Gå til sidens indhold

Lille fald i detailsalget i februar

Udvikling i detailsalget
Pris- og sæsonkorrigeret
-1,2 %
Januar - februar 2022

Detailomsætningsindeks februar 2022

Detailsalget faldt med 1,2 pct. fra januar til februar 2022, når der korrigeres for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Faldet i februar følger efter en stigning i januar og dækker over et fald i fødevarer og andre dagligvarer samt andre forbrugsvarer på hhv. 2,0 og 1,5 pct., mens beklædning mv. steg 5,1 pct. Udviklingen afspejler forbrugerforventningerne, som både i februar og særligt marts har været faldende, se Nyt fra Danmarks Statistik 2022:94. I forbindelse med denne offentliggørelse er der større usikkerhed forbundet med de detaljerede tal end normalt, og Danmarks Statistik har derfor besluttet kun at offentliggøre de overordnede serier, læse mere under Særlige forhold vedrørende denne offentliggørelse.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsvingKilde: www.statistikbanken.dk/deta152, sæsonkorrigeret mængdeindeks

Detailsalget i februar 2022 er højere end februar 2021

Detailsalget i februar 2022 var 2,5 pct. højere end samme måned i 2021, hvis der udelukkende korrigeres for prisudvikling. Salget i varegruppen beklædning mv. er gået frem med 92,2 pct., mens salget af andre forbrugsvarer er steget med 6,3 pct. Fødevarer og andre dagligvarer er som den eneste varegruppe faldet med 8,8 pct. Udviklingen skal ses i lyset af de restriktioner mod COVID-19, der berørte detailbranchen i den pågældende periode.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Ny stikprøve er under implementering

I forbindelse med denne offentliggørelse er opgørelsen af detailhandlens omsætning overgået til en ny stikprøve, som fortsat er under implementering. Dette indebærer, at de detaljerede tal i en overgangsperiode kan være behæftet med større usikkerhed end normalt. Indkøringen af den nye stikprøve påvirker ikke kvaliteten af de aggregerede tal, men betyder, at der er indberetninger, der kan påvirke opgørelsen af det detaljerede detailsalg uhensigtsmæssigt, så der sker utilsigtede forskydninger mellem de detaljerede brancher. Danmarks Statistik har derfor besluttet, at udskyde offentliggørelsen af de detaljerede tal, og derfor ikke opdaterer de branchefordelte tal i statistikbanken, www.statistikbanken.dk/deta151.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsving

 

2021

2022

 

2021-2022

 

Sept.
 

Okt.
 

Nov.
 

Dec.
 

Jan.*
 

Feb.*
 

 

Sept.
-nov.

Dec.
-feb.*

 

indeks, 2015 = 100

Detailhandel i alt

112,0

113,8

109,5

104,2

109,4

108,1

 

111,8

107,2

Fødevarer og andre dagligvarer

100,9

101,4

99,4

97,6

100,6

98,6

 

100,5

98,9

Beklædning mv.

117,6

121,5

101,4

92,1

93,0

97,8

 

113,5

94,3

Andre forbrugsvarer

122,5

125,2

121,9

113,8

122,1

120,3

 

123,2

118,7

 

procentvis ændring i forhold til foregående måned / tre måneder

Detailhandel i alt

-1,1

1,6

-3,8

-4,8

5,0

-1,2

 

-2,0

-4,1

Fødevarer og andre dagligvarer

-

0,5

-2,0

-1,8

3,1

-2,0

 

-0,4

-1,6

Beklædning mv.

-1,9

3,3

-16,5

-9,1

1,0

5,1

 

-4,3

-16,9

Andre forbrugsvarer

-1,8

2,2

-2,6

-6,6

7,3

-1,5

 

-2,9

-3,6

* Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/deta152, sæsonkorrigeret mængdeindeks

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling

 

2020

2021

2021

2022

 

2020-2021

2021-2022

 

Dec.
 

Jan.
 

Feb.
 

Dec.
 

Jan.*
 

Feb.*
 

 

Dec.
-Feb.

Dec.
-Feb.*

 

indeks, 2015 = 100

Detailhandel i alt

126,4

89,6

88,0

125,3

97,1

90,2

 

101,3

104,2

Fødevarer og andre dagligvarer

115,7

95,6

93,8

111,2

90,3

85,5

 

101,7

95,7

Beklædning mv.

96,1

40,0

38,8

120,8

76,1

74,5

 

58,3

90,4

Andre forbrugsvarer

144,3

94,4

92,8

141,0

108,8

98,7

 

110,5

116,2

 

procentvis ændring i forhold til samme måned / tre måneder året før

Detailhandel i alt

1,1

-7,2

-4,3

-0,9

8,3

2,5

 

-3,0

2,8

Fødevarer og andre dagligvarer

2,1

4,4

2,7

-3,9

-5,5

-8,8

 

3,0

-5,9

Beklædning mv.

-22,3

-52,6

-46,1

25,7

90,2

92,2

 

-37,5

55,2

Andre forbrugsvarer

5,0

-9,7

-4,4

-2,2

15,3

6,3

 

-2,2

5,1

* Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/deta152, mængdeindeks

Udvikling i detailsalget
Pris- og sæsonkorrigeret
-1,2 %
Januar - februar 2022

Nyt fra Danmarks Statistik

25. marts 2022 - Nr. 101

Hent som PDF
Næste udgivelse: 28. april 2022

Kontakt

Kilder og metode

Detailsalget er et mængdeindeks korrigeret for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Varegruppernes vægt i indekset var: fødevarer og andre dagligvarer 44,4 pct., beklædning mv. 8,2 pct., andre forbrugsvarer 47,4 pct. for 2021. Stikprøve, beregningsmetoder m.m. er beskrevet i statistikdokumentationen. Se også emnesiden detailomsætningsindeks.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation