Statistik

28. juli 2022 - Nr. 264

Hent som PDF
Næste udgivelse: 26. august 2022

Kontakt

Kilder og metode

Detailsalget er et mængdeindeks korrigeret for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Varegruppernes vægt i indekset var: fødevarer og andre dagligvarer 44,4 pct., beklædning mv. 8,2 pct., andre forbrugsvarer 47,4 pct. for 2021. Stikprøve, beregningsmetoder m.m. er beskrevet i statistikdokumentationen. Se også emnesiden detailomsætningsindeks.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation